Hoppa till sidans innehåll

Kallelse och dagordning årsmöte 2016

13 APR 2016 16:39
Kallelse till årsmöte för Svenska E-jolleförbundet
Datum: Lördagen den 21maj 2016
Tid: 18:00
Plats: Klubbhuset Borstahusen segelsällskap
  • Skapad: 13 APR 2016 16:39

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande

2. Val av årsmötets ordförande och sekreterare

3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

4. Upprop och justering av röstlängd samt val av två rösträknare.

5. Fråga angående årsmötets behöriga utlysande

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport med bl a redogörelse för mål och måluppfyllnad

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Motioner

10. Förbundsstyrelsens ärenden

11. Fastställande av mål for verksamheten innevarande år samt förslag om mål för de närmast kommande åren.

12. Fastställande av budget för verksamheten innevarande år samt förslag om budget för efterföljande året. Fastställande av årsavgift och eventuellt andra avgifter till SEF för kommande verksamhetsår.

13. Val av ordförande för förbundsstyrelsen enligt paragraf 16

14. Val av ledamöter och suppleant i förbundsstyrelsen enligt paragraf 16

15. Val av revisorer och suppleant enligt paragraf 13.

16. Val av valnämnd enligt paragraf 2

17. Avslutning

 

Varmt välkomna

Styrelsen

Skribent: Magnus Nordström
E-post: This is a mailto link