Hoppa till sidans innehåll

Idrottsmedel 2020-2021


Syfte
Seglingens del av föreningsstödet syftar till att hjälpa SSFs klubbar att skapa goda förutsättningar att bedriva seglingsverksamheter för barn och ungdomar i åldern 7-20 år inom ramen för Svenska Seglarförbundets vision ”Svensk segling – tillgänglig för alla”.

Inriktning
• Seglingens projektstöd riktar sig till att stödja segelklubbarnas verksamheter för barn och ungdomar i åldern 7-20 år.
• Verksamheterna skall genomföras i enlighet med SSFs intentioner och anvisningar för barn och ungdomssegling i åldersgruppen 7-20 år.
• Medel ur Seglingens projektstöd kan beviljas för att stödja verksamheter med målsättning att bibehålla barn och ungdomar i de aktuella åldrarna (7-20 år).

Generella villkor
Grundvillkor för att kunna erhålla stöd inom seglingens idrottsmedel är att klubben;
• är medlem i Svenska Seglarförbundet
• har gjort en självskattning inom "Moderna Föreningen" och uppnår lägst grön nivå inom samtliga områden
• redovisar samtliga medlemmar i åldern 7-25 år samt 80% eller minst 1500 av övriga klubbmedlemmar i IdrottOnline
• arrangerar SSF Seglarskola enligt gällande förutsättningar
• redovisar samtliga berättigade seglingskurser, utbildningar och aktiviteter till SISU Idrottsutbildarna respektive LOK-stöd
• redovisat tidigare erhållna bidragsmedel från SSF.

Möjliga bidrag 2020-2021:

Båtbidrag

Utbildningsbidrag 

Såhär gör du en ansökan (lathund)


ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökan om bidrag ska göras på Svenska Seglarförbundets applikation för Idrottsmedel som finns på klubbens IdrottOnlinesida under rubriken ”Idrottsmedel”.
För båtbidrag finns inget angivet ansökningstillfälle utan ansökan och beslut sker fortlöpande inom ramen för disponibel budget.
Utbildningsbidraget kan sökas under perioden 20 februari-25 oktober, bidraget fördelas efter 1 oktober.  

Ärendeprocess för ansökan till Idrottsmedel och beslut
1. SSFs ansvarige tjänsteman tar emot ansökningarna och förbereder förslag på fördelning i samråd med klubbkonsulenter och SSFs styrelserepresentant.
2. Därefter beslutas om bidragstilldelning eller avslag.
3. Beslut meddelas därefter till klubben snarast möjligt.

Utbetalningsrutiner
För båtköp gäller att utbetalning sker efter att bidragstagaren till SSF redovisatfakturakopia/kvitto och undertecknat båtköpsavtal.
För utbildningsbidrag sker utbetalning efter genomförd och godkänd utbildning, efter 1 oktober.  

Uppföljning
Bidragstagares redovisning av projekt ska göras snarast 29 januari året efter avslutat projekt på Svenska Seglarförbundets ”Idrottsmedelsapplikation” på klubbens IdrottOnlinesida ”Idrottsmedel - Återrapport”.

SSF:s kontaktperson och ansvarig handläggare 
Theres Wolgast 08-4590996

Läs mer om RF´s riktlinjer för fördelning av Idrottsmedel 


Återrapport 

Ni som har fått Idrottsmedel utbetalt under 2020 ska fylla i en återrapport senast 29 januari En lathund för hur ni hittar Återrapporten finner ni här  

 

Uppdaterad: 09 JAN 2019 13:25

Samarbetspartners

  • Allen
  • SPL_logo_2013_FC
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info