Hoppa till sidans innehåll

Jolle/Vindsurfing/Kölbåt


Seglingens stegutbildningar för instruktörer och tränare.

Svensk segling har stort behov av skickliga instruktörer och tränare som genomför pedagogiskt riktiga övningar anpassade efter deltagares ålder, mognad, färdigheter och mål på våra seglarskolor och träningar.

Här får du en översiktsbild över seglingens instruktör och tränarutbildningar för jolle/vindsurfing/kölbåt samt parainstruktör.

Här kan du söka efter aktuella kursdatum

Utibldningsbidrag finns att söka för den som utbildar sig som instruktör och tränare med mål att vara aktivitetsledare för barn och ungdomar (7-20år).


Steg 1:

Frivillig: Kurs för hjälptränare

Steg 2:
Instruktör/Tränare Grön Jolle & Liten kölbåt
Instruktör/Tränare Grön Vindsurfing
Instruktör för paraseglare
Seglarskoleansvarig

Steg 3:
Tränare Blå
Tränare Blå Vindsurfing

Steg 4:
Tränare Röd


Hjälptränare (frivilligt steg)

För att stötta yngre blivande ledare har distrikten tagit fram kursplan och material för en frivillig hjälptränarkurs som klubben kan komplettra Seglingens ledarskap grund med. Hittar du ingen kurs i vår kalender ta kontakt med ditt distrikt eller This is a mailto link.

Kursen har fokus på att öva att hålla genomgång, rigga båten, säkerhet, köra gummibåt och bogsera. Kursen bygger på seglingens ledarskap grund med fokus på delarna ”jag och seglingen” samt ”jag och ledarskapet”.

Mål
Att blivande hjälptränare för barn, får en introduktion och grundläggande kunskap om ledarskap i praktiken. Detta för att de med god kvalitet ska kunna hjälpa till i seglarskolor i jolle och liten kölbåt, inom ramen för SSF Seglarskola.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som skall verka som hjälptränare på klubbens seglarskola.

Förkunskapskrav
Egen seglingskunskap motsvarande grön nivå

Kursinnehåll 8 timmar teori o praktik
Hjälptränarens roll
Ledarskap
Sjövettsregler
Rigga och säkerhet
Köra motorbåt


Instruktör/Tränare Grön - Jolle & Liten kölbåt

Utbildningen bygger på färgrektangelns gula och gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas.

Mål
Att blivande tränare/instruktörer för barn, ungdomar och vuxna får teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle, vindsurfing och liten kölbåt inom ramen för SSF Seglarskola. Samt hålla i träningsgrupper på grön nivå.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som skall verka som tränare/instruktör på klubbens seglarskola eller i dess nybörjargrupper.

Förkunskapskrav
Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå
Seglingens Ledarskap Grund
Du kan gå utbildningen från det år du fyller 16 år.

Kurslitteratur 
Deltagarna får inloggning till "Guiden för SSF Seglarskola" utöver det används kurslitteratur kopplat till den målgrupp man kommer att jobba med.

Kursinnehåll
30 tim (10 tim teori + 20 tim praktik)

Grön Teknik
Grön Pedagogik
Säkerhet
Praktiska moment Jolle/Kölbåt


Instruktör / Tränare Grön - Vindsurfing

Utbildningen bygger på färgrektangelns gula och gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas.

Sedan windfoil blev nya discipliner på OS så har vindsurfingen fått ett litet uppsving och fler klubbar vill satsa på vindsurfing med målet att foila. Svenska Vindsurfingförbundet och klubbkonsulenterna är redo att stötta de klubbar som vill starta en verksamhet inom vindsurfing. Även kitesurfingen, foilkite, finns med som en klass att satsa på.

Mål
Att blivande tränare/instruktörer för barn, ungdomar och vuxna får teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i vindsurfing inom ramen för SSF Seglarskola. Samt hålla i träningsgrupper på grön nivå.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som skall verka som tränare/instruktör på klubbens seglarskola eller i dess nybörjargrupper.

Förkunskapskrav
Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå
Seglingens Ledarskap Grund
Du kan gå utbildningen från det år du fyller 16 år.

Kurslitteratur 
Deltagarna får inloggning till "Guiden för SSF Seglarskola" utöver det används kursmaterial för SSF Seglarskola

Kursinnehåll
30 tim (10 tim teori + 20 tim praktik)

Grön Teknik
Grön Pedagogik
Säkerhet
Praktiska moment Vindsurfing


Instruktör för paraseglare

Mål
Att ge klubbens medlemmar mer kunskap om bemötande och inkluderande ledarskap av paraseglare. Att med god kvalitet kunna genomföra seglarskolor/träningar för paraseglare i alla åldrar på grön nivå.

