Hoppa till sidans innehåll

Havskappseglingsförbundet bjuder in till årsmöte

03 MAR 2020 11:56
Kallelse till årsmöte för medlemmar i Svenska Havskappseglingsförbundet
  • Uppdaterad: 03 MAR 2020 13:37

Välkommen på årsmöte Bästa medlem i Svenska Havskappseglinsförbundet.
– Du är välkommen till årsmöte i förbundet måndagen den 23/3 kl 1830.
 
Kallelse till årsmöte för medlemmar i Svenska Havskappseglingsförbundet
Tid: 2020-03-23, kl 1830 Plats: C/O Dynabyte, Drottninggatan 95A Stockholm, porttelefon.
Eller skype via: https://join.skype.com/o7x0eKBChjGz

Agenda Årsmöte 2020-03-23

Dagordning:
a) Årsmötets öppnande
b) Upprop och röstlängd
c) Val av justeringsman
d) Val av två rösträknare
e) Fråga angående mötets behöriga utlysande
f) Val av ordförande och sekreterare för mötet
g) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
h) Revisionsberättelse
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) Val av ordförande samt två (2) ledamöter
k) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
l) Val av tre ledamöter till valnämnd
m) Behandling av motioner
n) Förslag från styrelsen
o) Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgifter för kommande
verksamhetsår
p) Övriga frågor
q) Årsmötets avslutande

Anmäl ditt deltagande till årsmötet här

Underlag till årsmötet i form av verksamhetsberättelse, ekonomisk sammanställning, valberedningens förslag och förslag från styrelsen skickas ut till de som anmäler sig resp. kommer att vara tillgänglig före mötet på SHFs hemsida.

Skribent: Emelie Lindström
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

  • Allen
  • SPL_logo_2013_FC
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info