Hoppa till sidans innehåll

Medlemskap som engagerar


Våra föreningar i Sverige fostrar framtidens ungdomar och många värderingar grundas utifrån den kultur som de äldre lägger. Att aktivt arbeta med delaktighet från alla och att hålla demokratin i föreningen stark är därför av största vikt. En modern förening har också en stukrur och kultur som är öppen för initiativ och som öppnar för engagemang. 

1. Har stadgar, organisationsnummer och bank/postgiro

2. Genomför årsmöte

3. Har alla viktiga styrdokument (verksamhets-, utbildnings- och ledarförsörjningsplan) 

4. Alla verksamhetsområden är representerade i styrelsearbetet eller i kommittéer5. Har en strategi för god arbetsmiljö/hållbarhet (många engagerade/delat ansvar)

6. Har moderna och uppdaterade stadgar

7. Arbetar aktivt med värdegrund, vision och handlingsplan för klubben

8. Har en strategi/arbetssätt för att få nya medlemmar att känna sig välkomna

9. Nytänkande & tillåtelse till kreativitet för nya tillvägagångsätt

10. Styrelse, valberedning, kommittéer och arbetsgrupper arbetar tillsammans långsiktigt och strukturerat

11. Nyttjar digitala hjälpmedel för tillgängliga möten

12. Tar ”Socialt ansvar i samhället”13. Är engagerad i att påverka svensk seglings och svensk idrotts utveckling

14. Arbetar med att påverka kommunens syn på seglingen och idrotten i stort

 

Gul

1. Har stadgar, organisationsnummer och bank-/postgiro
Guide till hur klubben skaffar organisationsnummer för förening. 

2. Genomför årsmöte
En förening är dess medlemmar och årsmötet är tillfället som alla medlemmar har att göra sin röst hörd. Föreningen bör tydligt 

3. Har alla viktiga styrdokument (verksamhets-, utbildnings- och ledarförsörjningsplan) 
För att ha en ständig återväxt av nya medlemmar och för att utveckla de medlemmar man har så krävs det tydliga dokument för såväl verksamheten som utbildning och ledarförsörjning.

4. Alla verksamhetsområden är representerade i styrelsearbetet eller kommittéer
Föreningen består av alla era verksamhetsområden och alla ska därför ha möjighet att tycka till om beslut som påverkar dem. Det är inte nödvändigt att alla verksamhetsområden sitter i styrelsen men alla verksamhetsområden ska ha en post de kan vända sig till med sina frågor och för att få insikt exepelvis kommitéordföranden eller adjungerade ledamöter.

Grön

5. Har en strategi för god arbetsmiljö/hållbarhet (många engagerade/delat ansvar)
Desto fler vi blir desto roligare blir det. Vägarna att få med sig alla är många men det viktigaste är att det finns en plan och att man ständigt arbetar med att få med sig alla.

6. Har moderna och uppdaterade stadgar
Riksidrottsförbundet har en mall som de ständigt uppdaterar med saker som kommer till. Denna mall är framtagen tillsammans med sakkunniga inom området och det är viktigt att ni ser över era stadgar så att dem är i linje med RF.

Blå

7. Arbetar aktivt med värdegrund, vision och handlingsplan för klubben
Värdegrund, vision och handlingsplan är något som man ständigt behöver arbeta med. Det är dessa som hjälper oss ta de stora besluten och det är dessa som hjälper oss om det blir stökigt på föreningen. Även kulturfrågor är viktiga frågor som hänger ihop med värdegrunden och något som man bör jobba på.

 

Under denna punkt har SISU massor med material som ni kan ta hjälp av. Kontakta er SISU konsulent för hjälp med denna.

 

8. Har en strategi/arbetssätt för att få nya medlemmar att känna sig välkomna
Vad får dig att känna dig välkommen på en ny plats? Är det samma som grannen bredvid dig? Förmodligen upptäcker ni att ni tycker olika och därför är det viktigt att ni funderar över hur ni ser ut för någon som är där första gången. Första intrycket består!

 

9. Nytänkande & tillåtelse till kreativitet för nya tillvägagångsätt 

Röd

10. Styrelse arbetar långsiktigt och strukturerat

 

11. Nyttjar digitala hjälpmedel för tillgängliga möten

 

12. Tar ”Socialt ansvar i samhället”

Svart

13. Är engagerad i att påverka svensk seglings och svensk idrotts utveckling

 

14. Arbetar med att påverka kommunens syn på seglingen och idrotten i stort

Uppdaterad: 14 MAR 2019 11:19

Samarbetspartners

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info