Hoppa till sidans innehåll

Domare


Regelkurs

Grön Direktdomare

Blå Domare
- Förhandlingsdomare
- Regel 42
- Blå Direktdomare 

Röd Domare

Svart Domare (International Judge)

Matchdomare - Blå

Nationell Matchdomare - Röd

Internationell Matchdomare - Svart

Fortbildning domare

 

Regelkurs
Utbildningen genomförs som helg- eller kvällskurs över längre period som studiecirkel i klubben eller som distansutbildning på webben (Regelkurs på shop.svensksegling.se). Efter genomförd kurs utförs skriftligt regelprov.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare

Krav
Det finns inga krav på förkunskaper eller ålder.

Mål
Att ge deltagen en grundlig genomgång av Kappseglingsreglerna med tonvikt på del 2, När båtar möts.

Kursinnehåll 15 tim + prov
Introduktion 1 tim
Regelbokens uppgyggnad
Sportsmannaanda och reglerna

Del 1 Grundläggande regler 1 tim
Definitioner

Del 2 När båtar möts 7 tim
Avd A - Rätt till väg
Avd B - Allmänna begränsningar
Avd C - Vid märken och hinder
Avd D - Andra regler

Del 3 Genomföra en kappsegling 1 tim

Del 4 Andra krav 1 tim

Appendix P

Del 5 Protester 1 tim
Avd A - Protester
Avd B, C och D
Medling

Del 6-7 Anmälan och villkor 1 tim
Inbjudan och Seglingsföreskrifter

Övriga regler ½ tim

Skriftligt prov 1½ tim

 

Grön Direktdomare
Utbildningen genomförs i anslutning till regelkursen gm anvisningar för direktdömning.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare som vill döma kappseglingar på grön nivå genom direktdömning på banan.

Krav
Genomgången regelkurs.
Godkänt regelprov.
Genomgången Blå Tränarutbildning.

Mål
Efter godkänt regelprov ge deltagaren kunskaper och färdigheter för att direktdöma seglingar på lokal (grön) nivå.

Kursinnehåll
Anvisningar för direktdömning
Anpassning till SF Grön
Praktik 5 gröna tävlingar

 

Blå Domare
Förkunskapskrav
För att bli licensierad blå domare krävs att man är grön domare och därefter genomgår blå domarkurs.

För att bli blå domare krävs godkänt på följande tre block:
Förhandlingskurs
Regel 42-kurs
Direktdomarkurs

Vilken ordning blocken genomförs spelar ingen roll. Dock rekommenderas ovan nämnda ordning.

Samtliga delkurser + godkänt prov + praktik krävs för licens som blå domare. Ingen licens utfärdas för enbart delkurserna.

Provet görs normalt efter förhandlingsdomarkursen. Omprov kan göras med en föreläsare vid någon av de andra delkurserna.

Praktik kan genomföra före eller efter teoridelen och bör omfatta minst två sanktionerade tävlingar. Domaren ansöker om licens som blå domare hos SSF efter att alla steg är genomförda.

 

Blå Förhandlingsdomare
Motsvarar tidigare Distriktsdomarutbildning

Utbildningen bygger på genomförd regelkurs eller med godkänt prov. Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Förhandlingsdomare.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till domare som vill döma kappseglingar på blå nivå genom att ingå i protestkommitté.

Krav
Genomgången regelkurs (Grön kurs) eller motsv distansutbildning samt godkänt regelprov.

Mål
Deltagaren skall efter avslutad kurs fungera som medlem i en protestkommitté och som ordförande på klubb(grön)- och distriktsnivå (blå).

Kursinnehåll  15 tim teori
Introduktion 1 tim
Erfarenheter från praktik
PK:s arbetsuppgifter

Före tävling  1½ tim
Överenskommelse med arrangör
Samspelet med TL/SL, tävlingsexp och mätorg
TR inkl mallar inbjudan, SF
Lokaler och utrustning
SSF:s reglement

På banan 1 tim
KSR 42 med appendix P och KSR 

Protester och gottgörelser ½ tim
Rättigheter seglare, KK och PK
Rätt att ansöka om gottgörelse

Formalia ½ tim
Kallelse till förhandling
Inledning till förhandling
Ta upp till behanlding 

Fastställa fakta 5½ tim
Bevisvärdering
Fakta och slutsatser
Överläggning och beslut 

