Vägen framåt

Välkommen till sidan som handlar om val av juniorbåt! Här hittar du tips om vad du bör tänka på vid val av redskap och information om våra tränarresurser.

 

Redskapsguide
Juniorbåtsmatris
Vägledning vid klassbyte
Att lyckas med tvåmanssegling
Att lyckas med sin segling, enmansbåt
Tränarresurser

 


Redskapsguiden -Barn och ungdom

Redskapsguiden är framtagen med syfte att:

 • Guida vid val av jolle eller bräda för barn, junior, ungdom att utvecklas i  –  från 8 år och upp till 23 år (senior)
 • Vara ett diskussionsunderlag för seglare, tränare och föräldrar för att underlätta övergångar mellan redskap
 • Rikta  in gemensamma resurser för aktiviteter som stöder Seglarförbundets strategi för barn- och ungdomssegling

Redskapsguiden består av juniorbåtsmatrisen och de beskrivande texterna som du finner på denna sida. Det är många faktorer som avgör valet av redskap och har du frågor du inte hittar svaret på här så kontakta gärna Robert Strange (Barn och ungdomsansvarig på Seglarförbundet). 

 

Tillbaka till toppen


Juniorbåtsmatris

Matrisen visar hur våra olika redskap förhåller sig mot varandra. Här kan du även läsa om vilka fysiska förutsättningar krävs, tekniska specifikationer, vilka styrkor och svagheter redskapet har. Du finner matrisen här.

 

För att varje seglare ska få rätt stöttning beroende på var de befinner sig i sin utvecklingsresa har vi delat in klasserna i tre grupper: Insteg, Utveckling och Prestation. En klass sträcker sig ofta över mer än en grupp beroende på vilken nivå seglaren befinner sig på och indelningen visar var varje klass främst hör hemma. 

 

Insteg

 • Nybörjarstadiet -Rekrytera, skapa intresse
 • Den första båt/bräda man börjar träna/tävla i som barn (upp till 13)
 • Killar och tjejer seglar ihop på samma villkor
 • Redskap som ska finnas att testa i många klubbar utan att direkt behöva köpa själv
 • Skapa långsiktigt intresse baserat på trygg och rolig inlärning och träning med tävlingsinslag
 • Förbereda för nästa steg och nästa val av redskap

Utveckling

 • Grund och uppbyggnadsstadiet -Kunskapsutveckling, ej redskapsspecifikt
 • Förbereda för nästa steg mot elit - eller fortsätta länge i en jolle/bräda. Vissa av redskapen fungerar livslångt.
 • Trygga, stimulerande och sociala tränings- och tävlingsmiljöer
 • Klassöverskridande aktiviteter på främst regional nivå
 • Kan välja en jolle/bräda som finns i klubben och eller regionen
 • Utvecklas till en komplett seglare med valt redskap, men där även ”segla flera” (t ex kölbåt) är en viktig del av utvecklingen

Prestation

 • Kapacitetsutvecklingsstadiet -Förädla och systematisera, redskapsspecifikt
 • Redskapsval styrs till stor del av World Sailing´s beslutade OS-klasser
 • Elitförberedande
 • Skapa långsiktigt intresse och hållbart idrottande
 • Redskapen på RIG och i utvecklingslandslaget
 • Klasspecifik träning viktig
 • Nationella samlingar för klassträning, men också klassöverskridande
 • Samarbete nordiska länder

 

Tillbaka till toppen


Vägledning vid klassbyte

Att byta klass

Att byta klass kan, precis som att byta skola vara skrämmande för unga seglare och valen kan vara förvirrande för föräldrar också. Att gå från att vara en av de mest erfarna i sin klass till en relativ nykomling i en ny klass är en utmaning i sig. Att dessutom vara del av en ny grupp i ett nytt socialt sammanhang kan vara både nervöst och göra att man känner sig otrygg.

 

Lyckligtvis finns det mycket hjälp till hands och precis som i skolan kommer det inte att dröja länge innan du känner dig som hemma. Det är viktigt att göra rätt val och Seglarförbundet tillsammans med våra tränare är här för att hjälpa till. Nedan följer några tips som kan hjälpa dig.

