Hoppa till sidans innehåll

Några ord från vår nya ordförande

14 MAR 2016 21:48
Hej Seglare, Föräldrar och Tränare.
Jag vill först, som nytillträdd ordförande för Optimistjolleförbundet, passa på att tacka för förtroendet att leda förbundet under den intressanta tid vi har framför oss. Den nya styrelsen har nu kommit på plats och vi är redo för våren som närmar sig snabbt.
Lördagen den 12 Mars arrangerade SSF den årliga Seglardagen där undertecknad i sällskap med Anna Forssen och Malin Engdahl närvarade som representanter för SOF.
Under seglardagen avhandlades två motioner angående SSFs regler med anledning av Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”.
  • Skapad: 14 MAR 2016 21:48

Efter Jonas Brandens (SSF styrelse) och Marit Söderströms mycket omfattande dragning av bakgrunden till beslutet fick Västkustens seglarförbund, Zoom8 förbundet och SOF möjlighet att föra fram sina synpunkter varpå votering genomfördes. Voteringen resulterade i att motionerna med liten marginal avslogs och de av SSF i höstas beslutade reglerna kvarstår. 

Själva andemeningen i ”Idrotten vill” är mycket bra men så här i efterhand känns det tragiskt att motionerna som ifrågasatte SSFs implementeringen av RFs riktlinjer avslogs då de två klassförbund som berörs mest av ändringarna, tillsammans med de distrikt där de flesta av optimistjolleseglarna är verksamma, inte delar SSFs uppfattning i frågan och hade önskat ytterligare utredning och dialog avseende anpassning av RFs riktlinjer till de specifika förutsättningarna som gäller inom vår sport.

Jag är medveten om att denna fråga har engagerat många av er men det viktiga nu är att titta framåt och fundera kring hur vi på bästa sätt skall anpassa våra aktiviteter, tävlingar och planering till de nya reglerna och göra seglingen utmanande och utvecklande för optimistjolleseglare på olika nivåer. 

Detta är ett omfattande arbete och vi i styrelsen har tankar och idéer om tänkbara förändringar men detta är även ett mycket bra tillfälle för er alla att föra fram era synpunkter kring vad som idag fungerar bra och det som kan göras bättre.

Vi kommer inom kort att skicka ut en enkät som vi skulle uppskatta om ni tar er tid att besvara. Jag vet att det diskuteras livligt på hamnplanerna runt om i Sverige så passa på att utnyttja detta tillfälle att föra fram era konstruktiva idéer och synpunkter så att dessa kan utgöra en grund för det fortsatta arbetet. 

Slutligen passar jag på att påminna om vårens första SOF-arrangemang, Rikslägret i Kullavik den 9-10 april. Vår förhoppning är att detta skall ge många seglare möjlighet att komma väl förberedda till vårens Rikskval. 

Seglarhälsningar,                      

Fredrik Liljegren
Ordförande Svenska Optimistjolleförbundet

Skribent: Fredrik Liljegren
Båths ny
 
AB Karit