Hoppa till sidans innehåll

Protokoll


Styrelsen håller ca 12 möten per år. Av praktiska skäl är de flesta telefon-möten, men man försöker att så ofta som möljligt även ha personliga möten vid tex. JSM, Lag-SM och andra tillfällen. 

Det förekommer även extrainkallade möten vid särskillt brådskande ärenden som behöver behandlas med kort vasel. 

Nedan finns möjlighet att läsa mötesprotokoll. Dessa läggs ut så snart de är granskade av och slutgiltigt godkända av justeringsman, vilket oftast sker vid nästkommande möte. 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:29 Skribent: Björn Zetterström
 
AB Karit 

Baltic_black.png