 

När ska man börja tänka på att byta

Att välja en båt som passar dig fysiskt gör det enklare att komma in i klassen och gör det också enklare att utvecklas som seglare. I takt med att seglare växer och utvecklas kommer också deras ideala båt att förändras. Det är bäst att alltid ha en uppfattning om vad som kan komma härnäst på din resa. Det är frestande att stanna i din befintliga klass längre för att stanna hos dina vänner och prestera bättre på tävlingar, och ibland kan detta bygga ditt självförtroende.

 

Men se upp för att bli för stor för din nuvarande båt, det kan leda till dåliga resultat och tappat intresse. På samma sätt, om du byter för tidigt kanske du inte är fysiskt eller mentalt redo för den nya utmaningen. Det finns inget rätt svar så du bör byta klass när du känner dig redo men tänk på att de flesta gör misstaget att stanna i en båt för länge.

 

Var inte heller rädd för att testa olika klasser, det finns mycket att lära från varje klass och att våga prova nytt gör dig till en mer komplett seglare. Seglarförbundet rekommenderar att man kompletterar träningen i sin vanliga klass med andra båtar och format så att man t.ex. seglar både enmans- och flermansbåt, fleetracing och sprintesegling. Det kommer inte bara göra seglingen roligare, du kommer också utvecklas snabbare.

 

Att tänka på

 • Seglare som funderar på att byta klass bör överväga en mängd olika faktorer:
 • Vilken båt kan "passa" dig bäst efter din storlek?
 • Vilken klass är stor lokalt?
 • Vilken kunskap finns lokalt?
 • Gillar du stora internationella tävlingar?
 • Gillar du när det går fort?
 • Gillar du den fysiska utmaningen?
 • Tycker du om att segla på egen hand eller som en del av ett lag?
 • Har du en lagkamrat i åtanke? Hur kan du hitta en?
 • Gillar du att styra eller ta en mer strategisk roll?
 • Gillar du en teknisk utmaning?
 • Hur ser kostnadsbilden ut?
 • Hur är begagnatmarknaden?

Fundera på vad du gillar mest i din segling och ställ dina egna frågor. Prata med din tränare och dina föräldrar för att hjälpa dig förstå detta och arbeta igenom dina frågor.

 

Utnyttja alla möjligheter att prova olika båtar. Många klubbar och klasser kör ”prova på" -dagar eller har klubb- eller klassbåtar som kan lånas.

 

När du väl är i en ny klass är det viktigt att du tar dig tid att träna och lära dig hur du seglar din nya båt innan du tänker allt för mycket på tävlingar. Ta hjälp av din tränare och sätt upp realistiska mål. Seglarförbundets målprofiler ger dig bra redskap för att sätta prestationsmål.  Förvänta dig inte för mycket, det tar tid att bemästra en ny båtklass men att lära sig nya färdigheter är mycket tillfredsställande – precis som att se dina resultat förbättras!

 

Tillbaka till toppen


Att lyckas med tvåmanssegling

Hitta någon att segla med

Att segla två i båten är för de flesta seglare som är vana vid att segla själva en stor utmaning. Till en början kanske man bara lockas av det roliga en ny och oftast snabbare båt än man seglat tidigare erbjuder, men snart ställs man inför utmaningar som man aldrig behövt fundera över som enmansseglare.

 

Det är viktigt att inse att val av partner att segla med inte är ett äktenskap. Det är odramatiskt att inleda samarbetet och det bör också vara odramatiskt att avsluta det om den ena eller andra parten inte längre tycker det är kul eller givande. Det är också alltid bättre att testa segla med en person än att döma ut någon ifrån början.

 

När man väl hittat någon man vill fortsätta segla tillsammans med är det viktigt att man talar igenom vilka ambitioner man har. Man måste då vara väldigt ärlig, så att inte ens partner senare känner sig lurad eller besviken. Det är inte lätt att hitta någon som har precis samma ambitioner som en själv, så därför måste båda parter respektera den andres syn och vara beredda att kompromissa för att hitta ett tränings- och tävlingsupplägg som båda tycker är acceptabelt. Tänk också på att utgå ifrån dig själv. Föräldrar eller tränare kan vägleda, men kan inte tala om för dig vilka ambitioner du har. Om man redan från början inser att ambitionsnivån skiljer sig alltför mycket är förutsättningarna för att lyckas ganska små och det kanske är bättre att inte ge sig in i en gemensam satsning.

