Hoppa till sidans innehåll

Domare


Seglingens stegutbildningar för domare

Steg 1:

Seglingens ledarskap grund
Grundkurs Kappseglingsregler


Grundkurs Kappseglingsregler är det första steget för dig som vill utbilda dig till domare. I den här webbkursen går vi igenom grunderna i de regler och villkor som gäller för segelsporten. Grundkurs Kappseglingsregler görs enskilt på webben eller som lärgrupp tillsammans på klubben. Kursen tar cirka två timmar att genomföra.


Steg 2:
Blå domare
Blå matchdomare (för dig som vill döma matchrace)

Steg 3:
Röd domare
Röd matchdomare

Seg 4:
Svart domare (International Judges)
Svart matchdomare (International Umpire)

Fortbildning domare


Blå domare
Blå domare innefattar 3 block:
Blå Förhandlingsdomare
Blå Direktdomare
Regel 42 (Appendix P)

Vilken ordning blocken genomförs spelar ingen roll. Dock rekommenderas ovan nämnda ordning. Samtliga delkurser + godkända prov + praktik krävs för licens som blå domare.

Du ska också ha genomfört praktik före eller efter förhandlingsdomarkursen, som bör omfatta minst två sanktionerade tävlingar. Praktiken som genomförs för Regel 42 delen går att tillgodoräkna sig även för denna del.

Det är elevens ansvar att genomförd praktik dokumenteras. Det kan göras genom att be ansvarig domare skicka en e-post till eleven som eleven sparar och kan redovisa.

Efter godkända kurser och dokumenterad praktik kan ansökan om licens som blå domare lämnas in till Svenska Seglarförbundet.Blå Förhandlingsdomare

Förkunskapskrav
Seglingens Ledarskap Grund
Genomgången grundkurs kappseglingsregler och godkänt regelprov

Rekommendation
Seglingskunskap
Motobåtskörning

Genomförande
Föreläsarledd teoretisk kurs om 15 tim  + 1,5 tim prov

Kursinnehåll
Före tävling
Ute på banan
Protester och gottgörelser
Formalia
Fastställa fakta
Leda förhandling
Mätprotester
Appendix
Disciplin, Regeltolkningar, SSF:s hemsida

Praktik tillsammans med licensierad blå eller röd förhandlingsdomare kan genomföras före eller efter teoridelen och bör omfatta två sanktionerade tävlingar. 

Godkänd kurs och praktik ger licens som blå förhandlingsdomare.


Blå Direktdomare
Förkunskapskrav
Seglingens Ledarskap Grund 
genomgången Grundkurs kappseglingsregler och godkänt regelprov

Rekommendation
Seglingskunskap
Motorbåtskörning

Kursinnehåll 4 tim teori + 2 tävlingsdagar praktik
Appendix UF
Orientering om annan direktdömning (lagkappsegling, matchracing, RC)
Positionering
KSR42

Praktik genomförs i samband med utbildningen, minst två dagar, på tävling med direktdömd fleetracing.

Godkänd kurs och praktik ger licens som blå direktdomare. 


Regel 42 (Appendix P)
Förkunskapskrav
Seglingens Ledarskap Grund 
Genomgången Grundkurs Kappseglingsregler och godkänt regelprov

Rekommendation
Seglingskunskap
Motorbåtskörning

Någon särsklid 42-kurs finns för närvarande inte, men på både förhandligsdomarkursen och direktdomarkursen genomförs en teoridel om regel 42 och Appendix P. Den som vill bli licenserad domare ska förutom teori om regel 42 ha genomfört dokumenterad praktik tillsammans med en erfaren röd domare på en jolleregatta där Appendix P tillämpas.


Röd Domare (ansök via detta formulär)
Förkunskapskrav
Licensierad blå domare
Dokumenterad praktik som huvuddomare på regionala tävlingar (blå nivå) med appendix P.
Dokumenterad praktik från nationella eller internationella tävlingar.
Deltagit i domarseminarium inom en 4-årsperiod. 

Den som anser sig uppfylla förkunskapskraven kan ansöka till Svenska Seglarförbundet (SSF) om att få bli licensierad röd domare. SSF utser då en examinator bland föreläsarna på domarlinjen.

Examination utförs i samband med nationell eller internationell tävling där Appendix P tillämpas och där den sökande är huvuddomare tillsammans med examinatorn. 

Examinatorn kontrollerar kunskaper om:
Domarboken
World Sailing IJ manual
Tolkningsfall, case book
Q&A
Disciplinära straff (KSR 69, RF kap. 14)
Överklaganden

Examinatorn rapporterar till SSF genomförd och godkänd examination, varvid SSF utfärdar licens som röd domare efter godkännande av Regelkommittén.

Ansök om att bli Röd Domare via detta formulär


Svart domare (International Judges) 
Stegen för att bli en "International Judge" beskrivs på World Sailings hemsida här: http://www.sailing.org/raceofficials/international-judges.php


Blå Matchdomare 
Utbildningen bygger på tidigare genomförd grundkurs kappseglingsregeler eller med godkänt prov.
Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Matchdomare.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på grön och blå nivåer.

Förkunskapskrav
Geglingens Ledarskap Grund
Genomgången Grundkurs Kappseglingsregler och godkänt regelprov

Mål
Att lära deltagaren hur en matchdomare agerar på banan och hur man gör för att fatta snabba beslut.

Kursinnehåll 16 tim teori+praktik
KSR Appendix C 5 tim

KSR C 1-6 och C7-8 

Kommunikation 2 tim
Domarpar
Övriga

KSR Del 2 3 tim
Positionering domarbåt/vingbåt

Utrustning 1 tim

Inbjudan och SF 1 tim

KSR Del 2 vattenövningar 4 tim
Positionering domarbåt/vingbåt
Rorsmansmöten 

Skriftligt prov 1 tim


Röd Matchdomare
Motsvarar tidigare Förbundsmatchdomarutbildning

Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Matchdomarkurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov.
Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Matchdomare.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på alla nivåer.

Krav
Genomgången Blå Matchdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå Matchdomare.

Mål
Kursen syftar till att för deltagaren bygga på matchdomarutbildningen för att fungera som chefsdomare vid en tävling.

Kursinnehåll 16 tim teori
SR Appendix C 8 tim

C6 – Gottgörelse
C9-11- Calls och Case

Inbjudan och SF 2 tim

Administrativt arbete 2 tim
Planering
Rapproter till SSF och World Sailing

Kommunikation och Positionering 3 tim 

Litteratur 1 tim

Skriftligt prov för den som behöver


Svart Matchdomare (International Umpire)
Stegen för att bli internationell matchracing domare beskriv på World Sailingshemsida här: http://www.sailing.org/raceofficials/international-umpires.php


Fortbildning domare
Fortbildning genomförs årligen genom domarseminarier

För att bibehålla sin licens som domare eller för att fortsätta en påbörjad domarutbildning krävs:

  • Att man genomgår fortbildningskurs de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla
  • Att man mellan fortbildningstillfällena genomför praktik som domare.
Uppdaterad: 01 FEB 2018 09:17

Samarbetspartners

  •  
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info