Hoppa till sidans innehåll

Avdelning B – Genomförande av kappseglingar


Starten går i samband med reparation

Fråga 1: En besättning har anmält till kappseglingskommittén ett behov av reparation innan nästa start. Ett service-team är ombord på båten och utför reparation när seglingsledaren påbörjar ett nytt startförfarande. När reparationen är klar, kan båten segla mot startlinjen för att starta, men kommer sent och blir sist i kappseglingen. Kan besättningen få gottgörelse?

Svar 1:
Nej. Seglingsledaren var troligen inte informerad om att båten behövde repareras. Det är en felaktig åtgärd av kappseglingskommittén, men besättningen kan inte få gottgörelse eftersom Addendum Q har strukit KSR 62.1a.

Besättningen kan försöka kontakta seglingsledaren under eller strax efter starten och seglingsledaren kan då överväga att annullera kappseglingen innan någon båt har gått i mål.

Visa svar


Dölj svar


Båt störd av domarbåt

Fråga 1:
Under kappsegling får en domarbåt motorstopp mycket nära och framför en tävlande segelbåt. Segelbåten hinner inte undvika domarbåten och de kolliderar. Segelbåten förlorar flera placeringar på händelsen. Har besättningen rätt till gottgörelse?

Svar 1:
Nej. Addendum Q stryker KSR 62.1a och 62.1b, så även om detta kan anses vara en felaktig åtgärd av domarna kan ingen gottgörelse ges. Det var heller ingen fysisk skada, så 62.1b hade inte varit tillämplig.

Visa svar


Dölj svar


Fråga 2:
Om segelbåten fått en fysisk skada, skulle den då kunna få gottgörelse?

Svar 2:
Nej. Addendum Q stryker KSR 62.1b. Om båten blivit skadad, ska besättningen dock anmäla det omedelbart efter målgång. Domarna kan då besluta att besättningen inte behöver betala skadan.

Visa svar


Dölj svar


Vindkantring efter start

Fråga 1:
Strax efter start i en kappsegling vrider vinden nästan 45 grader och flera båtar ligger upp kryssmärket på första kryssen utan att behöva göra någon stagvändning. Ska seglingsledaren avbryta kappseglingen?

Svar 1:
Om vindkantringen var helt oförutsägbar och om den orsakar stora omkastningar i startfältet, så bör seglingsledaren annullera kappseglingen i enlighet med KSR 32.1e och starta om den.

Visa svar


Dölj svar


Båtar klarar inte tidsbegränsningen

Fråga 1:
Under större delen av en kappsegling har vinden varit svag och växlande. När första båt närmar sig mållinjen är avståndet mellan båtarna ganska stort och sannolikheten är stor att övriga båtar inte hinner i mål inom maximitiden. Ska seglingsledaren vidta någon åtgärd?

Svar 1:
Enligt seglingsföreskrifterna finns det ingen tidsbegränsning för första båt i mål. Det finns en tidsbegränsning för övriga båtar, som är 6 min efter första båt i mål enligt seglingsföreskrifterna 13.1. Om seglingsledaren bedömer att ingen annan båt än den första hinner i mål inom maximitiden, så är det möjligt att annullera kappseglingen innan första båt går i mål enligt KSR 32.1.

Om det är instabila vindförhållanden i en kappsegling, men avsevärt bättre förhållanden i andra kappseglingar, så kan det medföra orättvisor eftersom kappseglingarna genomförs i olika grupper. När man beslutar om eventuell annullering av en kappsegling måste seglingsledaren överväga konsekvenserna för alla besättningar som deltar i tävlingen.

Visa svar


Dölj svar


Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info