Hoppa till sidans innehåll

1. Förklaringar


Ladda ner TR 2017 (PDF). Ändringar är markerade med rött.

1.1 Kappsegling
En kappsegling genomförs på en definierad bana som inleds med ett startförfarande och avslutas med målgång.

1.2 Fleetracing
Med fleetracing menas en kappsegling med fler än två båtar som tävlar individuellt mot varandra.

1.3 Brädkappsegling
Med brädkappsegling menas en kappsegling med segelbrädor.

1.4 Kitesegling
Med kitekappsegling menas en kappsegling med kitebrädor.

1.5 Matchracing
Med matchracing menas en kappsegling mellan två båtar och som direktdöms av matchdomare.

1.6 Lagkappsegling
Med lagkappsegling menas en kappsegling mellan två lag som består av två eller flera båtar med besättning. (Ett lag är inte att likställa med en besättning).

1.7 Kappsegling med radiostyrda båtar
Med kappsegling med radiostyrda båtar menas en kappsegling med båtar som är fjärrstyrda av en deltagare som inte är ombord när båten kappseglar.

1.8 Havskappsegling
Med havskappsegling menas en kappsegling av typ fleetracing på en bana som helt eller delvis går utanför vatten som är skyddade av land eller skärgård. Vid havskappsegling är World Sailing Offshore Special Regulations enligt tillämplig kategori obligatorisk. Detta ska anges i Inbjudan/Notice of Race.

1.9 Sprint
Med sprint menas en kappsegling eller en tävling av typ fleetracing där ett begränsat antal båtar kappseglar mot varandra på korta banor och som direktdöms av direktdomare.

1.10 Klubbtävling
En tävling är klubbtävling när inbjudan riktas till medlemmar i en och samma klubb
som tillhör Svenska Seglarförbundet (SSF). För en klubbtävling behövs ingen sanktion.

1.11 Lokal tävling
En tävling är lokal när inbjudan riktar sig medlemmar i den egna klubben och/eller medlemmar i kringliggande klubbar inom distriktsseglarförbundet (DSF) där klubben verkar.

1.12 Regional tävling
En tävling är regional när inbjudan riktas till medlemmar i olika klubbar anslutna till distriktsseglarförbundet (DSF) inom det egna distriktet eller angränsande distrikt.
Sida 7 (27)

1.13 Nationell tävling
En tävling är nationell när inbjudan riktas till medlemmar i olika klubbar i alla distrikt och som är medlemmar i SSF.

1.14 Internationell tävling
En tävling är internationell när inbjudan riktas till medlemmar i flera nationella
myndigheter anslutna till World Sailing.

1.15 Sanktion
Med sanktion menas tillstånd att arrangera en tävling.

1.16 Round Robin
Round Robin är ett system där inom en definierad grupp alla möter alla i olika kappseglingar eller matcher.

1.17 Distriktsmästerskap
Distriktsmästerskap (DM) är en tävling om mästerskap inom ett distriktsseglarförbund (DSF). Distriktsmästerskap (DM) är alltid en regional tävling.

1.18 Klassmästerskap
Klassmästerskap (KLM) är en nationell eller internationell tävling i Sverige i en klass som inte har SM-status. Klassmästerskap är öppna för alla deltagare oavsett nationstillhörighet och titeln ”Klassförbundsmästare” kan erövras av alla deltagare oavsett ålder och nationstillhörighet.
Benämning skall vara:
På svenska: ”Klassmästerskap [för] [infoga klass].”
På engelska: ”International Swedish Class Championship [for] [infoga klass].”

1.19 Juniorklassmästerskap
Mästerskapen enligt 1.18 kan även genomföras som Juniorklassmästerskap (JKLM) för deltagare som fyller högst 20 år det år regattan genomförs om inte klassens mästerskapsbestämmelser eller klassregler anger en annan ålder. Juniorklassmästerskap (JKLM) är alltid en nationell tävling.

1.20 Svenskt Mästerskap
Svenskt Mästerskap (SM) är en nationell eller internationell tävling i Sverige i en klass som har SM status. 

Svenskt Mästerskap delas in i två typer av mästerskap, nationellt eller internationellt, och är öppna för alla deltagare som är medlemmar i ett nationellt förbund anslutet till World Sailing.

Det som skiljer sig är hur mästerskapstecken och titel delas ut.

Nationellt Svenskt Mästerskap:
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla dessa krav för att erhålla titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om tävlingen vinns av någon som inte uppfyller dessa krav, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

Benämning skall vara:
På svenska: ”Svenskt Mästerskap [för][infoga klass].”
På engelska: ” Swedish Championship [for][infoga klass].”

Internationellt Svenskt Mästerskap: (Gäller ej JSM)
Titeln Svensk Mästare kan erövras av alla deltagare oavsett ålder och nationstillhörighet. Internationellt Svenskt Mästerskap (Int SM) är alltid en internationell tävling.

Endast klassförbund som skriftligt ansökt och fått ansökan beviljat av SSF äger rätt att utlysa Internationellt SM. Rättigheten gäller 3 år i taget och därefter måste ny ansökan göras. Blankett för ansökan finns på www.svensksegling.se

Benämning skall vara:
På engelska: ”International Swedish Championship [for][infoga klass].”

1.21 Svenskt Juniormästerskap
Mästerskapen enligt 1.17 och 1.20 kan även genomföras som Juniormästerskap (JDM och JSM) för deltagare som fyller högst 20 år det år regattan genomförs om inte klassens mästerskapsbestämmelser eller klassregler anger en lägre ålder. Titeln Svensk Juniormästare (JSM) kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla dessa krav för att erhålla titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om tävlingen vinns av någon som inte uppfyller dessa krav, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven. Svenskt Juniormästerskap (JSM) är alltid en nationell tävling.

1.22 Beteckningar på funktionärer
IRO Internationell Seglingsledare (International Race Officer) (Svart)
TL Tävlingsledare
NSL Nationell Seglingsledare (Röd)
RSL Regional Seglingsledare (Blå)
KSL Klubbseglingsledare (Grön)
IJ Internationell Domare (International Judge) (Svart)
ND Nationell Domare (Röd)
RD Regional Domare (Blå)
KD Klubbdomare (Grön)
IU International Umpire (Svart)
NMD Nationell Matchdomare (Röd)
RMD Regional Matchdomare (Blå)
KMD Klubbmatchdomare (Grön)
NDD Nationell Direktdomare (Röd)
RDD Regional Direktdomare (Blå)
KDD Klubbdirektdomare (Grön)
BM Besiktningsman
SÄKL Säkerhetsledare

1.23 Senior, ungdom, junior samt barn
Senior: Från och med det år man fyller 24 år.
Ungdom: Upp till och med det år man fyller 23 år.
Junior Från och med det år man fyller 13 år till det år man fyller 20 år.
Barn: upp till och med det år man fyller 12 år.

 

Uppdaterad: 09 JUN 2017 12:38 Skribent: Patrik Schander
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info