Hoppa till sidans innehåll

Ny nivåindelning av kappsegling

26 NOV 2020 06:00
Just nu pågår en genomarbetning av tävlingsreglementet, det dokument som styr hur vi arrangerar kappsegling i Sverige.
  • Uppdaterad: 25 NOV 2020 14:30

En nyhet är att regattor delas in i färgnivåer utifrån seglarnas kompetens och erfarenheter av kappsegling i samklang med de ändringar av licenskraven för kappseglingsfunktionärer som tidigare fastställts.
En annan nyhet är ändringar i sanktionsprocessen, som ska underlätta för arrangörsklubbarna.

Tidigare har regattor som arrangerats i Sverige delats in geografiskt:  lokala, regionala, nationella och internationella regattor. I det arbete som nu görs av SSF:s arrangörskommitté och kansli kommer regattorna att delas in i de färgersom används inom träning och utbildning. Denna nivåindelning sätter fokus på vad du som seglare har för kompetens och erfarenhet av kappsegling samtidigt som kompetens och erfarenhet hos arrangören också vägs in.

Som seglare ska man kunna möta andra seglare på ungefär samma nivå när man deltar på en regatta och nivåindelningen ska underlätta för dig att välja tävling på din nivå. Du kommer vara bättre förberedd på vilken typ av tävling, både arrangemang och medtävlande du kommer delta i.
Detta är en rekommendation och således finns inga förbud för seglare att anmäla sig till en annan, högre färgnivå än man bedömer sig vara på för att prova nya format och motstånd, med undantag av  de tävlingar som kräver kvalificering.

Det samma gäller för arrangörer för alla tävlingar som inte är SM eller kval till internationella mästerskap som nu ges möjlighet att välja på vilken kompetensnivå (färgnivå) man vill attrahera deltagare såväl som funktionärer man vill ska genomföra kappseglingen.

-          Det känns spännande att nu skifta perspektiv på hur vi delar in kappseglingar och sätta fokus på seglarna och deras utveckling, säger Håkan Andersson, ordförande i SSF:s arrangörskommitté. Detta ligger helt i linje med SSF:s vision segling tillgänglig för alla och missionen att utveckla seglaren hela livet. Samtidigt ska vi möjliggöra för en arrangör att förbereda och genomföra tävlingar som passar för just deras klubb, både kompetensmässigt och arrangemangsmässigt. Jag ser fram emot att tillsammans med kansli, klassförbund och övriga berörda se hur vi ska implementera detta på bästa sätt. Jag hoppas att vi tillsammans skapar förutsättningar för arrangörer och seglare att utvecklas och utmanas sida vid sida.

I stora drag ser nivåindelningen framöver ut så här:

Grön kappsegling
På gröna regattor deltar nybörjare, de seglare som har ingen eller ytterst begränsad kompetens och erfarenhet av kappsegling. Här ligger fokus på att lära sig och att ha kul! Målet för arrangören är att väcka det livslånga intresset för kappsegling och vår fantastiska idrott. Antalet deltagare på startlinjen och tiden på vattnet begränsas och coaching av regattacoach på banan är tillåten – allt för att man som nybörjare ska få en mjuk introduktion till kappsegling.

Blå kappsegling
På blå regattor deltar de seglare som har kunskaper och förståelse för de grundläggande kappseglingsreglerna och kan behärska sin båt i olika väderförhållanden. Också här finns en rekommendation om att begränsa antalet deltagare i respektive startfält. Antalet bör också anpassas utifrån typ av tävlingsformat. För att hitta formerna för denna rekommendation kommer SSF att föra dialog med klassförbund och arrangörer under vintern. Inom blå kappseglingsnivå kommer de allra flesta regattor i Sverige hamna eftersom de inte utgör något kval till internationella mästerskap.
På blå nivå kommer Klassmästerskap och Distriktsmästerskap att arrangeras med licensierade funktionärer på blå nivå.

Röd kappsegling
Nu är vi uppe på mästerskapsnivå! På röda kappseglingar deltar seglare som har goda kunskaper och erfarenheter av kappsegling. Deltagarna har goda regelkunskaper och hanterar sin båt bra i olika väderförhållanden.
På röd nivå arrangeras Svenskt Mästerskap, Internationellt Svenskt Mästerskap, Nordiskt Mästerskap och kval till internationella mästerskap. Här krävs funktionärer med röd licens.
Om man som arrangörsklubb vill höja sin regatta till röd nivå för att attrahera erfarna seglare finns inget hinder för detta så länge man därmed också uppfyller kraven på funktionärer med röd licens.

Svart kappsegling
Nivån över Nordiskt Mästerskap. Här sorteras Världsmästerskap, Europeiska Mästerskap och världscupseglingar in. Som seglare har man utmärkta kunskaper och erfarenhet av kappsegling och har dessutom utmärkta kunskaper om regler. Man kan hantera sin båt på ett utmärkt sätt i alla väderförhållanden.
Som arrangör kan man behöva ta hänsyn till krav från internationella klassförbund vad gäller hur evenemanget ska genomföras och vilka eventuella krav på funktionärer som ställs.

Mer information om färgstrukturen och hur den implementeras kommer löpande att publiceras på SSF:s hemsida för kappsegling. Dialogmöten med några klassförbund samt distrikten är planerade till januari 2021.

Nyheter om sanktionering av regattor
Tidigare har deadline för arrangörsklubbarna att lägga in sina regattor i Sailarena varit den 31 oktober (30 november för lokala och regionala regattor i vissa distrikt). Detta flyttas nu fram till den 31 december. Västkustens Seglarförbund kommer att ha kvar deadline 31 oktober då det inom distrikten arrangeras stort antal regattor och distriktet har ett komplext pussel att lägga tillsammans med arrangörsklubbarna för att undvika krockar i kalendern.

En ytterligare ny och bra förändring är att sista dag att komplettera sanktionsansökan med licensierade funktionärer blir nu flexibelt och kommer att vara tre månader innan regattan ska genomföras. För att man som arrangör ska komma ihåg att göra denna komplettering kommer man att få en påminnelse via mejl från Sailarena.

Sailarena får sig också ett ansiktslyft i syfte att förenkla för arrangörsklubbarna. Till exempel kommer man inför nästa säsong kunna ange licensierade funktionärer på regattanivå istället för varje underliggande tävling. Sökfunktionen kommer också att förbättras och utvecklas.

De regattor som redan ligger inlagda för sanktion i Sailarena kommer att justeras så att de följer färgnivåerna istället för den geografiska indelningen. Detta sker automatiskt, som arrangörsklubb ska man inte behöva göra detta. Regattor på röd och svart nivå, som tidigare sanktionerats av SSF:s arrangörskommitté kommer framöver att hanteras av SSF:s kansli.

Seglarträffen presenterades detta, se presentationen via Youtube här. 
Här hittar du Power Point-presentationen. 

För frågor välkommen att kontakta SSF:s kappseglingsansvariga Isabelle Lindsten, This is a mailto link.

För support med Sailarena vänligen mejla This is a mailto link.

 


 

Skribent: Isabelle Lindsten
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

  •  
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info