Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan 2020


Kappsegling:      Mästarnas Mästare  

Datum:              10 - 11 oktober 2020 

Arrangör:               Svenska Seglarförbundet (SSF) och  

                     Marstrands Segelsällskap

     

1.Regler 

1.1.      Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Addendum Q. Vid eventuell konflikt mellan regler har Addendum Q företräde. 

1.2.      Alla båtar ska, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 

1.3.      Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser.  

1.4.      Vid protest används en röd flagga, som arrangören tillhandahåller. (Se Addendum Q) 

1.5.      En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt (DP). 

 

 

2        Villkor för att delta 

2.1     Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till SSF. Inbjuden rorsman är den tävlande ombord som ska ha ansvaret i enlighet med KSR 46. Minderårig rorsman ska ha samtycke från förälder eller vårdnadshavare i enlighet med KSR 3.1b.

2.2     Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4,  Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten  
accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

2.3     Endast inbjudna rorsmän med besättning får delta.  Varje rorsman som vunnit det senast genomförda svenska mästerskapet (eller juniormästerskap) senast den 5 oktober är välkommen att anmäla sig till Mästarnas Mästare. Gäller inte Lag-SM. Därutöver har SSF rätt att bjuda in ytterligare rorsmän med besättning, s.k. Wild Cards. Antalet platser är begränsat till 36 svenska mästare + Wild Cards.  

2.4 Om fler än 36 rorsmän anmäler sig kommer klasser som genomfört svenskt mästerskap i år att ges företräde. Är dessa fler än 36, kommer klasser med fler startande eller tävlande att prioriteras. Är detta lika så kommer tid för anmälan och betalning att vara utslagsgivande. Motsvarande prioritering och uttagning sker mellan anmälda från förra årets svenska mästerskap i mån av plats.

2.5     Om färre än 36 rorsmän anmäler sig så står det arrangören fritt att utse sk. Wild Cards.  

2.6     Antal tävlande i besättningen ska vara 3 – 4 inklusive rorsman. Ingen viktbegränsning. Den registrerade besättningen ska segla alla kappseglingar och den inbjudna rorsmannen ska styra båten i samtliga kappseglingar. Sjuk eller skadad tävlande kan bytas efter godkännande av kappseglingskommittén. 

2.7     Båtar tillhandahålls av arrangören. För att ha rätt att delta ska rorsman vara anmäld, betala startavgiften, registrera sig. Besättningen (och minderårigas målsmän) ska vara införstådd med hur hanteringen av de tillhandahållna båtarna går till samt att skador som uppkommit på grund av vårdslös eller felaktig hantering kommer att faktureras i efterhand, dock max 15 000 kr per enskild händelse. 

2.8     Samtliga tävlande ombord ska ha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 12 år. Kravet gäller den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. 

 3 Anmälan 

 3.1 Anmälan ska göras senast måndagen den 5 oktober kl 16:00 via Sailarena. Deltagaravgiften ska betalas i samband med anmälan.

Samtliga besättningsmedlemmar ombord ska vara registrerade för tävlingen i Sailarena senast måndagen den 5 oktober.

 3.2 Deltagaravgiften är 1.400 kr per person för senior och 1.100 kr per person för junior eller ungdom (t.o.m. det år individen fyller 23 år)

  Registrering  

4.1     Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast  
lördag 10 oktober kl. 08:15. 


 5 Seglingsföreskrifter 

5.1    Seglingsföreskrifterna publiceras på www.svensksegling.se/mastarnasmastare senast i samband med att registreringen öppnar. 

Tidsprogram 

 Fredag 9 oktober 

17.30 – 21.00 Registrering 
Lördag 10 oktober 
07.45 – 08.15 Registrering 
08.30 Rorsmansmöte i Strandverket, Marstrand
09.30 Varningssignal för dagens första kappsegling

ca 16.00 After Sail på Havshotellet 

Söndag 11 oktober 
Tid för varningssignal för dagens första kappsegling anslås på den officiella anslagstavlan på www.svensksegling.se/mastarnasmastare  
senast kl. 18.00 lördagen den 10 oktober. 
ca 15.00 Prisutdelning 

Fri lunch ingår lör och söndag för alla besättningar. Serveras på Strandverket. 

 7 Genomförande 

7.1     Tävlingen genomförs som sprint, vilket innebär ett antal korta kappseglingar i olika grupper, vilket leder fram till semifinal och finalseglingar.  Varje kappsegling beräknas ta ca 10 – 12 minuter. 

7.2     Tävlingen genomförs i båttypen J/70, eller motsvarande, som tillhandahålls av arrangören. 

7.3     Under träning och kappsegling får inga ändringar av båtarna göras och får heller inte tillföras några extra beslag eller utrustning. Regler och villkor för handhavande av båtarna framgår av seglingsföreskrifterna. 

8 Kappseglingsområde 

8.1     Kappseglingarna genomförs utanför Strandverket, Marstrand. 

9 Banan 

9.1     Banan beskrivs i seglingsföreskrifterna.  

10 Protester och straff 

10.1   Addendum Q gäller. 

10.2   Båtar som har kontakt, med eller utan skada som följd, kommer att straffas av domarna enligt regler som framgår av seglingsföreskrifterna 


11 Priser 

11.1   Vinnaren av Mästarnas Mästare får pris och en inteckning i vandringspriset. Priser delas även ut till placering två och tre.

12 Kommunikation

 12.1   I och med deltagande på Mästarnas Mästare överlåter den tävlande automatiskt till arrangerande klubb, SSF och Mästarnas Mästares sponsorer rätten att producera, använda, visa och förmedla – när som helst efter eget val – foto, bilder, filmupptagning eller live-upptagning till TV eller internet av den tävlande och i förbindelse med tävlingen, utan någon form av kompensation. Det åligger den tävlande att informera besättningen (och i händelse av minderåriga tävlande: deras målsman) härom. Detta gäller också visning av den tävlande och dennes sponsorers logotyper, namn och annat som kan vara rättighetsskyddade.   

12.2   Arrangören och av denne utsedd tredje part har rätt att montera och använda kameror, mikrofoner och/eller positioneringssystem ombord på båtarna. 

Varje deltagande besättning ska ta med sig VHF, för kommunikation med kappseglingskommitté

Uppdaterad: 14 AUG 2018 10:39

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info