Hoppa till sidans innehåll

Medlemskap som engagerar


Våra föreningar i Sverige fostrar framtidens ungdomar och många värderingar grundas utifrån den kultur som de äldre lägger. Att aktivt arbeta med delaktighet från alla och att hålla demokratin i föreningen stark är därför av största vikt. En modern förening har också en struktur och kultur som är öppen för initiativ och som öppnar för engagemang. 

Handlingsplan och posters för nedladdning och/eller utskrift

1. Har stadgar, organisationsnummer och bank/postgiro

2. Genomför årsmöte

3. Har alla viktiga styrdokument (verksamhets-, utbildnings- och ledarförsörjningsplan) 

4. Alla verksamhetsområden är representerade i styrelsearbetet eller i kommittéer5. Har en strategi för god arbetsmiljö/hållbarhet

6. Har moderna och uppdaterade stadgar

7. Arbetar aktivt med värdegrund, vision och handlingsplan för klubben

8. Har en strategi/arbetssätt för att få nya medlemmar att känna sig välkomna

9. Nytänkande & tillåtelse till kreativitet för nya tillvägagångsätt

10. Styrelse, valberedning, kommittéer och arbetsgrupper arbetar tillsammans långsiktigt och strukturerat

11. Nyttjar digitala hjälpmedel för tillgängliga möten

12. Tar socialt ansvar i samhället13. Är engagerad i att påverka svensk seglings och svensk idrotts utveckling

14. Arbetar med att påverka kommunens syn på seglingen och idrotten i stort

 

Insatser och exempel:

1. Har stadgar, organisationsnummer och bank-/postgiro
Klubben måste skaffar ett organisationsnummer för att vara en förening. 

För enkelt ta fram moderna och välformulerade stadgar är det en varm rekomendation att arbeta efter RF:s stadgemall och ta hjälp av er SISU-konsulent.

2. Genomför årsmöte
En förening är dess medlemmar och årsmötet är tillfället som alla medlemmar har att göra sin röst hörd. Föreningen bör tydligt annonsera dagordning och kallellse både fysiskt och digitalt så att alla medlemmar vet när och var mötet kommer hållas.

3. Har alla viktiga styrdokument (verksamhets-, utbildnings- och ledarförsörjningsplan) 
För att ha en ständig återväxt av nya medlemmar och för att utveckla de medlemmar man har så krävs det tydliga dokument för såväl verksamheten som utbildning och ledarförsörjning.

4. Alla verksamhetsområden är representerade i styrelsearbetet eller kommittéer
Föreningen består av alla era verksamhetsområden och alla ska därför ha möjighet att tycka till om beslut som påverkar dem. Det är inte nödvändigt att alla verksamhetsområden sitter i styrelsen men alla verksamhetsområden ska ha en post de kan vända sig till med sina frågor och för att få insikt exepelvis kommitéordföranden eller adjungerade ledamöter. Behöver ni eller någon förtroende vald lära mer om att vara föreningsledare så är SISU:s Introduktionsutbildning för föreningsledare en bra start.

5. Har en strategi för god arbetsmiljö/hållbarhet
Desto fler vi blir desto roligare blir det. Vägarna att få med sig alla är många men det viktigaste är att det finns en plan och att man ständigt arbetar med att få med sig alla. Det är viktigt för klubbar att fördela ansvar på många personer för att skapa en hållbar verksamhet under en lång tid. 

Ett bra stt att uppnå detta är genom att bryta ned de ideella uppdragen till små projekt. På så sätt är det enkelt att hitta resurer som kan tänka sig ställa upp en eller ett par kvällar i taget.

6. Har moderna och uppdaterade stadgar
Riksidrottsförbundet har en mall som de ständigt uppdaterar med saker som kommer till. Denna mall är framtagen tillsammans med sakkunniga inom området och det är viktigt att ni ser över era stadgar så att dem är i linje med RF.

