Hoppa till sidans innehåll

SRS


SRS-nyheter 2017

Inför 2017 har SRS fått sin största uppgradering sedan vi införde det nuvarande systemet 2011. En mängd justeringar och ändringar har införts med avsikten att rätta till olika skevheter som funnits i systemet. Vi har också äntligen lyckats föra samman klassreglerna för enskrovs- och flerskrovs båtar till samma regel.

Väsentliga regeländringar är:

 • Det blir tillåtet göra två ändringar per mätbrev och år utöver förnyelse (I stället som tidigare en).
 • Begreppet ”undanvindssegel” ersätts av ”flygande segel”, dvs segel som hissas ovan/framför förstaget. Flygande segel infattar gennaker, spinnaker och olika codesegel. 
 • Fallhöjd för flygande segel införs. För 2017 kommer fallhöjden inte att påverka respittalet och om inte båtägaren har angivit den kommer vi att föra in ett standardvärde baserat på måtten på det största flygande seglet med en viss säkerhetsmarginal. Det är troligt att fallhöjden kommer att påverka respitalet från 2018.
 • En utombordsmotor som ingår i en mätbrevsbåts vikt skall om inte annat anges i mätbrevet föras på sitt fäste under kappsegling.

Bedömningsmetoden har justerats på många punkter men viktigast är:

 • Bedömningssystemet för flygande segel är reviderat.  Man skall även ange om flygande försegel har lattor. 
 • Bedömningen av djupgående och kölvikt har justerats. Vi har även infört en ny költyp ”fenköl med låg TP” som är en fenköl där bredden eller kordan växer nedåt men som inte har en uttalad bulb.
 • Modellen för alla typer av rörlig ballast (trapetser, vattenballast och svängköl) är helt ny och är nu mer fysikaliskt stringent. 

Ett antal tabellbåtar har fått justerade måttuppgifter, främst rör detta klassbåtar där deplacementuppgiften har justerats för att motsvara en SRS-mätkondition men även ett antal andra båtar har fått justerade mått baserat på SRSv – mätningar. 

Slutligen har vi ändrat nivån på SRS-talen så att ett SRS-tal på 1.0 motsvarar en medelfart i mellanvind på ca. 5.5 knop istället för som tidigare ca. 4.5 knop. En båt som tidigare hade ca. 1.22 får nu 1.00. 

Observera att detta medför att arrangörer måste använda sig av nya sjömilstider vid jaktstart. De är:

Vindhastighet i m/s

1,5-3

4

5

6

7-12

Medelfart i knop

3.9

4.9

5.6

6.1

6.6

Standardtid i sek/M

915

736

639

588

548

 Mer information om nyheterna

Excelbladet för resultatberäkning,  användarhandledningen och mätmanualen med mätformulär på SSF’s hemsida har uppdaterats. 

För att hålla dig uppdaterad med våra senaste nyheter se vår Facebooksida: www.facebook.com/SRSinfo
Du behöver inte ha ett facebookkonto för att kunna läsa våra nyheter på Facebook men för att få nyheterna automatiskt genom att "gilla" sidan och kunna ställa frågor samt läsa frågor och svar från andra så krävs ett facebookkonto, det är dock gratis. 


SRS är ett respitsystem för breddkappsegling
. Syftet med systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra. Strävan är att SRS-talet ska representera en båttyps bästa potentiella prestanda på en rundbana i mellanvind.

SRS är ett semi-empiriskt respitsystem där en båts respittal i första hand beror på dess mått men systemet innehåller även empiriska och subjektiva element. 

På grund av systemets uppbyggnad är metoden och underlaget för beslut om nya eller ändrade SRS-tal och/eller SRS-tabellsplacering inte offentligt. Avsikten är att hindra att båtar konstrueras och optimeras specifikt för SRS-kappsegling.

Eftersom ett respittal i SRS-systemet i första hand baseras på båtens dimensioner vill vi understryka vikten av att ange korrekta dimensioner samt att båtägaren enligt kappseglingsreglerna alltid är ansvarig för att uppgifterna i mätbrevet är korrekta.

SRS är till för kölbåtar av alla slag, jollar och flerskrovsbåtar. Vi rekommenderar dock att man om möjligt inte blandar kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar i samma klass annat än på lägsta klubbnivå.

SRS är ofta helt gratis, respittal för många typer av kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar finns listade i SRS-tabellerna som är helt gratis att nyttja för Svenska Seglarförbundets medlemmar förutsatt att din båt uppfyller grundstandard (se SRS-klassreglerna för mer info). Dessa respittal är baserade på de dimensioner som finns i båtdatabladen vilka avser att representera ”den bästa” båten av varje typ. ”Medelbåten” kan alltså ofta få sänkt respittal genom att mäta sina verkliga mått och vikter och ta ut SRS-mätbrev baserat på detta.

SRSm-mätbrev (mätbrev för mätbrevsbåtar) eller SRSv-mätbrev (mätbrev för mätbrevsbåtar med verifierade båtdata) kan utfärdas, till en låg kostnad, för båtar som inte finns med i någon av SRS-tabellerna eller som avviker från båttypens grundstandard. SRS-mätbrev utfärdas endast för en verklig båt i den konfiguration den verkligen har.

Det finns inga begräsningar för antal och typ av segel för en mätbrevsbåt annat än de som båtägaren själv väljer. I SRS bedöms varje undanvindssegels inverkan på båtens prestanda individuellt och alla sådana segel samt deras mått och material ska därför redovisas i mätbrevsansökan. En grundtanke i systemet är att man ska kunna vara konkurrenskraftig med en normal båt och en normal segelgarderob. Specialsegel som ”Code 0”, stagsegel eller onormalt stora segelgarderober ska inte vara en förutsättning för framskjutna placeringar.

Om en kölbåt har segelgarderob begränsad till ett storsegel, en fock/genua vilken förs på ett rullsystem monterat helt ovan däck samt maximalt ett undanvindssegel ger detta sänkt SRS-tal. Fler än 5 försegel (kryssförsegel + undanvindssegel) ger höjt respittal.

Resultatberäkning är enkelt - multiplicera SRS-talet med den seglade tiden och kortaste tiden vinner. Ett annat sätt är "Omvänd SRS", =Tid-på-distans, där båtarna startar i förhållande till sina SRS-tal och lägsta talet först.

Har du frågor om SRS kan du ställa dem direkt på vår Facebooksida, alternativt vända dig till Svenska Seglarförbundet och båttekniskt ansvarig på:
This is a mailto link eller per telefon på tisdagar till torsdagar kl 09.00-10.00 på 0701-808556

Uppdaterad: 2017-03-10 11:21
Skribent: Göran Olsson
Epost: This is a mailto link

Samarbetspartners

 • Musto Sebago 09
 • VCC_Ironmark_Print_CMYK_90px
 • SPL_logo_2013_FC
 • SvSj_mina-villkor

Annonser

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info