 

När man väl kommit överens om att man vill satsa ihop är det bra om man funderar över hur långt man vill nå inom en viss tid, alltså sätta upp mål. Målet kan vara ett resultat eller kanske bara bestå av de delar man vill utvecklas inom, men det viktiga är att man går igenom hur man skall nå dit. Vad är man bra på, vad måste man i första hand bli bättre på etc. Vilka prioriteringar skall man göra? Det är bra om man får med alla aspekter i seglingen när man gör sin prioriteringslista, alltså inom alla områden såsom teknik, trim, taktik, strategi, starter, regler, fysik etc. När man gjort upp en plan för att nå sitt mål blir all träning roligare och känns mer meningsfull.

 

Tänk också på att seglingen måste ses som en utvecklingsresa. Seglingen är förmodligen den mest komplexa idrott som finns och man skall ta alla chanser till att utvecklas till en mer komplett seglare. Det innebär att man även om man bestämt sig för att segla med en viss person också måste ge varandra möjlighet att tex.

 • Testa segla med någon annan, kanske mer erfaren seglare
 • Testa annan båttyp när möjlighet ges, tex enmansbåt eller kölbåt, givetvis även i nya positioner
 • Byta positioner. Dels behöver man förståelse för sin partners uppgifter, men man behöver också utvärdera vilken som är den optimala fördelningen. Kanske blir det bättre när man byter positioner. Båda måste inse redan ifrån början att ingen position är viktigare än den andra. För att Teamet skall lyckas krävs att både gast och rorsman sköter sina uppgifter på bästa sätt. Man skall fördela positionerna utifrån vad som är bäst för Teamet. Ingen prestige i att vara det ena eller andra.

Kommunikation

För att man skall undvika konflikter och skapa förutsättningar för att utvecklas tillsammans är det viktigt att man lär sig kommunicera med varandra. Man behöver redan ifrån början komma överens om att man skall kunna vara öppna och tydliga mot varandra, även om det till en början kanske känns både ovant och obekvämt. Detta är dock en träningssak. Man måste också lära sig att ge och ta emot feedback. På det sättet lär man sig hur man skall uttrycka sig för att motparten inte upplever det man säger som sårande eller kränkande. När man går över gränsen för hur man bör uttrycka sig måste man också lära sig be om ursäkt.

 

Alla är olika och uttrycker sig och uppfattar kommentarer på olika sätt. Det är hur mottagaren upplever en kommentar som är det väsentliga, inte hur den som givit den upplever att man uttryckt sig. Det är också mycket viktigt att tänka på att det inte enbart är orden som skickar budskapet. Ditt kroppsspråk säger ofta mer än det som kommer ur munnen.

 

Det är viktigt att man lyfter fram det positiva snarare än det negativa. Det är dåligt för teamet (alltså för en själv) att ständigt påpeka fel och brister hos ens partner. Självklart måste man ta upp sådant som behöver bli bättre, men lyft även fram det som är bra! Många gånger kan det kännas som hyckleri att berömma någon som man tycker är en idiot och gör allting fel, men det handlar inte om att få rätt eller fel. Det finns ingen vinnare när man lyckats övertyga ens partner om att allt är dennes fel, eller att man försöker övertyga sina kompisar eller tränare om att man själv gjort allt rätt men att den andra förstört allt. Ni är ALLTID ett Team och ni tillsammans är alltid ansvariga för det som gått bra och det som gått dåligt. Lyft hellre fram din partner och låt andra höra att det var dennes förtjänst att saker och ting gick bra. Se detta som en färdighet att lära sig bemästra. Det är sannolikt betydligt viktigare i långa loppet än att behärska tex lästarter, eller gippsättningar. Blir ni bra på detta, kommer mycket av resten att lösa av sig självt!

 

När det uppstår konflikter, se till att lugna ner er först och sedan red ut vad som hänt. Det blir bara värre om man vräker ur sig saker i affekt som man senare får ångra. Se dock ALLTID till att prata igenom sådan som inte är bra, saker man går och tänker på, eller retar sig på. Sådana saker tenderar inte att försvinna av sig själva och blir alltid värre av att inte hanteras.

