Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till historisk Seglardag då klubbar har rösträtt!


Svenska Seglarförbundets styrelse kallar, enligt förbundets stadgar Kap III § 2, distriktsseglarförbund, klassförbund och röstberättigade föbundssällskap till:

Seglardagen den 30 mars 2019 i Göteborg
Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara SSF:s kansli tillhanda senast den 28 mars 2019 eller lämnas den 30 mars 2019 på SSF:s Seglardagssekretariat.

Motioner till Seglardagen
Distriktsseglarförbund, klassförbund och föreningar som önskar få fråga behandlad av Seglardagen, har att senast den 1 januari att insända motion i ärendet till SSF:s kansli.

Berört DSF ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening.

Klubbar har rösträtt för första gången i förbundets historia
På Seglardagen 2018 beslutades att anslutna förbundssällskap med 300 medlemmar eller mer har rösträtt på Seglardagen. Medlemsantalet är baserat på den redovisning som gjordes i april 2018, se uttdrag stadgar nedan. Här hittar du röstlängden dvs. de klubbar, klassförbund och distriktseglarförbunds som har rösträtt på kommande Seglardag. 

Preliminär röstlängd för klubbar Seglardagen 2019

Uttrag ur Seglarförbundets stadgar ang klubbars rösträtt:

§ 5                 Rösträtt

Vid Seglardag och extra Seglardag har:

DSF en (1) röst för varje påbörjat 5-tal föreningar i distriktet som enligt röstlängden senast den 30 april föregående verksamhetsår har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Seglarförbundet, dock högst femton (15) röster.

Varje till SSF anslutet förbundssällskap, som enligt redovisning senast den 30 april föregående verksamhetsår har minst 300 medlemmar har en (1) röst och varje förbundssällskap som enligt motsvarande redovisning har minst 1000 medlemmar har (2) röster.

Varje till SSF anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller klass med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen, har en (1) röst.

Rösträtt utövas av den som DSF, klubb eller klassförbund befullmäktigar.

DSF har rätt att sända ombud till Seglardagen i proportion till sina anslutna föreningar enligt denna tabell.

1-9                anslutna sällskap                        ett (1) ombud

10-39            anslutna sällskap                        två (2) ombud

40-89            anslutna sällskap                        tre (3) ombud

90 eller fler   anslutna sällskap                        fyra (4) ombud

Röstberättigad klubb med 300-999 medlemmar har rätt att sända ett (1) ombud klubb med mer än 999 medlemmar har rätt att sända två (2) ombud.

Handlingar inför Seglardagen 2019

Preliminär röstlängd för klubbar Seglardagen 2019

Valnämndens brev till Distrikt, Klubbar och Klassförbund inför valen på seglardagen

Uppdaterad: 24 OKT 2018 14:31 Skribent: Åsa Blomqvist Jonsson
Epost: This is a mailto link

Samarbetspartners

  • Musto Sebago 09
  • SPL_logo_2013_FC
  • SvSj_mina-villkor

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info