Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan 2019


Kappsegling: Mästarnas Mästare
Datum: 12 – 13 oktober 2019
Arrangör: Svenska Seglarförbundet (SSF) och Marstrands Segelsällskap

1.  Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Addendum Q. Vid eventuell konflikt mellan regler har Addendum Q företräde.

1.2  Alla båtar ska, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.3  Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser.

1.4  Vid protest används en röd flagga, som arrangören tillhandahåller. (Se Addendum Q)

1.5  En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt (DP).

 2.  Villkor för att delta
2.1  Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till SSF. Inbjuden rorsman är den tävlande ombord som ska ha ansvaret i enlighet med KSR 46. Minderårig rorsman ska ha samtycke från förälder eller vårdnadshavare i enlighet med KSR 3.1b.

2.2  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4,
Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.3  Endast inbjudna rorsmän med besättning får delta. Varje rorsman som under 2019 vunnit ett Svenskt Mästerskap (SM) eller Svenskt Juniormästerskap (JSM) (sanktionerade av SSF) är välkomna att delta i Mästarnas Mästare. Gäller inte Lag-SM. Därutöver har SSF rätt att bjuda in ytterligare rorsmän med besättning. Antalet platser är begränsat till 40. Vid sen anmälan kan rorsman bli placerad på väntelista.

2.4  Antal tävlande i besättningen ska vara 3 – 5 inklusive rorsman. Ingen viktbegränsning. Den registrerade besättningen ska segla alla kappseglingar och den inbjudna rorsmannen ska styra båten i samtliga kappseglingar. Sjuk eller skadad tävlande kan bytas efter godkännande av kappseglingskommittén.

2.5  Båtar tillhandahålls av arrangören. För att ha rätt att delta ska rorsman vara anmäld, betala startavgiften, registrera sig. Besättningen (och minderårigas målsmän) ska vara införstådd med hur hanteringen av de tillhandahållna båtarna går till samt att skador som uppkommit på grund av vårdslös eller felaktig hantering kommer att faktureras i efterhand, dock max 15 000 kr per enskild händelse.

2.6  Samtliga tävlande ombord ska ha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svensk Seglarförbundet. Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 12 år. Kravet gäller den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs.

3.  Anmälan
3.1  Anmälan ska göras inom 14 dagar efter att rorsman vunnit SM eller JSM, dock senast fredag 27 september 2019, via Sailarena. Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är betald. Samtliga besättningsmedlemmar ska anges senast 2 oktober.

3.2  Anmälningsavgiften är 1 200 kr/person för tävlande seniorer och 900 kr/person för tävlande juniorer och ungdomar (t.o.m. det år individen fyller 23 år). Anmälningsavgiften ska vara betalad senast lördag den 12 oktober via Sailarena. Hela besättningens anmälningsavgift ska betalas samtidigt.

4.  Registrering
4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 12 oktober kl. 08:15.

5.  Seglingsföreskrifter
5.1  Seglingsföreskrifterna publiceras på www.svensksegling.se/mastarnasmastare senast i samband med att registreringen öppnar.

6.  Tidsprogram
6.1  Fredag 11 oktober
17.30 – 21.00  Registrering

Lördag 12 oktober
07.45 – 08.15  Registrering
08.30               Rorsmansmöte 
09.30               Tid för första start
16.00               After Sail på Havshotellet
Kväll               Regattamiddag på Havshotellet

Söndag 13 oktober
Tid för första start anslås på den officiella anslagstavlan på www.svensksegling.se/mastarnasmastare senast kl. 18.00 lördagen den 12 oktober.
ca 15.00           Prisutdelning

7.  Genomförande
7.1  Tävlingen genomförs som sprint, vilket innebär ett antal korta kappseglingar i olika grupper, vilket leder fram till semifinal och finalseglingar.  Varje kappsegling beräknas ta ca 10 – 12 minuter.

7.2  Tävlingen genomförs i båttypen J/70, som tillhandahålls av arrangören.

7.3  Under träning och kappsegling får inga ändringar av båtarna göras och får heller inte tillföras några extra beslag eller utrustning. Regler och villkor för handhavande av båtarna framgår av seglingsföreskrifterna.

8.  Kappseglingsområde
8.1  Kappseglingarna genomförs utanför Hedvigsholmen, Marstrand på Koön.

9.  Banan
9.1  Banan beskrivs i seglingsföreskrifterna.

10.  Protester och straff
10.1  Addendum Q gäller.

10.2  Båtar som har kontakt, med eller utan skada som följd, kommer att straffas av domarna enligt regler som framgår av seglingsföreskrifterna

11.  Priser
11.1  Vinnaren av Mästarnas Mästare får pris och en inteckning i vandringspriset. Priser delas även ut till placering två och tre.

12.  Kommunikation
12.1  I och med deltagande på Mästarnas Mästare överlåter den tävlande automatiskt till arrangerande klubb, SSF och Mästarnas Mästares sponsorer rätten att producera, använda, visa och förmedla – när som helst efter eget val – foto, bilder, filmupptagning eller live-upptagning till TV eller internet av den tävlande och i förbindelse med tävlingen, utan någon form av kompensation. Det åligger den tävlande att informera besättningen (och i händelse av minderåriga tävlande: deras målsman) härom. Detta gäller också visning av den tävlande och dennes sponsorers logotyper, namn och annat som kan vara rättighetsskyddade. 

12.2  Arrangören och av denne utsedd tredje part har rätt att montera och använda kameror, mikrofoner och/eller positioneringssystem ombord på båtarna.

12.3  Varje deltagande besättning får ta med sig VHF, för kommunikation med kappseglingskommittén.

Uppdaterad: 14 AUG 2018 10:39

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info