Hoppa till sidans innehåll

3. Tilläggsbestämmelser för mästerskap - fleetracing


Ladda ner TR 2017 (PDF). Ändringar är markerade med rött.

3.1 Mästerskap
SSF fastställer vilka klasser som får tävla om mästerskap, enligt 1.17 - 1.21.

3.2 DM-status
a) En klass, som har av SSF/Nordiska SF/World Sailing godkända klassregler, får efter godkännande av SSF status för DM. Ansökan skall göras till SSF.

b) En klass kan fråntas sin DM-status av SSF.

c) Ett DSF bestämmer själva om indelning av öppen/herr/dam.

3.3 KLM-status
a) En klass, som har av SSF/Nordiska SF/World Sailing godkända klassregler, får efter godkännande av SSF status för KLM. Ansökan skall göras till SSF.

b) En klass kan fråntas sin KLM-status av SSF.

3.4 SM-status
a) En klass får, efter godkännande av RF och SSF, status för SM. Ansökan skall göras till SSF. Innan SM-status kan uppnås krävs att klassen under två på varandra följande år genomfört KLM och uppfyllt kraven (SSF kan undanta klass från kravet om yttre omständigheter, t.ex. väderförhållanden gjort att tävling inte kunnat genomföras) enligt 3.6a och 3.8a samt med följande deltagarantal:

Typ av redskap/båt

KLM/Svenskt Mästerskap

Minimum antal båtar som totalt gått i mål i mästerskapet under två på varandra följande år.

Öppen/Herr

Dam

1-mansbåtar/brädor

20

15

2-4 mansbåtar

15

10

>4 mansbåtar

10

6

Olympisk-/paralympisk klass

6

6

b) För klasser som har JSM-status krävs för att få genomföra SM, att minst 50 % av det antalet deltagare som krävs i 3.4a för att få eller behålla SM-status är äldre än junior på klassens SM. Se 1.23.

c) En klass kan fråntas sin SM-status om klassen inte uppfyller kraven i 3.6a ,3.8a samt 3.4a (kravet på antal deltagare under två på varandra följande år). (SSF kan undanta klass från kravet om yttre omständigheter, t.ex. väderförhållanden gjort att tävling inte kunnat genomföras.)

d) Om inget annat avtalats med SSF skall de rekommenderade juniorklasserna ha sina JSM under SSF:s samlande JSM.

e) Av World Sailing utsedd OS-klass samt Paralympisk-klass tilldelas alltid status för ett SM

f) Förteckning på klasser som har SM-status anges på SSF:s webbplats, www.svensksegling.se

3.5 Kungörelse
Mästerskap ska kungöras på SSF:s officiella webbplats, www.svensksegling.se.

3.6 Antal deltagare
a) Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.*

* Med klubbar och distrikt avses de som är anslutna till Svenska Seglarförbundet.

b) Av World Sailing utsedd OS-klass samt Paralympisk-klass gäller att mästerskapstecken och mästerskapstitlar bara får delas ut om minst sex båtar har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

c) Vid DM kan DSF föreskriva ett annat antal startande för att mästerskapet ska få genomföras. SSF rekommenderar minst fem båtar från minst två olika klubbar i distriktet.

3.7 Ställa in ett mästerskap
En arrangör får ställa in ett mästerskap enligt 1.18- 1.21 om det vid anmälningstidens utgång är färre än 50 % av det antal båtar i 3.4a som krävs för att få eller behålla SM-status för klassen. Detta ska dock alltid ske i samråd med berört klassförbund och SSF.

3.8 Antal dagar och kappseglingar
a) Vid SM och JSM ska minst sex kappseglingar vara planerade under minst två på varandra följande dagar.

Minst tre kappseglingar ska fullföljas för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

b) Vid KLM och JKLM ska minst sex kappseglingar vara planerade under minst två på varandra följande dagar. Minst tre kappseglingar ska fullföljas för att tävlingen ska räknas som mästerskap. Se dock 3.4a.

c) Vid DM och JDM ska minst tre kappseglingar vara planerade. Minst två kappseglingar ska fullföljas för att tävlingen ska räknas som DM.

3.9 Reserv

3.10 Mästerskapsplaketter
a) RF:s mästerskapstecken delas ut in enlighet med 1.20 och 1.21 till individuell Svensk Mästare eller Svensk Juniormästare och besättningens klubb samt i miniatyr till besättningsmedlemmarna eller lagmedlemmarna. Om besättningsmedlemmarna kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till besättningens klubb utan bara miniatyrtecken till besättningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons. För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller kraven i 1.20 eller 1.21 utdelas RF-tecken i silver respektive brons.

b) RF:s mästerskapstecken för SM distribueras från SSF:s kansli till respektive arrangör när samtliga bestämmelser i sanktionen enligt 2.3 uppfyllts. Arrangörsklubben betalar för de kostnader som fastställts för plaketterna.

c) RF:s mästerskapstecken för DM beställs enligt de bestämmelser som gäller för respektive DSF.

3.11 Rapport
Efter ett genomfört mästerskap ska den arrangerande klubben och klassförbundet sända in en rapport till SSF, om det gäller SM, KLM eller motsvarande juniorer, och till DSF om det gäller DM eller JDM. Rapporten ska vara SSF tillhanda senast 14 dagar efter att mästerskapet genomförts. För DM eller JDM ska rapport sändas till DSF enligt respektive DSF krav.

Mästerskapsrapport för SM, KLM eller motsvarande för juniorer finns på SSF:s webbplats www.svensksegling.se 

Uppdaterad: 29 SEP 2017 09:45 Skribent: Patrik Schander
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info