Hoppa till sidans innehåll

DomareRegelkurs

Grön Direktdomare

Blå Domare
- Förhandlingsdomare
- Regel 42
- Blå Direktdomare 

Röd Domare

Svart Domare (International Judge)

Matchdomare - Blå

Nationell Matchdomare - Röd

Internationell Matchdomare - Svart

Fortbildning domare

 

Regelkurs
Utbildningen genomförs som helg- eller kvällskurs över längre period som studiecirkel i klubben eller som distansutbildning på webben (Regelkurs på shop.svensksegling.se). 
Efter genomförd kurs utförs skriftligt regelprov.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare

Mål
Att ge deltagen en grundlig genomgång av Kappseglingsreglerna med tonvikt på del 2, När båtar möts.

Förkunskapskrav
Det finns inga krav på förkunskaper eller ålder.
R
ekommenderas seglingskunskap.

Kursinnehåll 15 tim + prov
Enligt befintlig utbildningsplan

Genomförande
Onlinekurs om 10-15 tim
Föreläsarledd kurs om ca 15 tim
Kan även genomföras i grupp som studiecirkel med kombination av föreläsare och onlinekurs.

Genomförd regelkurs och godkänt regelprov är giltigt i högst 4 år.

Grön Domare
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare som vill döma kappseglingar på grön nivå genom direktdömning på banan.

Mål
Ger kunskaper för att kunna stödja och döma tävlande på gröna kappseglingar med seglingsföreskrifter (mall) för grön kappsegling.

Krav
Genomgången regelkurs och godkänt regelprov
Seglingskunskap
Motorbåtskörning

Kursinnehåll
Sportsmannaanda och grundläggande regler
Grunder i seglingsledning och poängberäkning
Enkla grunder i direktdömning
Förenklat protestförarande med T1
Åtgärder vid allvarligare incidenter
Säkerhet vid kappseglingar

Genomförande
Onlinekurs ca 1 tim

Blå Domare

Blå Förhandlingsdomare
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på blå nivå genom att ingå i protestkommitté.

Mål
Efter godkänd kurs och dokumenterad praktik kan ansökan om blå förhandlingsdomarlicens lämnas in och godkännas av SSF.

Förkunskapskrav
Genomgången regelkurs eller motsvarande distansutbildning och godkänt regelprov.
Seglingskunskap
Plattformen (SISU-ledarutbildning)

Genomförande
Föreläsarledd teoretisk kurs om 15 tim  + 1,5 tim prov
Praktik tillsammans med licensierad blå eller röd förhandlingsdomare kan genomföras eller efter teoridelen och bör omfatta två sanktionerade tävlingar.

Blå Direktdomare
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till domare som vill direktdöma seglingar på regional (blå) nivå.

Mål
Efter genomförd kurs och godkänt prov utfärdas licens som blå direktdomare.

Förkunskapskrav
Genomgången regelkurs eller motsvarande distansutbildning och godkänt regelprov.
Seglingskunskap
Motorbåtskörning
Plattformen (SISU-utbildning)

Genomförande
Praktisk kurs som varvas med teori under minst 2 tävlingsdagar med direktdömd fleeracing.

Regel 42
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till den som vill direktdöma regel 42-situationer på blå nivå.

Mål
Efter genomförd kurs ges behörighet att döma regel 42-situationer på blå nivå.

Förkunskapskrav
Genomgången regelkurs eller motsvarande distansutbildning och godkänt regelprov.
Seglingskunskap
Motorbåtskörning
Grön domarkurs

Genomförande
6 tim teori med föreläsare (med självtest)

Röd Domare
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till blå domare som vill döma kappseglingar på nationell (röd) nivå.

Mål
Efter godkänd utbildning kan ansökan om röd domarlicens lämnas in och godkännas av SSF.

Förkunskapskrav
Licensierad blå förhandlingsdomare
Licensierad blå direktdomare
Godkänd kurs regel 42
Dokumenterad praktik som huvuddomare på regionala tävlingar (blå nivå) med appendix P.
Dokumenterad praktik från nationella eller internationella tävlingar.
Deltagit i domarseminarium inom en 4-årsperiod.

Genomförande
Teoripåbygnad av tolkningsfall som kan genomföras i samband med nationell tävling.
Praktisk och teoretisk examination av domarföreläsare genomförs i anslutning till en röd eller svart tävling där appendix P tillämpas.
Domarföreläsaren rapportera till SSF genomförd och godkänd examination.

Svart Domare
Stegen för att bli en svar domare beskrivs på World Sailings hemsida här: http://www.sailing.org/raceofficials/international-judges.php

Matchdomare - Blå
Utbildningen bygger på tidigare genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov.

Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Matchdomare.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på grön och blå nivåer.

Krav
Genomgången regelkurs samt godkänt regelprov.

Mål
Att lära deltagaren hur en matchdomare agerar på banan och hur man gör för att fatta snabba beslut.

Kursinnehåll 16 tim teori+praktik
KSR Appendix C 5 tim
KSR C 1-6 och C7-8 

Kommunikation 2 tim
Domarpar
Övriga

KSR Del 2 3 tim
Positionering domarbåt/vingbåt

Utrustning 1 tim

Inbjudan och SF 1 tim

KSR Del 2 vattenövningar 4 tim
Positionering domarbåt/vingbåt
Rorsmansmöten 

Skriftligt prov 1 tim

 

Nationell matchdomare - Röd
Motsvarar tidigare Förbundsmatchdomarutbildning

Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Matchdomarkurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov.

Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Matchdomare.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på alla nivåer.

Krav
Genomgången Blå Matchdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå Matchdomare.

Mål
Kursen syftar till att för deltagaren bygga på matchdomarutbildningen för att fungera som chefsdomare vid en tävling.

Kursinnehåll 16 tim teori
SR Appendix C 8 tim
C6 – Gottgörelse
C9-11- Calls och Case

Inbjudan och SF 2 tim

Administrativt arbete 2 tim
Planering
Rapproter till SSF och World Sailing

Kommunikation och Positionering 3 tim 

Litteratur 1 tim

Skriftligt prov för den som behöver

 

Internationell Matchracing Domare - Svart
Stegen för att bli internationell matchracing domare beskriv på World Sailingshemsida här: http://www.sailing.org/raceofficials/international-umpires.php

 

Fortbildning domare
Fortbildning genomförs årligen genom domarseminarier

För att bibehålla sin licens som domare eller för att fortsätta en påbörjad domarutbildning krävs:
- Att man genomgår fortbildningskurs de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla
- Att man mellan fortbildningstillfällena genomför praktik som domare.

Uppdaterad: 01 FEB 2018 09:17

Samarbetspartners

  • Musto Sebago 09
  • SPL_logo_2013_FC
  • SvSj_mina-villkor

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info