Hoppa till sidans innehåll

J/24 ÅRSMÖTE 22/6-2020

01 JUN 2020 22:53
Kallelse till Årsmöte Svenska J/24 Förbundet
  • Uppdaterad: 02 JUN 2020 14:57

Svenska J/24 Förbundets medlemmar kallas till årsmöte

När: Måndagen den 22 Juni kl 19.00

Var: ÄSSS Klubbhus, Skälderviken, Ängelholm.

Möjlighet finns även att delta online via MiTeams - separat instruktion mailas ut om du önskar delta online.

Vi följer FHM rekommendationer och håller fysiskt god distans på årsmötet. Social eftersits.

För planerings skull, anmäl att du kommer delta till Monica
e-post: monica_persson@hotmail.com

 

Dagordning

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av ordförande och sekreterare att hålla i årsmötet.

3. Godkännande av dagordning.

4. Årsmötets behöriga utlysande.

5. Upprop och upprättande av röstlängd.

6. Val av 2 st rösträknare och justeringsmän att justera årsmötets protokoll.

7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse (Monica Persson).

8. Föredragande av styrelsens ekonomiberättelse (Mirka Jamiolkowska).

9. Föredragande av revisionsberättelse (Arne Ohlsson).

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Val av ordförande (1 år).

12. Val av ledamöter 2 st (2 år). Joana Wännman och Per-Håkan Persson sitter 1 år till.

13. Val av revisor. 

14. Val av två suppleanter (1 år).

15. Val av två ledamöter valnämnd.

16. Fastslagande av tävlingskalender/rankingseglingar 2020

17. Fastställande av medlemsavgifter 2021.

18. Behandling av inkomna motioner.

19. Inkomna motioner.

20. Övriga frågor.

21. Mötets avslutande.

Bifogar länk till Årsmötesdokument (pdf):

Hjärtligt välkomna!

Skribent: Martin Petersson
E-post: Adressen Gömd
FB-FindUsOnFacebook-W245-V2
 J24 Svenskt Mästerskap 2021
Int Pulse issue 31

J24 Worlds 2022

Toolkit 2018

 swe-j24-BlueYellow-H492-W253-transp

add