Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020

19 OKT 2020 21:00
Stockholms seglarförbund kallar till årsmöte 2020. Under rådande omständigheter så kommer årsmötet att genomföras digitalt den 5 november. Årsmöteshandlingar publiceras senast den 21 oktober.
  • Uppdaterad: 23 SEP 2020 22:09

Årsmöteshandlingar

- Slutligt program och dagordning
- StSF verksamhetsberättelse för 2019 - 2020
- StSF årsbokslut
- Valberedningens förslag till årsmöte samt förslag till valberedning
- Styrelsens förslag till årsmötet - förändrat räkenskapsår
- Styrelsens förslag till ändring av stadgar
- Verksamhetsplan för 2020 - 2021
- Rösttal StSF för 2019 - 2020
- Fullmakt

OBS Fullmakter insändes till StSF via e-post till This is a mailto link senast 2020-11-05 kl 12.00

Kallelse till årsmöte 5 november 2020

Ordförandens handbrev inför årsmötet samt kallelse, program och dagordning som pdf finns här.

Tid: 2020-11-05, kl 18:30 – ca 20:30

Plats: Digitalt via ZOOM. Länk kommer att skickas ut till anmälda deltagare

 

Program

18.30-18.45 Förberedelser anslutning och förbindelseprov

18.45-19.00 Bestämmelser för mötets genomförande gås igenom.

19.00-20.00 Årsmöte med dagordning enligt stadgarna

20.00-20.15 Paus

20.15-21.00 Konstituerande styrelsemöte

 

Dagordning årsmötet

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.

2. Fastställande av föredragningslista för mötet.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av två protokollsjusterare att jämte mötets ordförande justera årsmötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare.

7. Behandling av verksamhets - och förvaltningsberättelser: a. StSF styrelses verksamhetsberättelse för tiden 1/9 2019 – 31/8 2020 b. StSF styrelses förvaltningsberättelse för samma tid som i a). c. StSF revisorers berättelse för samma tid som i a).

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelses förvaltning.

9. Val ordförande i StSF, tillika ordförande i StSF:s styrelse för en tid av ett år.

10. Val av ledamöter i StSF:s styrelse för en tid av två år.

11. Val av minst en revisor och en personlig suppleant för en tid av ett år.

12. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år

13. Val av två ledamöter och två suppleanter i valberedningen för en tid av två år.

14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen.

15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet.

16. Behandling av förslag, (motioner), som getts in till StSF:s styrelse samt StSF:s styrelses förslag
      Inga motioner har inkommit men StSF Styrelse föreslår ändring av räkenskapsår och ändring av stadgar med anledning av denna förändring

17. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

18. Faställande av årsavgifter och andra avgifter

19. Mötets avslutande

Underlagen till årsmötet publiceras på stsf.se senast 21 okt 2020. Förslag till ärenden att behandla vid årsmötet skall vara StSF styrelse tillhanda senast 7 oktober.

Anmälan senast 4 november till This is a mailto link. Ange klubb, namn och e-post adress som du vill få länken till möte skickad till.

Varmt välkomna!

Seglarhälsningar från styrelsen för Stockholms Seglarförbund

Skribent: Olof Granander
E-post: This is a mailto link


SOCIALA MEDIER

facebook logo      instagram logo


SAMARBETSPARTNERS 

seapax logga liten

 

Gill

 liros logo

Suzuki KGK Motor

 

search logo

 

whtmr

 

Surfspot

 

Postadress:
Stockholms Seglarförbund
c/o Svenska Seglarförbundet, Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info