 

Hur lyckas man i race då man seglar två i båten?

Den viktigaste skillnaden när man seglar två istället för en i båten är att det finns två viljor, två seglare med olika styrkor, svagheter och erfarenheter. Detta kan bli oerhört påfrestande om man inte på förhand talat igenom hur man skall utnyttja dessa olikheter.

 

En grundförutsättning för att lyckas på tävling är att båda är överens om att göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Dessa är självklart olika för olika individer, men båda bör prata om och ha förståelse för på vilken nivå ens partner befinner sig. Man bör alltid kunna förvänta sig att ens partner gör sitt bästa även under motgångar i racet. Att en part ger upp är aldrig ok.

 

Om båda är inställda på att alltid göra sitt bästa är det viktigt att man inser följande:

Till skillnad mot i enmanssegling har man i en tvåmansbåt möjlighet att peppa och boosta varandra. Alla blir bättre av uppmuntran. Passa på att beröm din partner så ofta du kan. Det värsta man kan göra att klaga på att den andre är dålig, eller visa sin frustration över ett felaktigt beslut, då gör man personen osäker och ännu sämre. En sådan negativ spiral där båda gör varandra sämre måste givetvis undvikas till varje pris. Motsatsen sker när man istället berömmer varandra, eller säger att det är ok att den andra tog ett felaktigt beslut och att ingen kan fatta rätt beslut varje gång. Bådas strävan måste vara att höja sin partner och att öka dennes självförtroende.

 

Man är ett Team. Teamets uppgift är att göra vad man kan för att Båten skall ta sig till mållinjen så fort som möjligt utifrån Teamets förutsättningar. Så länge båda gör sitt bästa finns aldrig någon syndabock då det går dåligt. Teamet kan ha misslyckats, men aldrig en av individerna i teamet. Ingen kan fatta rätt beslut hundra procent av gångerna. Det är en naturlig del i segling att emellanåt fatta fel beslut. Faktum är att lyckas man i 70% av besluten har man gjort det mycket bra. Ett felbeslut får ALDRIG leda till konflikt eller missnöje ombord på båten under ett pågående race.

 

Besluten MÅSTE analyseras efter målgång, så att man kan dra lärdomar och slutsatser för att utvecklas och fatta bättre beslut nästa gång. En oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet! Detta är nyckeln till framgång och snabbare utveckling!

 

Hur fördelar man uppgifterna ombord på båten?

Förutom de uppenbara uppgifterna som ligger på gast respektive rorsman är det viktigt att man funderar igenom vilka som är respektive seglares styrkor och svagheter. Att segla tvåmansbåt skall vara helt prestigelöst. Man skall utnyttja varandras styrkor maximalt. Det skall inte finnas någon status i positioner eller i vem som fattar taktiska beslut på kryssen. Det viktiga är alltid att man tillsammans gör det som är bäst för Båten. Man behöver prova sig fram till vad som funkar bäst, men det är enklare att träffa rätt om man enats om vem som är bra på vad.

 

När man väl är ute på banan fungerar det nästan aldrig att fatta beslut gemensamt. Man måste på förhand vara överens om vem som bestämmer när man tex skall slå på kryssen. När beslut är fattat, är det bara för den andra att haka på och stötta. I segling fattas beslut ofta beslut väldigt fort. Skall man motivera och argumentera för beslutet har oftast möjligheten hunnit försvinna innan man är klar. Givetvis skall båda referera vad de ser och vad som händer på banan men när den som bestämmer sagt vad som skall hända så blir det så. Det är då viktigt att komma ihåg att beslutet fattas utifrån att den som fattar det tror att det är det bästa. Om det visar sig att det var fel, tar man upp det efter målgången.

 

Det spelar som sagt ingen roll om det är gasten eller rorsmannen som fattar besluten, bara man är överens om vem som fattar besluten. Det kan variera beroende på förhållanden, bogar eller tom dagsform. Den ena kanske fattar besluten på kryssen och den andra på länsen. Den ena kanske fattar besluten i hårdvind och den andra i lätt- och mellanvind. Det spelar ingen roll, så länge rollerna är tydliga. Dock måste man givetvis också vara flexibel. Om den som fattar besluten har en dålig dag, kanske det är bättre att hen ber den andre ta över. Se dock till att inte hamna i ett läge där det är oklart vem som bestämmer. Känner den som bestämmer sig väldigt osäker är det lika bra att säga det.

