Hoppa till sidans innehåll

Q & A Allsvenskan


Avdelning A – Regler, villkor och format

Fråga 1:
Ett lag har en ungdom med på en deltävling som inte seglade på fredagen, men som seglade några kappseglingar på lördagen. På söndagen tänkte laget ha ungdomen i ett par kappseglingar efter lunch, men på grund av för lite vind blev kappseglingarna på eftermiddagen inställda. Kommer laget att få ett straff för att inte en ungdom seglat sista dagen?

Svar 1:
Ja. Enligt inbjudan 2.5 ska en ungdom delta på minst fem kappseglingar vid varje deltävling. Om ungdomen varit ombord i färre än fem kappseglingar blir straffet nedflyttning två placeringar i den slutliga resultatlistan för deltävlingen enligt inbjudan 10.4.

Visa svar


Dölj svar


Fråga 2:
Skulle svaret bli annorlunda om tävlingsledningen ställer in samtliga kappseglingar sista tävlingsdagen.

Svar 2:
Nej. Om deltävlingen har tillräckligt många kappseglingar enligt inbjudan 11.1, , så räknas deltävlingen som genomförd. Laget har då inte uppfyllt villkoren och straffas enligt svar 1. 

Visa svar


Dölj svar


Avdelning B – Genomförande av kappseglingar
Starten går i samband med reparation

Fråga 1: En besättning har anmält till kappseglingskommittén ett behov av reparation innan nästa start. Ett service-team är ombord på båten och utför reparation när seglingsledaren påbörjar ett nytt startförfarande. När reparationen är klar, kan båten segla mot startlinjen för att starta, men kommer sent och blir sist i kappseglingen. Kan besättningen få gottgörelse?

Svar 1:
Nej. Seglingsledaren var troligen inte informerad om att båten behövde repareras. Det är en felaktig åtgärd av kappseglingskommittén, men besättningen kan inte få gottgörelse eftersom Addendum Q har strukit KSR 62.1a.

Besättningen kan försöka kontakta seglingsledaren under eller strax efter starten och seglingsledaren kan då överväga att annullera kappseglingen innan någon båt har gått i mål.

Visa svar


Dölj svar


Båt störd av domarbåt

Fråga 1:
Under kappsegling får en domarbåt motorstopp mycket nära och framför en tävlande segelbåt. Segelbåten hinner inte undvika domarbåten och de kolliderar. Segelbåten förlorar flera placeringar på händelsen. Har besättningen rätt till gottgörelse?

Svar 1:
Nej. Addendum Q stryker KSR 62.1a och 62.1b, så även om detta kan anses vara en felaktig åtgärd av domarna kan ingen gottgörelse ges. Det var heller ingen fysisk skada, så 62.1b hade inte varit tillämplig.

Visa svar


Dölj svar


Fråga 2:
Om segelbåten fått en fysisk skada, skulle den då kunna få gottgörelse?

Svar 2:
Nej. Addendum Q stryker KSR 62.1b. Om båten blivit skadad, ska besättningen dock anmäla det omedelbart efter målgång. Domarna kan då besluta att besättningen inte behöver betala skadan.

Visa svar


Dölj svar


Vindkantring efter start

Fråga 1:
Strax efter start i en kappsegling vrider vinden nästan 45 grader och flera båtar ligger upp kryssmärket på första kryssen utan att behöva göra någon stagvändning. Ska seglingsledaren avbryta kappseglingen?

Svar 1:
Om vindkantringen var helt oförutsägbar och om den orsakar stora omkastningar i startfältet, så bör seglingsledaren annullera kappseglingen i enlighet med KSR 32.1e och starta om den.

Visa svar


Dölj svar


Båtar klarar inte tidsbegränsningen

Fråga 1:
Under större delen av en kappsegling har vinden varit svag och växlande. När första båt närmar sig mållinjen är avståndet mellan båtarna ganska stort och sannolikheten är stor att övriga båtar inte hinner i mål inom maximitiden. Ska seglingsledaren vidta någon åtgärd?

Svar 1:
Enligt seglingsföreskrifterna finns det ingen tidsbegränsning för första båt i mål. Det finns en tidsbegränsning för övriga båtar, som är 6 min efter första båt i mål enligt seglingsföreskrifterna 13.1. Om seglingsledaren bedömer att ingen annan båt än den första hinner i mål inom maximitiden, så är det möjligt att annullera kappseglingen innan första båt går i mål enligt KSR 32.1.

Om det är instabila vindförhållanden i en kappsegling, men avsevärt bättre förhållanden i andra kappseglingar, så kan det medföra orättvisor eftersom kappseglingarna genomförs i olika grupper. När man beslutar om eventuell annullering av en kappsegling måste seglingsledaren överväga konsekvenserna för alla besättningar som deltar i tävlingen.

Visa svar


Dölj svar


Avdelning C - Skador, poängberäkning
Betalning av skada efter kollision

Fråga 1:
Två segelbåtar kolliderar och domarna utdömer ett straff på den segelbåt de ansåg ha brutit mot reglerna. Den segelbåt som inte begått något regelbrott fick en skada som måste repareras. Vem ska betala för skadan?

Svar 1:
Den besättning som har en skada på sin båt ska anmäla det till kappseglingskommittén eller domarna direkt efter målgång (inom två minuter). Domarna genomför då en förhandling och fastställer vem eller vilka båtar som anses skyldiga till kollisionen och därmed skadan. Domarna beslutar detta oavsett vilken båt som fick straffet under kappseglingen. Beslutet kan bli att även båten som hade rätt till väg och inte fick straff under kappseglingen anses ha brutit mot t.ex. KSR 14 och i det fallet får båda besättningarna dela på kostnaderna för skadan.
Domarna kan även besluta om poängstraff för en eller båda båtarna.

Visa svar


Dölj svar


Båt tas ur för reparation

Fråga 2:
Hur gör tävlingsledningen om båten inte kan användas hela den dagen?

Svar 2:
Om Kappseglingskommittén beslutar att starta en kappsegling med färre båtar än enligt kappseglingsschemat, ska den eller de besättningar som är tilldelade en utebliven båt tilldelas en genomsnittlig poäng baserad på tidigare genomförda kappseglingar eller enligt Protestkommitténs beslut.

Visa svar


Dölj svar


Fråga 1:
En segelbåt har fått en allvarlig skada och reparationen beräknas ta motsvarande flera kappseglingar. Vilka åtgärder bör tävlingsledningen vidta?

 

Svar 1:
Om man ligger bra till i programmet med många omgångar redan genomförda och det är mitt på dagen, kan tävlingsledningen göra en paus för t.ex. lunch. Under tiden repareras båten.

Visa svar


Dölj svar


Avdelning D – Regler när båtar kappseglar
Besättningens position ombord

Fråga 1:
Vilka regler gäller för besättningens placering ombord på båten?

Svar 1:
Enligt seglingsföreskrifterna gäller inte klassreglerna för J/70 i Allsvenskan. I stället finns en särskild bilaga som reglerar vad besättningen får eller inte får göra med båten. När det gäller besättningen placering i båten så anges att kappseglingsregel 49 gäller.

Bilden nedan visar några exempel på olika positioner. Positionerna 1, 2 och 3 är tillåtna, men inte positionerna 4, 5 och 6.

 

Visa svar


Dölj svar


Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info

segling-ad