Hoppa till sidans innehåll

Senaste nytt med anledning av coronaviruset

03 APR 2020 17:09
Här följer uppdaterad information kring utvecklingen av coronaviruset, hur det påverkar vår verksamhet närmaste tiden och generella råd till klubbar.
 • Uppdaterad: 03 APR 2020 17:09

2020-04-03, kl.17.00

Svenska Seglarförbundet följer fortsatt noggrant utvecklingen av Coronaviruset via Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Löpande och samlad information som gäller för idrottsrörelsen finns på: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Vi kommer löpande utifrån hur läget utvecklar sig komma med ytterligare råd och beslut för seglingens verksamhet om så behövs. Tills vidare gäller följande:

Förbud mot sammankomster med fler än 50 personer

Fredagen den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 personer. Förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället. Mer information om detta finna att läsa här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/andring-i-forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrotten

Folkhälsomyndigheten kom den 1 april ut med nya rekommendationer i så kallade allmänna råd.

Sedan gjorde de den 2 april ett förtydligande kopplat till träningsmatcher. I de allmänna råden står fortsatt att träningsmatcher bör skjutas upp. Men Folkhälsomyndigheten förtydligar samtidigt att det kan vara okej att genomföra träningsmatcher som samlar färre än 50 personer, om de allmänna råden i övrigt kan följas.

HUR PÅVERKAS KLUBBEN/KLASSFÖRBUNDET?

I första hand rekommenderar vi alla att följa utvecklingen på Folkhälsomyndighetens hemsida och hålla sig uppdaterad. Läget och direktiven kan ändras med kort varsel. 

Dessutom är det alltid bra att inför en planerad aktivitet genomföra en riskbedömning 
Tips på hur man kan göra en riskbedömning utifrån Covid-19 hittar du här  

Hur gör vi med tävlingar?
Svenska Seglarförbundet (SSF) vill utifrån gällande föreskrifter och allmänna råd från RF och Folkhälsomyndigheten göra följande kommentarer och förtydliganden kopplat till ”seglingsidrotten”:

 • SSF rekommenderar tills vidare endast lokala träningskappseglingar/klubbtävlingar där regeringens begränsning om max 50 personer gäller. (se länk ovan)
 • Alla genomgångar, anmälan m.m. skall ske utomhus. Håll avstånd och undvik folksamlingar.
 • Deltagarna byter om hemma och tar med sig egen matsäck. Klubbens omklädningsrum skall om möjligt stängas och toaletter användas med försiktighet.
 • Ge möjlighet till god handhygien och var noga med att upprätthålla en hög hygiennivå på toaletterna.
 • Se över funktionärslistan och gör en bedömning om några tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndigheterna. Dessa bör inte deltaga.
 • Vid minsta tecken på förkylning eller feber skall man som seglare eller ledare avstå från att delta.

SSF följer utvecklingen noggrant och kommer att komma med kompletterande råd och beslut när så krävs. 

Hur ska vi tänka kring träningar/seglarskola?   
Svenska Seglarförbundet (SSF) vill utifrån gällande föreskrifter och allmänna råd från RF och Folkhälsomyndigheten göra följande kommentarer och förtydliganden kopplat till ”seglingsidrotten”.

 • SSF rekommenderar endast lokala träningsaktiviteter i klubben.
 • Alla genomgångar och samlingar skall ske utomhus och i mindre grupper.
 • Deltagarna byter om hemma och tar med sig egen mat. 
 • Klubbens omklädningsrum skall om möjligt stängas och toaletter användas med försiktighet.
 • Ge möjlighet till god handhygien och var noga med att upprätthålla en hög hygiennivå på toaletterna.
 • Vid minsta tecken på förkylning eller feber skall man som seglare eller tränare/instruktör avstå från att delta.

SSF följer utvecklingen noggrant och kommer att komma med kompletterande råd och beslut när så krävs.

Hur gör vi med klubbens årsmöte? 
Många klubbar har årsmötesperiod nu i mars/april och det är nu flera som hör av sig och undrar hur man kan göra. Årsmötet är en viktig del av föreningsdemokratin, så därför kan det vara bra att reflektera lite innan klubben tar sitt beslut. Vi rekommenderar att möten tills vidare genomförs i så stor utsträckning som möjligt digitalt eller att möten som kan skjutas upp bör skjutas upp. Måste vi mötas så ska vi undvika större grupperingar. Följande alternativ finns:

 • Flytta fram årsmötet.
  En styrelse kan ta beslutet att senarelägga ett årsmöte under speciella omständigheter (vilket detta är och är ok enligt RF). Tänk på om det då är någon del av verksamheten som är i stort behov av ett årsmötesbeslut, t.ex personval.
 • Genomföra årsmötet digitalt
  Jollekappseglarna Västerås genomförde i söndags sitt årsmöte digitalt. Läs mer om hur det gick till och deras lärdomar här. Det som kan vara värt att tänka på att alla inte är så vana vid digitala möten och kan därför behöva tydlig guidning för att komma igång. 
 • Genomföra årsmötet som planerat.
  Gör då en analys innan hur stor del av föreningens medlemmar som inte skulle kunna deltaga beroende på sjukdom alternativt att de tillhör någon av riskgrupperna. Kan det då påverka besluten? I övrigt gäller råd enligt ovan.

UTBILDNINGAR/KURSER

SSF Seglarskoleseminarium
Alla fysiska möten under april kommer att ställas in och ersättas med digitalt möte samma datum som den planerade träffen. Mer information och inbjudan kommer att skickas ut till berörda klubbar inom kort.

Övriga utbildningar, interna möten och konferenser
Vi rekommenderar att alla övriga utbildningar, konferenser och möten tills vidare genomförs i så stor utsträckning som möjligt digitalt. Möten som kan skjutas upp bör skjutas upp. Måste vi mötas så ska vi undvika större grupperingar.

RESOR

Svenska Seglarförbundet rekommenderar från och med fredag 13/3 restriktivitet gällande resor. Endast verksamhetskritiska resor bör genomföras. Detta gäller såväl inrikes- som utrikes resor. Följ UD:s reserekommendationer >>

ÖVRIGT

Distrikt och klubbar
Distrikt och klubbar fattar, bortsett från de rekommendationer vi här publicerat, fortsättningsvis enskilda beslut gällande den egna verksamheten. Vi ber er dock att fatta ert beslut utifrån perspektivet risk för smittspridning, utifrån RF:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det bästa vi kan göra nu är att minimera risken att sprida viruset vidare och anpassa våra aktiviteter utifrån den principen. Vi vill be distrikt och föreningar att hålla sig uppdaterade om det rådande läget.

SEGLARDAGEN 28/3

Seglardagen har skjutits upp och kommer istället äga rum på Seglarträffen i november. 

Observera att denna information gäller i nuläget och tillsvidare. Läget kan snabbt förändras och tagna beslut och rekommendationer kan komma att ändras med kort varsel. SSF bevakar utvecklingen och fattar fortlöpande nödvändiga beslut för verksamheten.

Svenska Seglarförbundets kansli är tillgängligt och finns som stöd vid eventuella frågor. I övrigt så uppmanar vi alla våra medlemmar att följa Folkhälsomyndighetens råd.

Ta hand om er alla.

SSF Styrelse och kansli genom Marie Björling Duell

 

Skribent: Marit  Söderström Nord 
E-post: Adressen Gömd

Samarbetspartners

 • Allen
 • SPL_logo_2013_FC
 • Svenska sjö logotyp
 • Ackerts reklamproduktion
 • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info