 

Rutiner inför race

För att öka chanserna att lyckas är det bra om man hittar en rutin som man alltid följer innan start. Det ger en trygghet för båda och tid att diskutera en strategi innan start. Därefter lämnas besluten till den som är ansvarig. Exempel på en rutin som man kan följa kan vara:

 

 • Gå igenom dagens väderprognos och bestämma sig för vilket riggtrim man skall gå ut med
 • Vara på startområdet minst 40 minuter innan start
 • Segla en full kryss och skriva ned kompasskurser för både styrbord och babord
 • Gå igenom aktuellt trim och komma överens om att allt är bra
 • Diskutera vad man tror kommer vara bäst på första kryssen
 • Ta landmärke vid startlinjen
 • Kolla fördelen på linjen och sätta i relation till den kompasskurs som råder
 • Bestämma ungefär var på linjen man vill starta

 

Ovan är bara ett exempel på en relativt enkel rutin som är mycket bättre än ingen rutin alls. Dock finns många exempel på framgångsrika team som har en betydligt mycket mer detaljerad rutin med avsevärt fler punkter. Oavsett så skriv ner den rutin som ni enats om och följ den slaviskt. Sannolikt kommer ni under er utveckling ändra i rutinen och sannolikt kommer den bli alltmer detaljerad och komplex över tid.

 

När man följt sin rutin och är överens om vem som fattar besluten är det bara för var och en att fokusera på sin uppgift i båten och inte blanda sig i vad den andra gör. Båda vet att man gör allt för att Båten skall nå mållinjen så snabbt som möjligt!

 

Tack till Marcus Westerlind för framtagande av guiden

 

Tillbaka till toppen


Att lyckas med sin segling, enmansbåt

Sätt mål och utvecklas

När man väljer att börja sin satsning och har som målsättning att utvecklas på bästa sätt är det viktigt att man funderar igenom vilka ambitioner man har. Tänk på att utgå ifrån dig själv. Föräldrar eller tränare kan vägleda, men kan inte tala om för dig vilka ambitioner du har.

 

Fundera därefter över hur långt man vill du inom en viss tid, alltså sätta upp mål. Målet kan vara ett resultat eller kanske bara bestå av de delar man vill utvecklas inom, men det viktiga är att man går igenom hur man skall nå dit. Vad är man bra på, vad måste man i första hand bli bättre på etc. Vilka prioriteringar skall man göra? Det är bra om man får med alla aspekter i seglingen när man gör sin prioriteringslista, alltså inom alla områden såsom teknik, trim, taktik, strategi, starter, regler, fysik etc. När man gjort upp en plan för att nå sitt mål blir all träning roligare och känns mer meningsfull. Tänk också på att målen ska stämma överens med ambitionen, ju mer du vill desto mer måste du vara beredd att offra.

 

Tänk också på att seglingen måste ses som en utvecklingsresa. Seglingen är förmodligen den mest komplexa idrott som finns och man skall ta alla chanser till att utvecklas till en mer komplett seglare. Det innebär att man även om man bestämt sig för att segla en viss klass måste man också våga testa annat, tex.

 • Testa segla med någon annan, kanske mer erfaren seglare
 • Testa annan båttyp när möjlighet ges, tex tvåmansbåt eller kölbåt, givetvis även i nya positioner
 • Byta positioner. Testa så många olika positioner som möjligt, även om du inte tycker det är direkt relaterat till din klass. På båtar med fler personer är arbetet uppdelat och du kommer få mer tid att fokusera på din uppgift, du får också direkt feedback och kan bolla idéer. Man kan alltid ta med sig något till sin egen seglingssatsning, från alla positioner.

