Hoppa till sidans innehåll

Bli medlem i Seglarförbundet/starta ny klubb


I Svenska Seglarförbundet (SSF) kan klubbar och klassförbund söka medlemskap. Det finns inget personligt medlemskap.

De klubbar som är anslutna till SSF kan låta sina medlemmar representera klubben vid mästerskap samt själva arrangera mästerskap och andra sanktionerade tävlingar och därigenom använda regelboken (KSR).

Medlemskap i SSF innebär också att klubben ansluts till ett distriktsseglarförbund. Klubbarna har rösträtt på distriktens årsmöten och kan därigenom påverka beslut gällande svensk segling. Distriktsseglarförbunden har, utifrån antalet medlemsklubbar i distrikten, rösträtt på Seglardagen.

Klubbar som är medlemmar i SSF blir också en del av idrottsrörelsen och Riksidrottsförbundet (RF). Därav följer en hel del förmåner och möjlighet till bidrag. Bland annat omfattas klubben då av RF:s Grundförsäkring i Folksam och äger rätt att teckna båtförsäkring i Svenska Sjö, båtorganisationernas eget försäkringsbolag.

Tidningen Båtliv med Svensk Segelsport, som är SSFs officiella tidning, och distribueras till klubbens huvudadress (eller kontaktman) samt ordförande, sekreterare och kassör.

Här kan ni läsa mer om alla fördelar med att vara en del av Svenska Seglarförbundet.

Ansökan om medlemskap – Klubb/förening

Ansökan om medlemskap i SF samt namnändring på ett digitalt ansökningsformulär via IdrottOnline. 

Klicka här för att komma till det digitala ansökningsformuläret

Följade dokument ska bifogas den digitala ansökan:
1. Föreningens stadgar
2. Årsmötesprotokoll med beslut om inträde i Svenska Seglarförbundet
3. Medlemsförteckning – uppgift om antalet medlemmar i föreningen
4. Kvitto på inbetald inträdesavgift – 200 kr (sätts in på bg 641-6945, ange föreningens namn)

Organisationsnummer
RF-stämman 2009 beslutade att medlemsföreningar från och med den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Föreningen tilldelas ett sådant i samband med ansökan.

Mer information om att bilda förening finns här

Föreningens namn
Av föreningsnamnet ska framgå vilken idrott föreningen sysslar med. Dessutom bör ordet "klubb", "förening" eller "sällskap" ingå i namnet (RFs stadgar § 30).

Läs mer här om Riksidrottsförbundets Namnregler för föreningar.

Här kan ni ansöka om namnbyte

Föreningar ska vid inträde i SSF ha minst 20 medlemmar.

En ansluten förenings stadgar bör i möjligaste mån anpassas till "RFs stadgemall för föreningar." För en nystartad förening är det enklast att utgå från stadgemallen och anpassa den till föreningens verksamhet. Ni hittar stadgemallen på RF:s hemsida här: information om att bilda förening

Obligatoriskt organisationsnummer för föreningar
Riksidrottsförbundet beslutade 2009 att medlemsföreningar från och med den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket.
Ladda hem ansökan direkt från Skatteverkets hemsida, ansökan om organisationsnummer.

För att slippa deklarera kan anskökan göras om befrielse från att lämna särskild uppgift. 
Till ansökningsblankett på skatteverkets hemsida. 

Uppdaterad: 09 JAN 2019 14:05

Samarbetspartners

  •  
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info