Förkunskaper
Minst 15 år
Seglingens Ledarskap Grund
Om du vill jobba som Instruktör/Tränare behöver du även gå Instruktör/tränare grön

Innehåll 14 timmar (teori och praktik)
Inkluderande ledarskap för att bemöta idrottare med funktionsnedsättning
Inkluderande ledarskap för att bemöta idrottare med NPF
Seglingsanpassning för personer med funktionsnedsättningar, 2h
Praktik


Seglarskoleansvarig

Utbildningen vänder sig till de ledare som ska vara ansvariga för klubbens seglarskola och/el. till er som ska ansvara administrativt för seglarskolan.

Målet med kursen är att du ska få fördjupade kunskaper för att kunna arbeta som ansvarigledare och/el. administrera, genomföra seglarskola inom ramen för SSF Seglarskola.

Förkunskapskrav
Seglingens ledarskap grund
Minimi ålder på 18 år

samt en av följande:
- Genomgången Instruktör/Tränare Grön
- eller två års praktisk erfarenhet som instruktör/tränare
- eller motsvarande erfarenheter från arbetslivet

Kursinnehåll (8 timmar)
Grön metodik
Säkerhet
Ledarskap
Administration

Kurslitteratur
Guiden för SSF Seglarskola
Seglingens ledarskap grund


Tränare Blå - Jolle & Liten kölbåt

Utbildningen bygger på färgrektangelns blåa nivå och innefattar såväl teori som praktik, föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen sträcker sig över 1 år med tid för egenstudier och praktik med sin egen träningsgrupp mellan träffarna.

Mål
Att ge tränare som uppfyller kraven ovan fördjupade kunskaper att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare med blå tävlingsmål (Blå nivå).

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till instruktörer/tränare av klubbens kappseglare i steget efter grön nivå.

Förkunskapskrav
Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå
Min ålder 16 år
Genomgången Tränare Grön
Grundkurs i kappseglingsregler och godkänt regelprov
Minimum en säsongs dokumenterad tränarpraktik

Kursinnehåll  21 tim teori/praktik + 15 tim praktik + 4 tim egenstudier
Ledarskap
Fart
Väg
Metodik
Fysiologi 


Tränare Blå - Vindsurfing

Utbildningen bygger på färgrektangelns blå nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till instruktörer/tränare av klubbens vindsurfare i steget efter grön nivå.

Mål med kursen är att ge Instruktörer/tränare fördjupade kunskaper att ansvara för en träningsgrupp på blå nivå

Förkunskapskrav
Ha gått Instruktör/tränare Grön eller kunna uppvisa motsvarande kunskap. 
Minst 1 års arbete som nybörjarinstrukör. OBS INTYG
Minst 17 år
Tekniskt: Behärska Hängseleteknik, Fotstroppsteknik, Vattenstart, Fotstyrning, OK fullfartsgipp, Höjdtagning utan centerbord.
Baskunskap om regler och Trim. 

Kursinnehåll

 • Hur skapar jag intresset för att fortsätta utvecklas inom Vindsurfing?
 • Vilken Metodik fungerar för mig i min grupp?
 • Tekniska moment att lära ut: Hängseleteknik, Fotstroppsteknik, Vattenstart, Fotstyrning, Snabba slag samt gippar anpassade efter vind och utrustning. Höjdtagning utan centerbord.
 • Taktiska moment att lära ut: Val av utrustning och trim av utrustning utifrån förutsättningar och seglingsform. ( Bansegling, Våg, Slalom, Freestyle, Freeride mm.)  Hur seglar jag en bana snabbast? Taktiska grunder mm
 • Säkerhet: Högre farter, mer utmanande förhållanden, större mobilitet. Hur förändras mitt säkerhetstänk?
 • Regler: Grundläggande regelkurs. Innehåll anpassas efter gruppens intresse.
 • Metodik: Vilka övningar använder jag för att utveckla ovanstående kvalitéer?
 • Kort introduktion till Vindfoil.

Tränare Röd

Utbildningen bygger på färgrektangelns röda nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och arbetsuppgifter i egen träningsgrupp varvas.

Genomgången utbildning, godkänt prov och praktikbedömning ger röd tränarlicens.

Mål
Att ge blå tränare fördjupade kunskaper för att ansvara för en träningsgrupp av kappseglare med nationella tävlingsmål (Röd nivå).

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter blå nivå.

Förkunskapskrav
Egen seglingskunskap motsvarande lägst blå nivå
Min ålder 18 år
Genomgången Tränare Blå
Min 1 säsongs dokumenterad aktiv tränarverksamhet på blå nivå.
Ansvarig för en fast träningsgrupp under kurstiden.

Kursinnehåll 80 tim teori/praktik + Examination ca 8 tim
Seglaren i båten
Fart – Trim/Teknik
Strategi o Taktik
Coachning

Uppdaterad: 23 NOV 2016 10:27

Samarbetspartners

 •  
 • Svenska sjö logotyp
 • Ackerts reklamproduktion
 • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info