Hoppa till sidans innehåll
Foto: Bjorn Zetteratrom

Båtsverige i siffror

15 JUL 2019 11:03
Svenskarna är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av de största folkrörelserna. En tredjedel av landets vuxna befolkning färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong.
  • Uppdaterad: 15 JUL 2019 11:03

Optimistjollen
Närmare 10 000 människor går seglarskola varje år, och största klass är Optimistjollen. I Sverige finns ca 25 000 optimistjollar och ca 300 000 i världen. Optimistjollens segelyta är 3,5 kvadratmeter och första Optimisten byggdes i USA 1962. Historiskt har Sverige haft stora framgångarinternationellt, med världsmästare som Richard Hammarvid, Hans Wallén, Patrick Mark och sist men inte minst Johan Petersson som vann två gånger 1979 och 1980. De flesta America´s Cup, Volvo Ocean Race samt OS-seglare har en gång börjat sin seglingskarriär i en Optimist och klassen är en av det mest respekterade inom segling. 

Bra Geografi
Sverige har från Haparanda i norr till Svinesund i väster en kust på 2 700 km. Räknar man alla vikar, uddar och öar blir strandremsan 8 000 km - det motsvarar en femtedels varv runt jorden! Sverige har några av världens största skärgårdar med sammanlagt över 60 000 öar. Enbart Stockholms skärgård har 30 000 öar. I landet finns 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler. Över 8,5 procent av landets yta täcks av sjöar och vattendrag.

Ett av de fritidbåtstätaste länderna i världen
Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder. Antalet vuxna personer per fritidsbåt är cirka 13 i vårt land. Endast våra nordiska grannar, Norge och Finland samt Kanada uppvisar något högre båttäthet, 7, 7 respektive 8 personer/fritidsbåt. Som jämförelse går det 25 personer per fritidsbåt i USA, 33 i Holland, 124 i Frankrike och 236 i Spanien.*

Hur många fritidsbåtar finns det?
Det finns ingen exakt siffra som anger hur många fritidsbåtar det finns i landet. I Båtlivsundersökningen från hösten 2015 uppskattades det totala antalet båtar till 822 000 fritidsbåtar i Sverige. Vanligaste båttypen är motorbåtar utan övernattningsmöjligheter med motor på minst 10 hk, ca 29%. Näst vanligaste båttyperna är jolle, eka och roddbåt utan motor ca 23%. Kategorin helt öppen båt med motor under 10 hk utgör ca 17%. Andelen båtar som det går att övernatta i är ca 21%. Antalet sjödugliga båtar utgör ca 756 500 i Sverige. Utöver dem finns ca 65 500 båtar som inte är i sjödugligt skick och som inte planeras att sjösättas det närmaste året.

Båtlängd
72% av alla båtar är under 6 meter långa. Knappt 30% är mellan 6 och 11 meter långa, medan 1,7% av båtarna är mellan 11 och 15 meter långa.

Båttoalett
Av de nästan 822 000 fritidsbåtarna som finns i Sverige är det ca 82 000 (10%) som har en toalett ombord. Av dessa är det ca 25 000 (3%) med en tank som endast kan tömmas till sjön, 33 000 (4%) har en bärbar toalett, 25 000 (3%) har en tank som kan sug tömmas via däcksbeslag och ca 8 800 (1%) med direktutsläpp till sjön.

Vem drar till havs?
Människor i alla åldrar och ur alla samhällsgrupper är ute på sjön. Närmare 1,5 miljoner vuxna svenskar (mellan 20–74 år) fördelat över nästan en miljon hushåll vistades i fritidsbåt under 2015. Motsvarande siffra 2010 var 2,5 miljoner och för 2004 1,8 miljoner. En förklaring till minskningen 2015 antas delvis bero på det fina vädret sommaren 2010 och dåliga vädret under sommaren 2015. Sommaren 2018 förväntas bidra postivt.

1000 båtklubbar
I Sverige finns det drygt 1 000 båtklubbar. De har tillsammans 250 000 medlemmar. Båtklubbarna finns längs hela vår kust, insjöar och i vattendrag. Båtklubbarnas verksamhet utgör en grundsten i svenskt båtliv och bygger i huvudsak på ideellt och frivilligt arbete.

Gästhamnar och turism
Det finns över 1 500 fritidsbåtshamnar i Sverige varav drygt 400 är klassificerade gästhamnar. Totalt räknar man med att det finns ca 500 hamnar i Sverige som tar emot gästande båtar. Resten är fritidsbåtshamnar med säsongsplatser. Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) håller i klassificeringen av gästhamnarna längs den svenska kusten, i sjöarna och kanalerna. Föreningen
med sina drygt 400 medlemmar ansvarar också för insamling och sammanställning avgästhamnsstatistiken.

Båtbyggeri
Den uppskattade svenska båtproduktionen var 2017 cirka 5 768 båtar. Av dessa var omkring 116 segelbåtar, 247 motorbåtar och 5 409 småbåtar. Värdet av båtproduktionen ligger på cirka 1,2 miljard SEK årligen. Båtexporten uppgick 2017 till 629 miljoner SEK och båtimporten till 1,4 miljard SEK. Dessa siffror är handelsledets värden utan moms.

Text: Johan Steen

Källa: Wikipedia, Search Magazine, Transportstyrelsen och diverse hemsidor.

Skribent: Anna Kristensen
Epost: This is a mailto link
Båths ny
 
AB Karit