Hoppa till sidans innehåll

Instruktörer


Svensk Segling har stort behov av skickliga instruktörer som genomför pedagogiskt riktiga övningar anpassade efter deltagares ålder, mognad, färdigheter och mål på våra seglarskolor.

Instruktörsutbildningen vänder sig till dig som vill verka som instruktör för barn, ungdomar och vuxna på SSF Seglarskola eller i den dagliga klubbverksamheten.

Utbildningarna är anpassade efter kursplanerna för SSF Seglarskola.

Vissa steg gäller också för specialinstruktörer med inriktning på specifika målgrupper och redskap.

Läs mer om:
Plattformen
Instruktör Bas - jolle/liten kölbåt
Instruktör Bas - vindsurfing
Instruktör för paraseglare
Seglarskoleansvarig
Fortbildning för instruktörer 

Instruktör Bas - jolle/liten kölbåt
Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som skall verka som instruktör på klubbens seglarskola eller i dess nybörjargrupper.

Krav
Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå
Minimi ålder 16 år
Genomgången kurs "Plattformen" (Genomförs av SISU Idrottutbildarna)

Mål
Att ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle och liten kölbåt inom ramen för SSF Seglarskola.

Kurslitteratur 
Deltagarna får inloggning till "Guiden för SSF Seglarskola" utöver det används kursmaterial för SSF Seglarskola.

Kursinnehåll
30 tim (10 tim teori + 20 tim praktik)

Grön Teknik
Grundläggande balans
Boathandling

Grön Kappsegling

Grön Metodik
Seglingen Vill (färgpyramiden)
SSF Seglarskola
Metodik för barn, ungdomar resp. vuxna

Säkerhet
Säkerhet vid SSF Seglarskola
Nedkylning
Meterologi
Förstå väderprognoser
Läsa väder

Instruktör Bas - vindsurfing
Utbildningen bygger på Färgpyramiden och Träningslärans gröna nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som skall verka som instruktör på klubbens seglarskola eller i dess nybörjargrupper.

Krav
Egen seglingskunskap motsvarande blå nivå
Minimi ålder 16 år 
Genomgången kurs "Plattformen" (Genomförs av SISU Idrottutbildarna)

Mål
Att ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i vindsurfing.

Innehåll
Del I: Förutsättningar för inlärning, förberedelser och vad du måste ha koll på
som instruktör.
Del II: Nybörjarutbildningens fyra steg.
Del III: Innehåller övningar och tips.
Du kommer att ha fyra intensiva dagar med totalt ca 35 timmar utbildning, där teoretiska genomgångar varvas med praktisk instruktörsutbildning.

För att klara av kursen måste du kunna vindsurfa och visa grundläggande
manövrar på ett kontrollerat sätt.

Instruktör för paraseglare
Mål
Att ge utbildade instruktörer i jolle/liten kölbåt specialkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor för paraseglare i alla åldrar inom ramen för SSF Seglarskola.

Innehåll 16 timmar (teori och praktik)
Anpassning till personer med rörelsehinder och synskador
Orsaker till funktionshinder
Medicinska faktorer
Personliga erfarenheter

Säkerhet

Praktiska moment
Instruktion och kommunikation
Praktisk ledsagning
Praktisk kappsegling på grön nivå

Krav på förkunskaper
Minst 16 år.
Genomgången Plattformen och Instruktör Bas

Seglarskoleansvarig
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till de ledare som ska vara ansvariga för klubbens seglarskola och/eller nybörjargrupper.

Krav
Minimi ålder på 18 år samt en av följande:
- Genomgången Instruktör Bas
- eller två års praktisk erfarenhet som instruktör
- eller grön tränarutbildning
- eller rekommendationer från DSF

Mål
Att ge utbildade instruktörer med goda instruktörserfarenheter från seglarskolan fördjupade kunskaper för att arbeta som ansvarig chef för seglarskolan.

Kursinnehåll (8 timmar)
Grön metodik
Gröna regler
Kunskapskontroll
Färgpyramiden
SSF Seglarskola
Uppdrag segling

Säkerhet
Riskanalys
Säkerhetsplan

Administration
Arbetsrätt
Ekonomi – SISU, RF m fl
Planering av Seglarskolan
Marknadsföring

Ledarskap
Din roll som ledare
Chefens roll på seglarskolan
Praktisk tillämpning
Undervisningskvalitet
Instruktörstäthet

Fortbildning för instruktörer

Varje vår bjuds samtliga ledare som arbetar inom seglarskolan in till seminiarier för SSF Seglarskola. Där diskuteras nyheter kring och utveckling av SSF Seglarskola.

Vartannat år genomförs en fortbildning för instruktörer på 16 timmar. Fortbildningens tema varierar från gång till gång. De senaste fortbildningarna har tagit upp "Lär dig nya redskap" och "SSF Seglarskola för vuxna". Fortbildningarna genomförs jämna år. 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:16

Samarbetspartners

  • Musto Sebago 09
  • SPL_logo_2013_FC
  • SvSj_mina-villkor

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info