Hoppa till sidans innehåll

Utmaningen 2018


Utmaningen är tillbaka!
- 10 000 kr för att förverkliga din idé 

Tack vare Svenska PostkodLotteriet kan vi nu erbjuda extra medel för nya verksamheter eller nya verksamhetinriktningar som tar oss närmare vår vision ”Svensk Segling – Tillgänglig för alla”.

Denna gången går det att söka bidrag på 10 000 inom något av dessa tre områden:

  • Friskvårdsbidrag - Koncept för segling som friskvård
    I januari beslutade skatteverket att det numer också ska gå att använda sitt friskvårdsbidrag till seging.  Vill ni skapa en verksamhet som erbjuder personer att segla och använda sitt friskvårdsbridrag för att möjliggöra det, då ska ni söka här.
  • Införskaffande/Upprustning av tillhandahållet material 
    Att kunna segla utan att själv behöva äga allt material har vi märkt gör Svensk Segling mer tillgänglig. Därför kan klubbar och klassförbund söka medel för att skaffa sig eller rusta upp befintligt material som de vill använda på ett nytt sätt. Sök för detta om du vill testa en ny verksamhet/verksamhetsinriktning och för att kunna göra det behöver nytt material eller upprusta ert befintliga.
  • Delningsekonomi - modell för utlåning/uthyrning av tillhandahållna redskap
    Delningsekonomi handlar om att fler delar på nyttjandet och kostnaden av t.ex. en båt istället för att enskilda personer äger varsin. Det finns många, personer och klubbar, som har en båt, men som kanske inte använder den i fullt så stor utsträckning som är önskvärt. Samtidigt finns de som varken har tid eller möjlighet att köpa en egen båt. Behöver ni medel för att utveckla ett sätt att göra redskap mer tillgängliga genom delningsekonomi. T.ex. genom en bokningstjänst, så ska ni ansöka här.

Har er klubb eller ert klassförbund en idé där ni skulle vilja göra något inom något av de tre ovanstående områdena? Fyll i denna ansökningsblankett senats 31 mars, vid godkänd ansökan får ni 10 000 kr för att förverkliga er idé. 

OBS!
Ansökan ska avse uppstart av verksamhet eller ny inriktning på en befintlig verksamhet som helst har förutsättningar att leva vidare även efter detta bidrag är slut.

Beviljade ansökningar förväntas rapportera hur det har gått med deras idé genom en artikel, någon bild/film som är ok att använda i extern kommunikation och önskas som deltagare på SeglarTräffen 2018.

Om vi får fler bidrag än vad vi har resurser till kommer dessa att prioriteras utifrån hur väl er klubb eller klass redovisar sin verksamhet till oss på Svenska Seglarförbundet och till Riksidrottsförbundet t.ex. genom andelen medlemmar i IdrottOnline eller utbildningar redovisade till SISU osv.

Samarbetspartners

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info