Hoppa till sidans innehåll

6. Tillägg för mästerskap - havskappsegling


Ladda ner TR 2017 (PDF). Ändringar är markerade med rött. 

6.1 Mästerskap
a) Mästerskap i havskappsegling får årligen genomföras enligt följande:
• Svenskt Mästerskap, öppen, i enlighet med 1.20
• Svenskt Mästerskap, Ungdom.

b) Titeln Svensk Ungdomsmästare (USM) kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna. En majoritet av besättningen (fler än 50 %) skall uppfylla kraven avseende titeln Svensk Ungdomsmästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Ungdomsmästare. Om tävlingen vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven. Mästerskapet är alltid en nationell tävling.

c) Arrangörer kan anmäla sitt intresse för att arrangera Öppet Havskappseglings SM och/eller USM till SSF:s kansli, kappseglingsansvarige. SSF i samråd med Svenska Havskappseglarförbundet beslutar om arrangör och vilken respitregel som skall användas, samt tid och plats.

6.2 DM-status
DM i havskappsegling får genomföras i respektive distrikt efter godkännande av SSF i motsvarande former som enligt 6.1a.

6.3 KLM status
Sanktion för Mästerskap i havskappsegling i särskilda klasser ges inte.

6.4 SM Status
Se 6.1.

6.5 Kungörelse
Mästerskap ska kungöras i SSF:s officiella organ, www.svensksegling.se.

6.6 Antal deltagare
a) Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst 15 båtar från minst 5 olika klubbar har startat i mästerskapet.

b) Vid DM kan DSF föreskriva ett annat antal startande för att mästerskapet ska få genomföras. SSF rekommenderar minst fem båtar från minst två olika klubbar i distriktet.

6.7 Ställa in ett mästerskap
En arrangör får ställa in ett mästerskap om det vid anmälningstidens utgång är färre än tio anmälda båtar. Detta ska dock ske i samråd med Svenska Havskappseglingsförbundet och SSF.

6.8 Antal dagar och kappseglingar
a) Vid SM ska minst 8 kappseglingar varav minst en havskappsegling vara planerade. Minst tre kappseglingar (varav minst en skall vara havskappsegling) ska fullföljas för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

b) Vid DM ska minst tre kappseglingar vara planerade. Minst två kappseglingar (varav minst en skall vara havskappsegling) ska fullföljas för att tävlingen ska räknas som DM.

6.9 Banlängd

Kryss/läns banorna bör planeras till ca 60 min.
Havskappsegling skall planeras till minimum 8 timmar. 
Vid DM kan DSF besluta om andra banlängder.

6.10 Mästerskapsplaketter
a) RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med 1.20 eller 6.1b till individuell Svensk Mästare/Svensk Ungdomsmästare och besättningens klubb samt i miniatyr till besättningsmedlemmarna. Om besättningsmedlemmarna kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till besättningens klubb utan bara miniatyrtecken till besättningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons. För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller kraven i 1.20 eller 6.1b utdelas RF-tecken i silver respektive brons.

b) RF:s mästerskapstecken distribueras från SSF:s kansli till respektive arrangör när samtliga bestämmelser i sanktionen enligt 2.3 lämnats. Arrangörsklubben betalar de kostnader som fastställts för plaketterna.

c) RF:s mästerskapstecken för DM beställs enligt de bestämmelser som gäller för respektive DSF.

6.11 Rapport

Efter ett genomfört mästerskap ska den arrangerande klubben sända in en rapport till SSF, om det gäller SM eller motsvarande för ungdom och till DSF om det gäller DM. Rapporten ska vara SSF tillhanda senast 14 dagar efter att mästerskapet genomförts. För DM eller JDM ska rapport sändas till DSF enligt respektive DSF krav. Mästerskapsrapport för SM finns på SSF:s webbplats, www.svensksegling.se 

 

Uppdaterad: 29 SEP 2017 09:50 Skribent: Patrik Schander
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info