Hoppa till sidans innehåll

8. Säkerhet vid tävlingar (manual)


8. Säkerhet vid tävlingar
(Se mer i Handboken för Kappseglingsarrangörer)

8.1 Allmänt om säkerhet
a) Varje deltagare, funktionär och åskådare har rätt att kräva en rimlig nivå på säkerhet vid en tävling. Dessa har också ett gemensamt ansvar för att säkerheten upprätthålls.

b) För alla kappseglingar ska en säkerhetsledare utses och en säkerhetsplan upprättas.

Mall för säkerhetsplan finns på SSF:s webbplats, www.svensksegling.se

8.2 Ansvar och uppgifter
a) Tävlingsledaren (enligt pkt 2.5), klubb- respektive regionalseglingsledare i förekommande fall, är ansvarig för att en betryggande säkerhet upprätthålls för hela tävlingen.

b) Seglingsledaren är under tävlingsledaren (enligt pkt 2.5) ansvarig för säkerheten på vattnet för deltagare och funktionärer.

c) Säkerhetsledaren är under seglingsledaren ansvarig för följande uppgifter:

  • • Genomför säkerhetsanalys och upprättar en säkerhetsplan.
  • • Utarbeta, vid behov, särskilda säkerhetsföreskrifter i seglingsföreskrifterna.
  • • Förbereda säkerhetsbesiktning av deltagande båtar och funktionärsbåtar.
  • • Instruera funktionärer för säkerhetstjänsten.
  • • Övervaka säkerheten för deltagare och funktionärer på vattnet.
  • • Rapportera till seglingsledaren när förhållanden råder som påverkar säkerheten och föreslå lämpliga åtgärder.

8.3 Kontakt med myndigheter
I god tid före en tävling är det lämpligt att ta kontakt med de myndigheter som finns i området och som kan vara berörda av tävlingens säkerhet, t.ex.:

• Räddningstjänsten
• Polisen
• Sjöfartsverket
• Kustbevakningen
• Försvarsmakten

Myndigheterna bör informeras om tävlingens omfattning, område och säkerhetsorganisation. Inarbeta eventuella anvisningar från myndigheterna i säkerhetsplanen eller i seglingsföreskrifterna.
Lämna och ta emot lämpliga telefonnummer som underlättar snabba kontakter.

8.4 Säkerhetsbesiktning
a) Vid mästerskap ska, och vid övriga tävlingar bör, säkerhetsledaren och/eller tävlingens besiktningsman kontrollera samtliga deltagande båtar med avseende på säkerhetsutrustningen.

b) Kraven på säkerhetsutrustning är i regel angivet i respektive båttyps klassregler.

Ytterligare krav på säkerhetsutrustning, t.ex. vid havskappsegling, anges i inbjudan och i seglingsföreskrifterna.

c) Vid varje tävling bör samtliga funktionärsbåtar kontrolleras, i första hand avseende egen säkerhetsutrustning, men även beträffande säkerhetsutrustningen för att undsätta andra båtar.

8.5 Säkerhetsgenomgång
Före varje dags kappseglingar bör säkerhetsledaren hålla en säkerhetsgenomgång. De funktionärer som ingår i säkerhetsorganisationen ska delta och övriga funktionärer samt seglingsledaren bör delta.

Följande punkter bör tas upp på säkerhetsgenomgången:

• Kontroll av att säkerhetsorganisationen är tillräckligt bemannad.
• Bedömning av vädret och dess påverkan på säkerheten.
• Bedömning av antalet startande för dagen.
• Fördelning av uppgifter enligt säkerhetsplanen, vid behov görs justeringar.
• Kontroll av sambandet.
• Kontroll av säkerhetsbåtar och säkerhetsmateriel.

Efter säkerhetsgenomgången informeras tävlingsledaren och seglingsledaren.

8.6 Säkerhetsbåtar, utrustning och personal
a) Vid varje tävling ska det finnas lämpliga säkerhetsbåtar avdelade för den uppgiften. Antalet båtar ska vara avpassat i förhållande till antalet deltagare och tävlingens art. 

Vid jolle- och brädkappseglingar ska antalet säkerhetsbåtar vara minst så stort att nödställda personer kan ges assistans inom fem minuter.

b) Minst två personer ska finnas i varje säkerhetsbåt. På större tävlingar bör det finnas tillgång till sjukvårdsutbildad personal, och det är en fördel om de kan ingå i säkerhetsorganisationen på vattnet.

c) Varje säkerhetsbåt ska vara utrustad med minst en kniv, en avbitartång för wire och en bogsertamp. Varje säkerhetsbåt bör också vara försedd med lämplig sambandsutrustning för kontakt med säkerhetsledaren och övriga funktionärsbåtar.

Minst en säkerhetsbåt bör vara utrustad med sjukvårdsmateriel.

d) Samtliga övriga funktionärsbåtar vid en tävling ska vara beredda att vid behov stödja säkerhetsledaren.

e) Samtliga funktionärer på sjön ska använda betryggande flytutrustning. 

8.7 Säkerhetsinstruktioner
a) Säkerhetsledaren fördelar säkerhetsbåtar till olika områden av banan.

b) Säkerhetsledarens båt är också säkerhetsbåt men den ska vara placerad där säkerhetsledaren kan övervaka hela kappseglingsområdet. Eftersom säkerhetsledaren hela tiden måste bibehålla den totala överblicken bör han själv ingripa i sista hand vid undsättning av den som är i fara och i stället så långt möjligt avdela andra båtar.

c) De flesta jolle- och brädkappseglare är mycket vana vid att kapsejsa.
En säkerhetsbåt bör omedelbart gå fram mot en kapsejsad båt, men inte aktivt ingripa förrän det är nödvändigt. Säkerhetsbåten bör inte heller ligga för nära och avvakta eftersom en jolle som reses upp efter kapsejsning ofta i hårt väder kapsejsar igen åt något håll.

d) En person i vattnet ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare och funktionär att vid behov undsätta en person i fara.

e) När man ska undsätta en person eller en båt bör man närma sig från lovart. Kringflytande materiel kan försvåra arbetet och man måste också se upp så att propellern inte skadar någon. Undsätt alltid personer först och därefter utrustning och båtar.

f) När en båt bogseras bör det alltid finnas någon ombord på den bogserade båten. Använd lång bogsertamp, helst från den bogserade båten, som fästs i knap avsedd för ändamålet. På jollar saknas ofta lämpliga knapar och då kan bogsertampen fästas runt masten i stället. Bogsera med måttlig fart, undvik ryck och håll uppsikt bakåt.


Säkerhetsorganisationen bör verka enligt efter devisen; först ut, sist in.


Uppdaterad: 29 SEP 2017 09:58 Skribent: Patrik Schander
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info