Hoppa till sidans innehåll

Brev från Svenska Seglarförbundets styrelse

12 MAJ 2020 14:06
I detta brev från styrelsen lyfter de Covid-19 situationen och hur den påverkar klubbar, klassförbund och distrikt men också vad vi tillsammans kan fokusera på för att hålla intresset för segling uppe och begränsa de ekonomiska effekterna.
  • Uppdaterad: 12 MAJ 2020 14:06

Bästa seglare och klubbmedlemmar,

Vår idrott bedrivs främst utomhus på hav och sjö och det gör oss lite mindre utsatta under coronapandemin än de flesta andra idrotter. Samtidigt gäller samma regler och råd för alla. Vi i förbundsstyrelsen är väl medvetna om att Covid-19 situationen kan påverka både stora och små klubbar samt distrikten hårt och på många sätt. Vi riskerar inställda tävlingar, event, utbildningar och träningar och vi skall agera ansvarsfullt och vara smarta i hur vi manövrerar bland de begränsningar, riktlinjer och möjligheter som finns. För visst kan vi i dagsläget räkna med att få fortsätta segla och det vi kan göra lokalt kan bli riktigt bra.

2020 blir med säkerhet inte den seglingssäsong vi planerat, men låt oss se något gott i att tvingas tänka om och göra annorlunda. Vi skall se till att ta tillvara de möjligheter vi har och samtidigt hantera de svårigheter vi nu står inför.

Kortsiktigt finns det tre saker vi ska se upp med och fokusera på.

  1. Utebliven eller begränsad verksamhet 2020 – hur kan vi bedriva verksamhet genom att göra annorlunda eller alternativa aktiviteter som motiverar, erbjuder utveckling och håller intresset uppe för segling?
  2. Förberedelser för 2021 – hur tänker vi framåt för att motverka risken att vi får ett förlorat år med falnande intresse och förlorad rekrytering till seglarskolor, kan vi på hålla uppe rekryteringen genom alternativa åtgärder och hålla igång grön segling så bra som möjligt?
  3. Ekonomi – det är oundvikligt att ekonomin blir lidande när den begränsade intäktsperiod vi har bortfaller, eller begränsas och hur kan vi då på ett rationellt sätt agera för att erhålla bidrag, hitta nya intäkter och minska kostnader?

Inom förbundet skall vi hjälpas åt och för er klubbar finns möjligt stöd från främst tre håll – från Riksidrottsförbundet, från era respektive kommuner och från Seglarförbundet.

Riksidrottsförbundet har snabbt och föredömligt fokuserat på att dels sprida information och främja dialog inom idrotten, och dels på att kartlägga konsekvenser och behov för att rättvist kunna fördela det statliga ekonomiska stödpaketet. Dessa 500 MSEK kommer som stöd till idrotten och vi vet ännu inte hur detta kommer att kunna räcka till. Processen är i gång och vi vill uppmana er klubbar som är i behov av ekonomiskt stöd att söka detta innan den 15 maj.

Kommuner kan hjälpa till även om budgetar är ansträngda. Det är förstås olika förutsättningar beroende på kommun och klubbar är också olika i sina organisationer och verksamheter. Det är att rekommendera att undersöka möjligheter som till exempel lättnader i arrenden, avgifter och annat som kommuner skulle kunna göra för att stödja klubben. RF har aviserat man vill koordinera stöd med samtliga kommuner så man undviker dubbla ersättningar vilket betyder att man tolkar att flera kommuner kommer att kunna erbjuda kompletterande stöd.

Förbundskansliet har en viktig roll i att tolka läget för att förstå vad vi kan göra och vad vi måste avstå. Prioritering skall ligga på aktiviteter som motverkar att svensk segling tappar i nyrekrytering under 2020 samt att hålla uppe aktiviteter för gröna seglare så som lokala kappseglingar. Kansliet  finns för er som stöd och kan  hjälpa till vid ansökan om stöd från RF samt vad det gäller tolkning av rekommendationer och restriktioner.

Vi i styrelsen sätter främst att vi tydligt följer de riktlinjer som finns och tar vårt samhällsansvar.  När detta är uppfyllt vill vi vara kreativa och vad vi kan göra för att bedriva verksamhet och främja intresset för segling. Allt eftersom situationen utvecklas och när vi vet mer om vilka bidrag från RF som är möjliga kommer vi att återkomma med besked om vi kan finna ytterligare möjligheter till stöd.

Uppdaterad information finns kontinuerligt på www.svensksegling.se, och ni är även välkomna att kontakta kansli som styrelse när ni har frågor och idéer.

Seglarförbundets styrelse
genom

Anders Selling
Ordförande

Läs mer om 
Kompensationsstöd från RF  senast 15 maj
Extra stöd för anpassad verksamhet  senast 15 maj
Anläggningsstöd och säkerhetsprojekt (säkerhetsbåtar)
Idrottsmedel till skolbåtar och utbildning 

Skribent: Marit  Söderström Nord 
E-post: Adressen Gömd

Samarbetspartners

  • Allen
  • SPL_logo_2013_FC
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info