Kommunikation

Majoriteten av högpresterande idrottare kommer från en framgångsrik träningsgrupp. Gruppen består oftast av tränare, andra resurspersoner och seglare. För att man skall undvika konflikter och skapa förutsättningar för att utvecklas tillsammans är det viktigt att man lär sig kommunicera med varandra. Man behöver redan ifrån början komma överens om att man skall kunna vara öppna och tydliga mot varandra, även om det till en början kanske känns både ovant och obekvämt. Detta är dock en träningssak. Man måste också lära sig att ge och ta emot feedback. På det sättet lär man sig hur man skall uttrycka sig för att motparten inte upplever det man säger som sårande eller kränkande. När man går över gränsen för hur man bör uttrycka sig måste man också lära sig be om ursäkt.

 

Alla är olika och uttrycker sig och uppfattar kommentarer på olika sätt. Det är hur mottagaren upplever en kommentar som är det väsentliga, inte hur den som givit den upplever att man uttryckt sig. Det är också mycket viktigt att tänka på att det inte enbart är orden som skickar budskapet. Ditt kroppsspråk säger ofta mer än det som kommer ur munnen.

 

Det är viktigt att man lyfter fram det positiva snarare än det negativa. Det är dåligt för teamet (alltså för en själv) att ständigt påpeka fel och brister hos övriga i gruppen. Ni är ett Team och ni tillsammans är alltid ansvariga för det som gått bra och det som gått dåligt. Lyft hellre fram dina partners och låt andra höra att det var deras förtjänst att saker och ting gick bra. Se detta som en färdighet att lära sig bemästra. Det är sannolikt betydligt viktigare i långa loppet än att behärska tex lästarter, eller gippsättningar. Blir ni bra på detta, kommer mycket av resten att lösa av sig självt!

 

När det uppstår konflikter, se till att lugna ner er först och sedan red ut vad som hänt. Det blir bara värre om man vräker ur sig saker i affekt som man senare får ångra. Se dock ALLTID till att prata igenom sådan som inte är bra, saker man går och tänker på, eller retar sig på. Sådana saker tenderar inte att försvinna av sig själva och blir alltid värre av att inte hanteras.

 

Rutiner inför race

För att öka chanserna att lyckas är det bra om man hittar en rutin som man alltid följer innan start. Det ger en trygghet och tid att diskutera en strategi innan start. Exempel på en rutin som man kan följa kan vara:

 • Gå igenom dagens väderprognos och bestämma sig för grundplan man skall gå ut med
 • Vara på startområdet minst 40 minuter innan start
 • Segla en full kryss och skriva ned kompasskurser för både styrbord och babord
 • Gå igenom aktuellt trim och teknik för samtliga bogar
 • Diskutera vad man tror kommer vara bäst på första kryssen
 • Ta landmärke vid startlinjen
 • Kolla fördelen på linjen och sätta i relation till den kompasskurs som råder
 • Bestämma ungefär var på linjen man vill starta

Ovan är bara ett exempel på en relativt enkel rutin som är mycket bättre än ingen rutin alls. Dock finns många exempel på framgångsrika team som har en betydligt mycket mer detaljerad rutin med avsevärt fler punkter. Oavsett så skriv ner den rutin som du kommit fram till om och följ den slaviskt. Sannolikt kommer du under din utveckling ändra i rutinen och sannolikt kommer den bli alltmer detaljerad och komplex över tid.

 

När man följt sin rutin är det bara att fokusera på rätt sak och inte bli distraherad av sådant som inte är relevant.

 

Tillbaka till toppen


Tränarresurser

Seglarförbundets tränarresurser för juniorklasserna följer samma indelning som vår Juniorbåtsmatris och är indelat i kategorierna: Insteg, Utveckling och Prestation. För att stötta varje seglare på dess utvecklingsresa finns det vissa resurser kopplade till de olika grupperna. Syftet med varje grupp finner du här.

 

Tränarresurserna rekryteras av respektive klassförbundet i samverkan med Seglarförbundets barn och ungdomsansvarige. Utöver de ansvariga inom varje klass/grupp arbetar ett antal experter som tränare inom varje område.

 

Insteg

Josefin Åkesson (Optimist) 076-024 95 24

 

Utveckling

Vakant (Samordnare)

 

Prestation

Vakant (iQFOiL)

Ian Elliot (ILCA) 070-096 84 22

Simon Alm (29er) 073-517 17 73

 

Tillbaka till toppen

 

 

Robert Strange
Robert Strange
Barn- och ungdomsansvarig