Hoppa till sidans innehåll

Workshops


De programpunkter som heter Workshop A, B och C är inspirations- och arbetspass som behandlar de olika spåren i Moderna föreningen: Utbildning, ledarskap & kompetens, Tillgänglighet & jämställdhet, Medlemskap som engagerar, Tävling & träning och Hållbar verksamhet. Under woskshop-pass A, B och C finns det alltså möjlighet att välja mellan fem olika workshops. Några pass kommer att gå flera gånger och några endast vid ett tillfälle. Som deltagare väljer du vid anmälan vilja woskshops du vill delta i.  

Utbildning, ledarskap & kompetens
Workshop A och BTrygg Idrott & Barnkonversionen blir lag (samma pass vid två tillfällen)
Carina Bäck arbetar som verksamhetsutvecklare på RF med ansvarsområde Trygg idrott. Carina giudar oss igenom vad Trygg idrott innebär, vad klubben behöver tänka på i sin verksamhet och vad det innebär för klubben nu när Barnkonversionen blir lag 1januari 2020. Passet avslutas med att vi berättar lite mer specifikt om detta ur seglingensperspektiv. 

Workshop C: Utbildning för klubbens ledare och aktiva
Utbildningsansvariga från SSF och SISU berättar om vilka utbildningar som finns och vilka nyheter som är på gång bland utbildningar för instruktörer, tränare, organisationsledare, funktionärer och aktiva seglare.


Tillgänglighet & jämställdhet

Workshop A: Tillgänglig anläggning
Om en anläggning är tillgänglig eller inte kan bero på många olika saker, så som geografisk plats, enkelhet att ta sig till klubben och arrangemang och hur hur synlig klubben är på olika event och digitalt. Tillgängligheten kan även handla om klubbägda båtar, annan låneutrustning och vad klubben har för faciliteter. I denna workshop tittar vi på exemper och smarta lösningar för en tillgänglig anläggning. 

Workshop B: Mångfald i hela klubben
Erbjuds samma möjligheter och förutsättningar för alla klubbens medlemmar? Är aktiviteterna anpassade för både tjejer och killar? Erbjuds samma möjligheter och förutsättningar för olika ledare inom klubben? Dessa frågor är inte alltid lätta att svara på och det finns ofta fler än en lösning! 

Workshop C: Nya tillvägagångssätt  - hur får vi med de 90% som inte fortsätter efter seglarskola
Vad är en välkomnande kultur? Vad erbjuder klubben och vad lyckas genomföras? Har klubben en samhörighet/klubbkänsla? Är vi en normmedveten idrott? Vad innebär det att vara normmedveten? Vad finns det för vägar för att delta i klubben? 


Medlemskap som engagerar

Workshop A: Engagemang i föreningen
Jocke Bååth från från Solfjäderstaden IBK berättar om att engagera inom föreningen. Rädslan att engagera sig, vad kommer den ifrån? Vad krävs för engagemang?

Workshop B: En engagerande seglingsklubb
Exempel på hur klubben kan bygga upp strukturer som lockar fler att engagera sig. 

Woskshop C: Effektiva och engagerande klubbmöten
Per Ekström från Skåneidrotten delar med sig av sina bästa tips för engagerande och effektiva möten inom klubbens verksamhet. 


Tävling & träning

Workshop A: Hur vi kategoriserar tävlingar och kopplar det till licenskrav på funktionärer
– Arbetsgruppen som bildats efter Seglardagen 2019 presenterar sitt förslag och vägen dit. Uppdraget var att se över kriterierna för hur en tävling nivå indelas idag. Är de bra eller behöver de förändras med hänsyn till vårt strategiska mål om enkelhet och tillgänglighet? Samt kriterierna för vilken licens på funktionär som krävs till vilken tävling. Är de bra eller behöver de förändras med hänsyn till vårt strategiska mål om enkelhet och tillgänglighet? Förslaget ska efter att ha presenterats på SeglarTräffen läggas fram på Seglardagen 2020.

Workshop B: Hållbara evenemang inte enbart en fråga om miljön
RF presenterar möjligheter kring evenemangsstruktur som är hållbar för föreningen. 

Workshop C: Hållbar sponsring för klubbens verksamheter
Författaren av boken ”Hållbar sponsring” presenterar idéer och möjligheter på hur klubben han arbeta med sina sponsorer och samarbetspartners på ett hållbart sätt. 


Hållbar Verksamhet

Worskshop A, B och C (samma workshop går tre gånger)
Under workshopen berättar Helena Barne ordförande i Ljungskile SS om sina erfarenheter från hur de gjorde ett Miljömärkt event av sommarens internationella mästerskap med hjälp av Håll Sverige rent och hur miljömedvetenheten kan sprida sig ända till Sydafrika. Det blir tips och erfarenhetsutbyte kring hur vi kan skapa medvetenhet och engagemang i klubben kring vår vattenmiljö och hur Optimist för havets Aktivitetsbox kan ge en kickstart i arbetet. Det blir fokus på hållbarhet utifrån miljöperspektivet och de olika nivåerna i Moderna föreningen. 

Workshopledare Thomas Hansson-Mild, projektledare Optimist för havet och Marit Söderström Nord kommunikationsansvarig.

Hem

Uppdaterad: 03 SEP 2019 17:24

Samarbetspartners

Annonser