Hoppa till sidans innehåll

7. Besiktning av utrustning vid mästerskap (manual)


Ladda ner TR 2017 (PDF). Ändringar är markerade med rött. 

(Vid mästerskap är det obligatoriskt att följa dessa paragrafer, vid övriga tävlingar är det en rekommendation.)

7.1 Allmänt
a) Vid mästerskap ska en besiktningsplan upprättas i samverkan med de klassförbund som berörs. Den upprättade besiktningsplanen ska hållas hemlig för deltagarna.
Mall/exempel för besiktningsplan finns på SSF:s webbplats, www.svensksegling.se

b) Information om besiktning vid tävlingar samt besiktningsmannens roll, ansvar och befogenheter beskrivs under Del C i World Sailing:s redskapsregler 2017-2020 samt redskapsregeln del 3 H 2 Besiktning.

c) Besiktningsmannen är kontaktman mellan klassförbund och arrangör, och medverkar vid lösande av tvister, t.ex. ombesiktning av tidigare underkända detaljer. Besiktningsmannen ska även kunna gripa in och tillfälligt vikariera vid en besiktningsstation. Arrangören tillhandahåller besiktningspersonal.

d) Efter genomfört mästerskap skall en rapport rörande upptäckta fel och anmärkningar lämnas in av besiktningsmannen till tävlingsledaren (enligt pkt 2.5) som bifogar rapporten tillsammans med rapporten från tävlingen. Besiktningsman bör även skicka rapporten till klassförbundet (eller motsvarande).

e) Besiktningsmannen skall vid behov medverka i säkerhetsorganisationen enligt 8.4.a

7.2 Organisation
I god tid före mästerskapet ska beslut fattas i följande organisatoriska frågor.
a) Vilka resurser krävs?
b) Vad skall besiktningsplanen omfatta, vilka detaljer skall kontrolleras?
c) Vilken utrustning och vilka hjälpmedel (vågar, mallar, jiggar, stolar, bord mm.) behövs enligt besiktningsplanen?
d) Finns lämplig lokal eller plats för besiktningen? Lämplig plats för sjösättning?
e) Hur lång tid behövs för besiktningen?
f)  Hur många funktionärer behövs?

 7.3 Certifieringskontroll och certifiering

Eventuell certifieringskontroll och certifiering, av skrov, segel, rigg och övrig utrustning ska utföras av en mätman (ej besiktningsman) och på ett sådant sätt att det inte kan ses som en del av tävlingsarrangemanget. Certifieringskontroll kan aldrig göras av en besiktningsman!

7.4 Mätbrev
Mätbrev ska, om klassreglerna inte säger annat, finnas tillgängliga i god tid före besiktningen. Tänk på att båt av konstruktionsklass eller respitklass har individuella mått. Innan besiktningen görs ett utdrag ur mätbreven i konstruktions- eller respitklasser med de mått som ska kontrolleras för varje båt och för varje station.

(Notera KSR 78.2 där det står vad som skall göras om inte mätbrev visas upp innan en båt kappseglar. Se även KSR 60)

7.5 Standardbesiktningsplan
Före första kappseglingen.
Kontroll ska göras av:
• Mätbrev
• Byggplåt eller motsvarande på skrov.
• Säkerhetsutrustning
• Märkning med tävlingsmärke av besiktigade segel.
• Kontroll av besättningens vikt om tillämpligt.

Under mästerskapet

Efter dagens sista kappsegling besiktigas ca 10 % av de deltagande båtarna, dock alltid minst tre.

Exempel på kontroller:
• Segel, och i förekommande fall antal.
• Riggmått
• Inredning
• Säkerhetsutrustning
• Deplacementskontroll

Stickprovskontroll av enstaka båtar kan dessutom göras mellan kappseglingarna.

7.6 Utökad besiktningsplan
Mätpunkter/detaljer kontrolleras enligt klassregel. Studera också om klassförbundet har tävlingsbestämmelser/tävlingsreglemente. Ange vilka punkter i klassreglerna som omfattas av besiktningen. Om inte samtliga mätpunkter som anges i klassreglerna kan kontrolleras ska i första hand sådana detaljer där det är lätt att fuska kontrolleras, t.ex:

• kompensationsvikter,
• segel
• mätmärken på bom och mast
• Dimensioner på rundhult.
• Båtvikt (deplacement)
• Kontroll av köl och roderprofil.
• Utrustning t.ex. instrument - obligatorisk inredning - inre förstärkningar mm.

Om punkter måste uteslutas, välj då sådana som är tidsödande eller som kan stoppa flödet av båtar till kontrollstationerna. Ange hur respektive station ska bemannas.

Uppdaterad: 29 SEP 2017 09:53 Skribent: Patrik Schander
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info