Leda förhandling 1½ tim

Mätprotester ½ tim

Appendix 1 tim
Poängberäkning, vägning och reklam
Hur man överklagar
Regel 69

Regeltolkningar ½ tim
Dåligt beteende
Tolkningsfall och Q&A

Skriftligt prov 1½ tim

 

Regel 42
6 tim teori med föreläsare (med självtest)

2,5 tim
Repetition KSR 42 med tolkningsfall och Q&A
Klassregler
Appendix P 

1 tim
Utrustning, krav på båtar
Uppträdande på vattnet
Dömning
Dokumentering 

0,5 tim
Åtgärder i land

1,5 tim
Bildmaterial, praktiska exempel
Diskussion 

0,5 tim
Självtest

Litteratur: KSR, tolkningsfall, domarboken, World Sailings hemsida

 

Blå Direktdomare
För att bli licensierad blå domare krävs att man är grön domare och därefter genomgår blå domarkurs.

Mål
Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter för att direktdöma seglingar på regional (blå) nivå.

Kursinnehåll 4 tim teori + 2 tävlingsdagar praktik
Introduktion ½ tim
Erfarenheter från praktik

Före tävling ½ tim
Samspel med TL/SL
Utrustning

På banan 1½ tim
Bevaka regelefterlevnaden

Protester och gottgörelser ½ tim
Rättigheter
Seglare
Kappseglingskommitté
Protestkommitté
Rätt att ansöka om gottgörelse

Regelverk 1 tim
KSR, KR och SF
TR och SF Blå
Dåligt beteende

 

Röd Domare
För att bli licensierad röd domare krävs att man är blå domare och har praktik (inklusive deltagande i minst ett domarseminarium) samt därefter genomgår en praktisk och teoretisk examination av en domarföreläsare i anslutning till en röd eller svart tävling där appendix P tillämpas.

Domarföreläsaren rapporterar till SSF genomförd och godkänd examination.

 

Svart Domare 
Stegen för att bli en svar domare beskrivs på World Sailings hemsida här: http://www.sailing.org/raceofficials/international-judges.php

 

Matchdomare - Blå
Utbildningen bygger på tidigare genomförd regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt prov.

Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Blå Matchdomare.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på grön och blå nivåer.

Krav
Genomgången regelkurs samt godkänt regelprov.

Mål
Att lära deltagaren hur en matchdomare agerar på banan och hur man gör för att fatta snabba beslut.

Kursinnehåll 16 tim teori+praktik
KSR Appendix C 5 tim
KSR C 1-6 och C7-8 

Kommunikation 2 tim
Domarpar
Övriga

KSR Del 2 3 tim
Positionering domarbåt/vingbåt

Utrustning 1 tim

Inbjudan och SF 1 tim

KSR Del 2 vattenövningar 4 tim
Positionering domarbåt/vingbåt
Rorsmansmöten 

Skriftligt prov 1 tim

 

Nationell matchdomare - Röd
Motsvarar tidigare Förbundsmatchdomarutbildning

Utbildningen bygger på tidigare genomförd Blå Matchdomarkurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov.

Utbildningen ger efter avslutat prov licens som Röd Matchdomare.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till domare som vill döma matchraceseglingar på alla nivåer.

Krav
Genomgången Blå Matchdomarkurs samt godkänt prov för licens till blå Matchdomare.

Mål
Kursen syftar till att för deltagaren bygga på matchdomarutbildningen för att fungera som chefsdomare vid en tävling.

Kursinnehåll 16 tim teori
SR Appendix C 8 tim
C6 – Gottgörelse
C9-11- Calls och Case

Inbjudan och SF 2 tim

Administrativt arbete 2 tim
Planering
Rapproter till SSF och World Sailing

Kommunikation och Positionering 3 tim 

Litteratur 1 tim

Skriftligt prov för den som behöver

 

Internationell Matchracing Domare - Svart
Stegen för att bli internationell matchracing domare beskriv på World Sailingshemsida här: http://www.sailing.org/raceofficials/international-umpires.php

 

Fortbildning domare
Fortbildning genomförs årligen genom domarseminarier

För att bibehålla sin licens som domare eller för att fortsätta en påbörjad domarutbildning krävs:
- Att man genomgår fortbildningskurs de år då en ny version av kappseglingsreglerna börjar gälla
- Att man mellan fortbildningstillfällena genomför praktik som domare.

Uppdaterad: 2017-02-14 09:36

Samarbetspartners

  • Musto Sebago 09
  • VCC_Ironmark_Print_CMYK_90px
  • SPL_logo_2013_FC
  • SvSj_mina-villkor

Annonser

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info