7. Arbetar aktivt med värdegrund, vision och handlingsplan för klubben
Värdegrund, vision och handlingsplan är något som man ständigt behöver arbeta med. Det är dessa som hjälper oss ta de stora besluten och det är dessa som hjälper oss om det blir stökigt på föreningen. Även kulturfrågor är viktiga frågor som hänger ihop med värdegrunden och något som man bör jobba på.

Denna punkt har SISU massor med material som ni kan ta hjälp av. Kontakta er SISU konsulent för hjälp med denna.

Bra exempel:

8. Har en strategi/arbetssätt för att få nya medlemmar att känna sig välkomna
Vad får dig att känna dig välkommen på en ny plats? Är det samma som grannen bredvid dig? Förmodligen upptäcker ni att ni tycker olika och därför är det viktigt att ni funderar över hur ni ser ut för någon som är där första gången. Första intrycket består! Tänk också på att ta emot såväl föräldrar som barn, ingen får glömmas bort i mottagandet.

Bra exempel:

9. Nytänkande & tillåtelse till kreativitet för nya tillvägagångsätt 

För att vi ska kunna utveckla svensk segling till att vara tillgänglig för alla behöver vi ibland lite kaos och lite tänk utanför boxen. Gör vi som vi alltid har gjort kommer resultatet förmodligen bli som det alltid har varit. För att uppnå detta måste man aktivt arbeta med sin kultur på föreningen och uppmuntra alla nytänkande initaitiv. 

Bra exempel:

10. Styrelse arbetar långsiktigt och strukturerat

För att få med alla i föreningen att arbeta åt samma håll krävs det att det finns någon som styr skutan och har lagt kursen. Utan långsiktighet och struktur finns risk att alla springer fort åt vart sitt håll eller att det jobb ni lägger ner går i graven om en medlem slutar i föreningen. En bra start för att uppnå detta är att titta igenom sina värderingar och sin vision tillsammans med medlemmarna och göra upp en handlingsplan i hur man ska nå målen. Här har SISU väldigt mycket bra hjälp att ta del av. 

Bra exempel:

11. Nyttjar digitala hjälpmedel för tillgängliga möten

Det ska vara enkelt att göra sin röst hörd och att engagera sig i såväl kommittéer, projektgrupper som styrelsen. Tänk på att göra tydliga dagordingar i förväg och att försöka ha så mycket handlingar som möjligt på en gemensam digital plattform så att alla kan vara pålästa innan mötet börjar. På så sätt blir det enklare att ha en struktur på mötet. Glöm däremot inte bort vikten av att träffas för diskussion lite då och då fysiskt med lite kaffe och kaka till. 

Det gäller även att tänka enkelhet och digitalt i övriga delar av verksamheten för att underlätta arbetet och utvecklingen av t.ex. marknadsföringsarbetet eller träningsverksamheten. Att dela dokument, filmer och material digitalt gör det enklare och effektivare vid arbete i olika grupper. Detta gör att alla kommer förberedda till era möte och att ni kan diskutera istället för att presentera era nya idéer.

12. Tar socialt ansvar i samhället

Bilden av er förening mot andra i samhället och kommunens politiker avgör hur enkelt ni kan starta samarbeten, ta del av bidrag och sponsorer men främst attrahera nya medlemmar. Ert varumärke skapas av de aktiviteter ni gör och genom att ta ansvar för samhällets viktiga frågor kommer ni synas mer i media och fler kommer vilja stödja ert arbete. 

13. Är engagerad i att påverka svensk seglings och svensk idrotts utveckling

Svensk segling består av er förening och dess medlemmar. Det är vi tillsammans som bestämmer i vilken riktning vi ska gå och hur vi ska nå dit. Några exempel på hur ni enkelt kan bidra till svensk segling är genom seglardagen, seglarträffen, seglarskoleseminarium mm. Genom ert engagemang kan vi göra seglingen bättre för alla. 

14. Arbetar med att påverka kommunens syn på seglingen och idrotten i stort 

Uppdaterad: 05 JUN 2019 17:23

Samarbetspartners

  •  
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info