Hoppa till sidans innehåll

Vattensportanläggningar undersöks

06 DEC 2021 11:30
Under de senaste åren har frågan om anläggningar uppmärksammats på flera håll inom olika vattensporter, och det har blivit tydligt att även olika idrotter kan ha gemensamma utmaningar och frågor. Därför gör vi nu en enkät för att kartlägga nuläget.
 • Uppdaterad: 06 DEC 2021 11:30

Adressen till enkäten är https://sv.surveymonkey.com/r/XQH2H2W

Svenska Seglarförbundet (SSF) har startat ett projekt tillsammans med fyra andra vattensporter med syftet att utveckla arbetet med anläggningar för idrott på vatten i ett större perspektiv och kunna hitta gemensamma områden där vi kan samarbeta och lära av varandra. För att bättre förstå hur klubbars verksamheter och anläggningar fungerar idag och vilka resurser och behov som finns på olika håll.

Projektet ”Framtida Multifunktionella Vattensportanläggningar” är ett samarbete mellan Svenska Isseglarförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Motorsportförbundet, Svenska Roddförbundet och Svenska Seglarförbundet.

Bakgrund
Under de senaste åren har frågan om anläggningar uppmärksammats på flera håll inom olika vattensporter, och det har blivit tydligt att även olika idrotter kan ha gemensamma utmaningar och frågor. Det handlar bland annat om regler och lagar som berör oss, såsom miljö och rätten till en plats att bedriva sin verksamhet på, men även möjligheten för en klubb att äga och själva förvalta och bestämma över sin anläggning och sin utrustning. Många klubbar bedriver sin verksamhet på för kommunen attraktiv mark och här behöver vi tillsammans rusta oss för att kunna behålla idrottsplatser vid och på vattnet, och i vissa fall skapa möjlighet för våra idrotter att få tillgång till vattnet och bra anläggningar på nya platser.

Syfte
Syftet med denna undersökning är dels att skapa en helhetsbild som kan användas idrottspolitiskt, vid exempelvis diskussioner med Riksidrottsförbundet och kommuner. Där är det viktigt att visa på hur bra verksamhet och i många fall fina anläggningar vi har inom vattensporterna, men också att även de idrottsanläggningar som inte har fyra hörn är i behov av stöd för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Dels ämnar vi också att arbeta lite mer proaktivt med att försvara våra anläggningar för vattensporter och här hoppas vi att era svar ska kunna hjälpa oss att se och visa upp både styrkor och behov i de befintliga anläggningarna, men även möjligheter och förslag för framtida lösningar.

Om enkäten
Enkäten är uppdelad i åtta korta avsnitt med 2–4 frågor inom varje område. Se en beskrivning längre ner.

Resultatet kommer att analyseras och hanteras av projektledaren för Framtida multifunktionella vattensportanläggningar på Svenska Seglarförbundets kansli. Sammanställningen kommer att användas i samarbeten mellan idrotterna, samt för att utveckla koncept och stöd för klubbar, distrikt, kommuner, Riksidrottsförbundet och andra berörda parter. Personuppgifter (fråga 1) kommer endast att hanteras av projektledaren.

Adressen till enkäten är https://sv.surveymonkey.com/r/XQH2H2W

Tack!
- Vi vill tacka på förhand för att ni tar er tid att delge oss information om er klubbs anläggning och verksamhet. Det är av stort värde för vårt fortsatta arbete med att säkra vattensporternas framtid. säger Anette Önerud projektledare för Framtida multifunktionella vattensportanläggningar.

Beskrivning av enkäten
Enkäten är uppdelad i åtta korta avsnitt med 2–4 frågor inom varje område. Läs gärna igenom detta innan ni påbörjar besvarandet av enkäten. Då frågorna täcker in flera olika områden för klubbens verksamhet är det bra om den som svarar har god överblick på verksamheten. Enkäten beräknas ta cirka 10 minuter att besvara, beroende på om klubben berörs av samtliga avsnitt eller inte. Några av avsnitten inleds med en fråga ifall klubben berörs av det avsnittet som behandlas. Svarar du nej på den frågan kan du gå direkt vidare till nästa avsnitt.

 • Information om klubben handlar om klubbens geografiska tillhörighet (hemkommun), vilken huvudsaklig idrott som bedrivs samt kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren.
 • Verksamheter och målgrupper handlar om att beskriva klubbens huvudsakliga verksamhet med syftet att öka förståelse för hur detta är kopplat till anläggning, resurser och behov.
 • Klubbhus och byggnader avser allt från förråd och brygghus till mer omfattande lokaler för omklädning, möten och träning inomhus. Vi ställer frågor kring detta område och i vilken utsträckning klubben äger, delar eller hyr dessa.
 • Klubbytor och vatten behandlar den yta där klubben bedriver sin verksamhet, oavsett om klubben äger, arrenderar eller fritt nyttjar mark, bryggor och vatten. Vi ställer frågor kring ägande, arrende, nyttjanderätt och frågor rörande det vattenområde där klubben bedriver sin verksamhet. Om det finns några hinder/försvåranden för att ni ska kunna bedriva er verksamhet ute på ”ert” vatten.
 • Klubbens faciliteter handlar om eventuella klubblokaler, toaletter, omklädningsrum, garage/verkstad,, el, vatten och avlopp, etc. Vi ställer också frågor kring tillgänglighetsanpassning av dessa faciliteter.
 • Klubbägda båtar och material: Många klubbar har investerat i gemensam utrustning som kan användas av medlemmar i klubbens verksamhet. Detta möjliggör träning och prova på-verksamhet för ungdomar och nybörjare. Vi ställer frågor kring om, och i så fall vad er klubb har för typ av båtar och utrustning.
 • Miljö och hållbarhet behandlar genom frågor om hur er klubb de krav som ibland ställs på idrotten och på verksamhet vid vatten, inte minst miljömässigt. Här frågar vi vilka miljöåtgärder som ni har prioriterat i klubben.
 • Bidrag och samarbeten Det finns olika möjligheter att söka bidrag och samarbeten beroende på vilken typ av verksamhet klubben bedriver. Denna fråga berör vilka bidrag ni söker och vilka ni har kontakt/samarbeten med.
Skribent: Theres Wolgast
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

 •  
 • Svenska sjö logotyp
 • Ackerts reklamproduktion
 • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info