Hoppa till sidans innehåll

Motionera till Seglardagen 2021

25 NOV 2020 13:20
Motion är inte bara att segla, gymma eller på annat sätt träna eller röra på sig. Motion är också ett sätt att kunna påverka i sin klubb, sitt distrikt eller sitt förbund. Va med och påverka! Skicka in er motion till Seglardagen senast 1 januari.
  • Skapad: 25 NOV 2020 13:20

Om du som medlem i en klubb har ett förslag som du vill föra upp till beslut på Seglardagen, SSF:s årsmöte, så har du två, alternativt tre möjligheter. 

Via distriktet:
En motion skrivs av medlemmarna i klubben, den godkänns av klubben, den godkänns även av distriktets årsmöte och skickar den till SSF:s kansli, SSF:s styrelse avger ett yttrande på motionen och sedan fattas beslut på seglardagen.

Direkt till Seglarförbundet: 
En motion skrivs av medlemmarna i klubben, den godkänns av klubben som skickar den till SSF:s kansli, SSF:s styrelse avger ett yttrande på motionen och sedan fattas beslut på seglardagen.

Genom klassförbund
Är du medlem i ett klassförbund har du även möjlighet att motionera via klassförbundet. Motioner/förslag som tas upp på klassförbunds årsmöte, och tillstyrks kan skickas vidare av klassförbundet för att kunna tas upp som motion på Seglardagen.

Vill ni skriva en motion? Här kommer några tips på vägen: 

Mall för motioner
Många förknippar tyvärr begreppet motioner med byråkratiskt krångel och drar sig därmed för att lämna sina förslag till medlemmarnas prövning. Men en motion är ju inget annat än just ett förslag, om än helst med en viss struktur.

Syfte med denna mall är att få våra förslagsställare att skriva tydligt vilka konsekvenser motionen får och vad som yrkas (föreslås/begärs). 

Rubrik
Skriv en tydlig rubrik som sammanfattar vad motionen tar upp, t ex: ”Ändring av stadgarna för att öka medlemmarnas insyn”. 

Avsändare
Skriv vem som är förslagsställaren (klubben, distriktet eller klassförbundet och vem som är kontaktperson).

Bakgrund
Under denna rubrik skriver du kortfattat de bakomliggande skälen till varför motionen skrivs, för att läsarna ska få samma bild av frågan.

Förslag
Här skriver du kortfattat ditt förslag till förändring. Beskrivningen kan innehålla en analys av de fakta som beskrivits under ”Bakgrund”. Den bör alltid innehålla vad du hoppas uppnå med motionen och det kan med fördel delas upp i tydliga att-satser eller punkter. Vissa förslag måste också tydligt ange när i tiden förslaget ska börja gälla.

Konsekvenser
Vilka konsekvenser får motionen, till exempel för verksamheten eller för ekonomin på kort och lång sikt. Du kan även beskriva vad konsekvenserna kan bli om årsmötet inte tillstyrker motionen.

Yrkande
Motionen avslutas med ett eller flera yrkande/-n. Formulera ditt yrkande så att det tydligt framgår vad årsmötet har att ta ställning till via tillstyrkan eller avslag på motionen.

Exempel:
”Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar jag på att årsmötet 2021 beslutar att uppdra åt styrelsen att utreda möjligheterna att ändra § x i stadgarna för att kunna
…..” 

Skrivtips
Skriv kort, rakt och enkelt. Med kort menas maximalt ca 20 ord per mening. Dela in texten i relativt korta stycken med ca 40-50 ord per stycke.

Rakt betyder att du bör skriva rak ordföljd, där subjektet kommer före predikatet tex: ”jag skriver en motion istället att för denna motion skrivs av mig.”
Enkelt betyder vanligt vardagsspråk utan att ”märkvärdisera”; undvik svåra ord, fackuttryck och ålderdomliga begrepp. Skriv till exempel inte ”vår målsättning bör vara..” utan ”vårt mål är…” Enkelt betyder också att du ska använd aktiva verb istället för substantiv; skriv ”utreda” istället för ”att göra en utredning””kartlägga” istället för ”att göra en kartläggning”. Substantiveringar ger ett byråkratiskt intryck.

Skribent: Emelie Lindström
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

  • SPL_logo_2013_FC
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info