Hoppa till sidans innehåll

Hållbar verksamhet


Klubbhuset, uppställningsplatsen, ramper, bryggor och vattnet vi seglar på är vår arena, vår idrottsplats. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en hållbar verksamhet. 

1. Har en avfallshanteringsplan 

2. Arbetar för att skapa medvetenhet kring miljöfrågor rörande klubbens verksamhet 

3. Har och arbetar efter en miljöpolicy4. Har en upparbetad relation med kommunen och är insatt i pågående anläggnings- och miljöprojekt inom idrotten och kommunen

5. Källsorterar klubbens avfall och har en återvinningsstation eller rutiner för återvinning

6. Har en funktionär/kommitté som arbetar aktivt med miljöfrågor 

7. Följer SSF´s checklistor för hållbara arrangemang, hållbar segling, hållbara ledare och hållbara organisationer.

8. Arbetar medvetet med att säkerställa nyttjanderätten av anläggning, mark och vattenområde där klubben är verksam.

9. Har rutiner i klubben för omhändertagande av klubbens anläggning och redskap  

10.Har en energiplan och gör medvetna materialval vid inköp av redskap, byggmaterial och annat till verksamheten

11. Redovisar miljöarbete genom full transparens

12. Zero emmission - klubb 

 

Insatser och exempel:

 

1. Har en avfallshanteringsplan 

En avfallshanteringsplan är något som varje Länstyrelsen kräver att varje hamn, liten som stor, har. Planen upprättas med utgångspunkt i den verksamhet som finns i hamnen. Det viktiga är att klubben har gjort en analys av vilket avfall som genereras i hanmen och  hur det aktuella avfallet ska tas om hand. Olika länsstyrelser arbetar på olika sätt och därför är det relevant att undersöka hur det fungerar hos er. 

Bra exempel:

2. Arbetar för att skapa medvetenhet kring miljöfrågor rörande klubbens verksamhet 
Det finns många sätt att i klubben arbeta med att medvetliggöra föreningens- och båtlivets påverkan på miljön och inspirera medlemmarna att göra medvetna val.

Bra exempel:

3. Har och arbetar efter en miljöpolicy 
Bra exempel:

4. Har en upparbetad relation med kommunen och är insatt i pågående anläggnings- och miljöprojekt inom idrotten och kommunen
Olika komuner har olika lolala miljöregler för just sin närmiljö.

5. Källsorterar allt genererat avfall och har en återvinningsstation eller rutiner för återvinning

Alla klubbars anläggningar ser olika ut och har olika förutsättningar. Därför är det upp till varje klubb att utarbeta en rutin för att kunna källsortera klubbens- och medlemmarnas avfall. Det kan vara alltifrån sorteringskärl i klubbköket, en återvinninsstarion på anläggningsområdet eller en rutin att alla medlemmar tar med sig avfallet hem och sorterar bland sina hushållssopor eller kör avfallet till återvinningsstationer. Det avgörande är att klubben har en plan och att den efterhålles.

6. Har en funktionär/kommitté som arbetar aktivt med miljöfrågor 
Om det inte finns någon utsedd och det är "allas" ansvar riskerar frågan att hamna mellan stolarna. Samtidigt kan det vara tunga frågor att driva ensam och därvör kan det vara bra med en kommitté som kan driva frågorna tillsammans. Det blir då samtidigt mer hållbart ute ett person perspektiv. 

7. Följer SSF´s checklistor för hållbara arrangemang, hållbar segling, hållbara ledare och hållbara organisationer.
Checklistorna tar upp enkla punker att tänka på för både seglaren, tränaren och funktionären. 

Bra exempel:

8. Arbetar medvetet med att säkerställa nyttjanderätten av anläggning, mark och vattenområde där klubben är verksam.  
Få klubbar äger marken som nyttjas för klubbhus, sjösättningsslipar, uppställningsplatser etc. Därför är det viktigt att dels se till att hålla ordning på när det är dags att förhandla om arrendet, men också arbeta proaktivt för att säkerställa att klubben får bibehålla nyttjanderätten.

Bra exempel:

9. Har rutiner i klubben för omhändertagande av klubbens anläggning och redskap  
Det ska vara enkelt för medlemmarna att ta hand om klubbens material, de flesta situationerna då saker går sönder och slits mer än nödvändigt beror på okunskap och att det är krångligt. Fundera dräför igenom var och hur saker slits och inför rutiner för hur det ska skötas. Det kan handla om alltifrån att förlänga slangen på bryggan och ha skurmaterial lättillgängligt till att arrangera en kort utbildning i hur en båt lastas korrekt på en släpkärra eller hur man viker ett segel.   

10. Har en energiplan och gör medvetna materialval vid inköp av redskap, byggmaterial och annat till verksamheten.
En energigenomgång av anläggningen kan bidra till både en bättre miljö och sparade slantar till klubben. 

Bra exempel:

11. Redovisar miljöarbete genom full transparens


12. Zero emission - klubb

 

Uppdaterad: 05 JUN 2019 17:25

Samarbetspartners

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info