Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2018

11 FEB 2018 08:19
  • Uppdaterad: 28 AUG 2018 09:06

Inbjudan till årsmöte 2018

Hej,

Det är dags för årets årsmöte. Alla Wetaseglare är välkomna att medverka, för att rösta på

årsmötet krävs att man är medlem.

I år kommer vi träffas via Messenger för att minska på onödiga resor. Alla som vill kan

anmäla sig i förväg och vara med på mötet.

Tid: Söndagen den 4:e Mars kl 10.00

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande

2. Upprop och upprättande av röstlängd

3. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

4. Val av två rösträknare

5. Fråga angående mötets behöriga utlysande

6. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

8. Revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande samt två (2) ledamöter enligt §19

11. Val av två revisorer och en revisorsuppleant

12. Val av två ledamöter i valnämnd

13. Behandling av motioner

14. Övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut

15. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande

16. Verksamhetsår

17. Övriga frågor

18. Årsmötets avslutande

Medlemskap i Svenska Wetaförbindet

Vi vill också påminna om att betala in årets medlemsavgift. Är du inte redan medlem hälsar

vi dig välkommen i gänget. Klicka här för instruktioner.

Verksamhetsåret 2017

Under år 2017 lade vi en hel del energi på att ge paraseglarna en chans att segla Wetan

eftersom Weta preliminärt blev utsedd till ny Paralympisk klass. Henrik Axling utsågs till

ansvarig för paraseglingen och han och Leif Goldkuhl seglade med paraseglare på flera

platser i landet.

Medlemmar

Vi tappade några medlemmar som valde att lägga seglingen på hyllan eller flytta utomlands.

Rekryteringen av nya medlemmar gick fint och vi har i dagsläget ca 20 betalande

medlemmar.

Kappseglingar & arrangemang

Sommaren 2017 går väl inte till historien som en av de bästa seglingssäsongerna

vädermässigt vilket tyvärr påverkade våra tävlingsarrangemang. Av våra planerade tävlingar

genomfördes endast Wetamästerskapen i Hampetorp med sex deltagande båtar. Däremot

är det roligt att berätta om andra aktiviteter vi var inblandade i. Två Wetabåtar användes i

seglarskolan i Hampetorp och vi genomförde också riggningsövningar för nya seglare. En

besättning var med och seglade NM i parasegling under hösten.

Motioner

Motioner om stort och smått tas tacksamt emot inför årsmötet. Beskriv den fråga du vill ta

upp så ska vi behandla den.

Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av följande medlemmar:

Erik Törnqvist, Ordförande

Leif Goldkuhl, Sekreterare

Bengt Waller, Kappseglingsansvarig

Arne Johansson, Teknikansvarig

Zofie Vavra, Kassör

Kontaktuppgifter

Jag, Erik Törnqvist, erbjuder mig att sitta kvar ett år till som ordförande men sedan vill jag bli

avlöst. Arne Johansson jobbar dubbelt genom att sköta om hemsidan, vi skulle gärna vilja ha

in någon som kan ta över och utveckla den sysslan. Är du intresserad och tror att du kan

bidra med något är du välkommen att höra av dig.

Styrelsen / Erik Törnqvist

Skribent: Arne Johansson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info