Hoppa till sidans innehåll

Årsmöten


Kallelse till extrainsatt årsmöte 2021

Med anledning av att det vid den ordinarie årsstämman inkom en motion om att helt slopa den nuvarande 50-regeln vid direktuttagningen till VM och JEM, beslutade årsmötet att ta tillbaka frågan om regeln och utarbeta ett förslag för röstning.


Det extrainsatta årsmötet kommer att hållas den 22 november 2021 klockan 19:00 och genomföras digitalt via Teams. För att delta på årsmötet måste man anmäla sig med email till följande mailmottagare: This is a mailto link , för att få en möteslänk.

Röstningen kommer att genomföras med handuppräckning via teams (lilla gula handsymbolen) och vi uppmanar alla att ha sin kamera på så att vi kan kontrollera att röstningen sker enligt stadgarna och endast av röstberättigade medlemmar. 

Då frågan om fullmakt kommit upp, skall eventuell fullmakt vara insänd via email This is a mailto link i förväg och innehålla namn på båda parter samt vara undertecknad. Notera att även den som får fullmakt skall vara medlem i E-jolleförbundet. 

Vid röstningen skall man rösta på ett av de två följande förslagen:

1. Slopa den nuvarande 50-regeln till JEM, behåll den nuvarande 50-regeln till VM och inför möjlighet till Wildcards även här. Se styrelsens förslag och motivering i sin helhet

2. Slopa den nuvarande 50-regeln till både JEM och VM, se den inkomna motionen för ytterligare information

 

Välkomna 

Styrelsen


Kallese till tidigare ordinarie årsmöte 2021

SEF årsmöte 2021 hålls digitalt, tisdagen den 28 September kl 19.00 

Kallelse och dagordning laddar du ned via länkarna nedan.

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberätttelse

Budget 2021

Motion:

Inkommen motion avseende ändring av uttagningsregler till mästerskap.

Styrelsen vill presentera statistiskt underlag som visar att det inte förekommer orättvisor mellan tjejer och killar i antalet uttagna till mästerskapen. Styrelsen vill vidare presentera sin hållning att det ändå är befogat att prata om uttagningsreglerna utifrån vad som är ändamålet med verksamheten och önskar få mandat att ta tillbaka frågan om att ändra i tävlingsbestämmelserna så att de kan anses matcha ändamålet.


Svenska E-jolleförbundets gamla årsmötesprotokoll.

Protokoll Årsmöte 2016

Protokoll Årsmöte 2015

Protokoll Årsmöte 2014

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2012

Protokoll Årsmöte 2011

Protokoll Årsmöte 2010

 

  

Uppdaterad: 02 APR 2019 22:17