Hoppa till sidans innehåll

4. Tilläggsbestämmelser för mästerskap - matchracing


Ladda ner TR 2017 (PDF). Ändringar är markerade med rött.

4.1 Mästerskap
a) Mästerskap i matchracing genomförs årligen enligt följande:

  • • Svenskt Mästerskap, Öppet
  • • Svenskt Mästerskap, Damer
  • • Svenskt Mästerskap, Ungdom (se 1.23)

Mästerskapen ska uppfylla kraven för World Sailing Grade 3 (World Sailing Reg 27.2.3 c, http://www.sailing.org) med följande tillägg:

• För Svenskt Mästerskap, Ungdom (USM) kan en båt kortare än vad som krävs för Grade 3 tillåtas och den genomsnittliga maxvikten kan vara lägre än 87.5kg. Detta innebär att ett USM, efter godkännande av SSF, kan genomföras som Grade 4.

b) Titeln Svensk Ungdomsmästare i MR (USM) kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna.    En majoritet av besättningen (fler än 50 %) skall uppfylla dessa krav för att erhålla titeln Svensk Ungdomsmästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Ungdomsmästare. Om tävlingen vinns av en besättning som inte uppfyller dessa krav, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven. Mästerskapet är alltid en nationell tävling.

c) Arrangörer kan anmäla sitt intresse för att arrangera SM i Matchracing för öppen, dam- och ungdomsklass till SSF:s kansli, kappseglingsansvarige.

4.2 DM-status
DM i matchracing får genomföras i respektive distrikt efter godkännande av SSF i motsvarande klasser enligt 4.1.

4.3 KLM status
Sanktion för Mästerskap i matchracing i särskilda klasser ges inte.

4.4 SM Status
Se 4.1

4.5 Kungörelse
Mästerskap ska kungöras på SSF:s officiella webbplats, www.svensksegling.se.

4.6 Antal deltagare
Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex besättningar har startat i mästerskapet.

Kvalificerade (ålder och kön) besättningar har rätt att be om en inbjudan till SM. Förra årets segrare samt kvalificerade enligt 4.9 skall garanteras plats. Arrangören/SSF har rätt att tilldela ett wildcard till valfri besättning. Övriga platser fördelas enligt World Sailing:s publicerade rankinglista senast 3 månader före SM samt med hjälp av kvalresultaten.

4.7 Format
a) SM i matchracing utformas efter behov.

b) DM i matchracing utformas av respektive DSF.

4.8 Antal dagar och båtar
a) SM i matchracing ska genomföras med antal planerade dagar som föreskrivs i enlighet med World Sailing Regulation 27.2.3.c.

b) DM i matchracing genomförs på det antal dagar som anges i det av DSF angivna formatet enligt 4.7.      

4.9 Kval till SM
a) Ett SM i matchracing kan föregås av maximalt sex kvaltävlingar. Minst en besättning från varje kvaltävling ska bjudas in till respektive SM i matchracing. En kvaltävling till SM ska genomföras med minst fyra deltagande besättningar.

b) En besättning som är garanterad en plats, kan delta på kval men inte erhålla någon ytterligare inbjudan till SM.

Beslut om kvaltävlingar tas av SSF och redovisas när det sanktionerade tävlingsprogrammet presenteras senast 31 december året före mästerskapet.

4.10 Mästerskapsplaketter
a) RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med 1.20 till individuell Svensk Mästare eller Svensk Ungdomsmästare och besättningens klubb samt i miniatyr till besättningsmedlemmarna. Om besättningsmedlemmarna kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till besättningens klubb utan bara miniatyrtecken till besättningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons. För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller kraven i 1.18 utdelas RF-tecken i silver respektive brons.

b) RF:s mästerskapstecken distribueras från SSF:s kansli till respektive arrangör när samtliga bestämmelser i sanktionen enligt 2.3 lämnats. Arrangörsklubben betalar de kostnader som fastställts för plaketterna.

c) RF:s mästerskapstecken för DM beställs enligt de bestämmelser som gäller för
respektive DSF.

4.11 Rapport
Efter ett genomfört mästerskap ska den arrangerande klubben sända in en rapport till SSF, om det gäller SM, och till DSF om det gäller DM. Rapporten ska vara SSF tillhanda senast 14 dagar efter att mästerskapet genomförts. För DM eller JDM ska rapport sändas till DSF enligt respektive DSF krav. Mästerskapsrapport för SM eller motsvarande för dam eller ungdomar finns på SSF:s webbplats, www.svensksegling.se. När det gäller SM så ska en rapport även översändas till World Sailing enligt de bestämmelser som gäller för en matchracingtävling med ”Grade”.

Uppdaterad: 29 SEP 2017 09:46

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info