Prova på stöd 2018

Tack vare Svenska Postkod Lotteriet har Svenska Seglarförbundet ännu en gång möjlighet att stötta klubbar som bedriver SSF Seglarskola och vill anordna prova-på aktiviteter för att locka nya målgrupper till seglingen. Genom att fylla i och skicka in detta formulär ansöker ni om stöd för att genomföra en prov-på aktivitet. Prova på stödet kommer att gå att söka löpande till medlen är slut. Prova på stödet 2018 innehåller: *En SSF Seglarskola flagga (om det önskas) *Dekaler att sätta i seglen eller använda som skyltar (om det önskas) *Viss ekonomisk ersättning för kostnader i samband med aktiviteten.

Kriterier: Vi kommer att redovisa hur många som deltog i aktiviteten.
För att få stöd krävs också att ni kan förse Svenska Seglarförbundet med bilder och en korttext om deltagarnas upplevelse/citat. De skall skickas till This is a mailto link med fulla rättigheter att användas i externkommunikation. Där ska också logga för SSF Seglarskola synas. Kommer ni skicka bilder som SSF äger fulla rättigheter att använda i extern kommunikation?
Extra material. Utöver paketet kan det också finnas möjlighet att låna Zorb-bollar och en optimistsimulator. Under förutsättning att vi tillsammans kan lösa det rent logistiskt.