Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

2021


Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 3. Upprop och upprättande av röstlängd
 4. Fastställa dagordning
 5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
 6. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 7. Val av två rösträknare
 8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport för verksamhetsåret 2020/21
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020/21
 11. Val av ordförande samt ledamöter enligt §17
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av en ordförande och två ledamöter i valberedning
 14. Behandling av motioner
 15. Övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
 16. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
 17. Budgetförslag för kommande verksamhetsår
 18. Övriga frågar
 19. Årsmötet avslutas
Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  Budget 2022 Budget 2022 2021-12-06 PDF 64 KB
  Dagordning årsmöte 2021 Dagordning årsmöte 2021 2021-11-11 PDF 64 KB
  Microsoft Word - Verksamhetsberättelse SOF 2021.docx Microsoft Word - Verksamhetsberättelse SOF 2021.docx 2021-12-04 PDF 81 KB
  SOF BR2021 SOF BR2021 2021-12-06 PDF 35 KB
  SOFRR2021 SOFRR2021 2021-12-06 PDF 40 KB
  SOFÅRSB2021 SOFÅRSB2021 2021-12-06 PDF 329 KB
  årmötesprotokoll211207 årmötesprotokoll211207 2022-01-18 PDF 371 KB 
AB Karit 

Baltic_black.png