Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan 2019


För att läsa inbjudan i PDF-format, klicka här.

Kappsegling: Junior-SM 2019                                                                      

Klasser:

29er

tjejer & öppen

Laser Radial

tjejer & killar

 

E-jolle

tjejer & killar

Optimist

tjejer & killar

 

Kona One

öppen

RS Feva

öppen

 

Laser 4.7

tjejer & killar

Zoom8                    

tjejer & killar

Datum: 9 – 11 augusti 2019

Arrangör: Björlanda Kile Segelsällskap tillsammans med Göteborgs Kungliga Segelsällskap, Hjuviks Båtklubb och Lerums Segelsällskap

1.                  Regler
1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. För Kona One gäller även Appendix B. 

1.2  Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan. De kompletterande seglingsföreskrifterna publiceras senast i samband med att registreringen öppnar på www.juniorsm.se.

1.3  Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2.                  Villkor för att delta
2.1  För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19. Titeln Svensk Juniormästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. För 29er och RS Feva skall båda i besättningen uppfylla kraven avseende titeln Svensk Juniormästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Juniormästare. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller kraven, går titeln Svensk Juniormästare till den närmast placerade som uppfyller kraven.

2.2  Åldersbegränsningar för tävlande i:

  • Optimist ska vara födda 2004 - 2007
  • Övriga klasser ska vara födda 1999 - 2007

2.3  Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.4  De tävlande ombord ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.5  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Arrangören accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.6  Den person ombord som har ansvaret skall följa Svenska Seglarförbundet regler för tävlingslicens. Tävlande från andra länder än Sverige är undantagna detta krav.

3.                  Anmälan
3.1  Anmälan ska göras senast 28 juliwww.juniorsm.se.

3.2  Anmälningsavgiften är 850 SEK per deltagande person. Efteranmälan kan göras 29 juli - 7 augusti mot en förhöjd avgift om200 SEK. Anmälningsavgiften betalas direkt i samband med anmälan via bank, kort eller faktura (Klarna).

3.3  Anmälan kan återtas senast den 28 juli. Återbetalning sker i så fall med halva den inbetalda avgiften. Därefter sker ingen återbetalning.

4.                  Registrering och besiktningskontroll
4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 12.00 fredag den 9 augusti.

4.2  Rorsmansdeklaration samt mätbrev, för de klasser som har sådana, ska kunna visas upp i samband med registreringen. Berörda klassers rorsmansdeklarationer kommer att finnas på www.juniorsm.se.

4.3  Kona One: Kappseglingskommittén ska kontrollera seglarnas vikt vid registrering. Deltagare har rätt att välja ett mindre segel som då måste användas i samtliga kappseglingar.

4.4  En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.5  Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

5.                  Tidsprogram
5.1  Torsdag 8 augusti
18.00 - 21.00  Registrering öppen

Fredag 9 augusti
08.00 - 12.00  Registrering öppen
12.00              Rorsmansmöte
14.00              Tid för dagens första varningssignal
Efter insegling: After sail

Lördag 10 augusti
10.00              Tid för dagens första varningssignal
Efter insegling: After sail

Söndag 11 augusti
10.00              Tid för dagens första varningssignal
15:00              Sista tid för varningssignal
Prisutdelning sker snarast möjligt efter protesttidens utgång 

5.2  Tid för lördagens och söndagens varningssignal anslås kl. 18:00 dagen innan.

5.3  Tid för coachmöte kommer vara 90 minuter innan varningssignal.

5.4  Antalet planerade kappseglingar för varje klass presenteras i de kompletterande seglingsföreskrifterna.

6.                  Genomförande
6.1  Kappseglingarna kan komma att genomföras i grupper med en grundomgång och om möjligt en finalomgång. Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna.

7.                  Kappseglingsområde
7.1  Kappseglingarna genomförs på Nordre Älvsfjord utanför Björlanda Kile, Göteborg.

8.                  Banan
8.1  Banan beskrivs i de kompletterande seglingsföreskrifterna.

9.                  Protester och straff
9.1  KSR appendix P gäller med följande ändringar:
KSR P2.3 utgår. I KSR P.2.2 ändras ”Andra straffet” till ”Andra och följande straff”, och ”andra gången” ändras till ”andra gången och ytterligare gånger”.

9.2  Kona One: En deltagare som bryter mot KSR 42 och eller utför upprepade riggrörelser kan straffas av domare på vattnet med hjälp av en ljudsignal och en gul flagga. Straffet är ett tvåsvängsstraff som utförs så snart som möjligt. Vid upprepning av brottet är påföljden ytterligare ett tvåsvängsstraff. Detta ändrar KSR 42.2, 42.3 och B4 42 Framdrivning.

9.3  I de klasser där kvalserier seglas för att sedan delas upp i andra grupper vid finalseglingarna, kan domarnas och juryns beslut inte överklagas enligt 70.5a. Detta enligt tillstånd från SSF och KSR 86.3. 

9.4  KSR Appendix T gäller.

10.                Poängberäkning
10.1  Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid fyra eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10.2  Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap. 

11.                Priser
11.1  Riksidrottsförbundets Mästerskapstecken delas ut in enlighet med Svenska Seglarförbundets tävlingsreglemente.

11.2  Arrangörspriser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett för varje påbörjat femtal båtar med max 10 priser per klass.

12.                Regler för stödpersoner
12.1  Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

12.2  Stödperson ska anmäla, sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar från arrangören.

12.3  Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot KSR 41.

12.4  Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.

13.                  Säkerhet
13.1  Samtliga följebåtar och coachbåtar ingår i JSM:s säkerhetsorganisation och ska vara utrustade med VHF. Dessa båtar ska registreras i webbformulär på: www.juniorsm.se.

13.2  Följebåtar ska vara försäkrade med giltig (och för tävlingsområdet) ansvarsförsäkring med ett minimumskrav på 1 500 000 EUR per incident eller motsvarande.

14.                Mediarättigheter - Upphovsrätt
14.1  Genom att delta i tävlingen godkänner den tävlande att arrangören, deras sponsorer och av utpekade rättighetshavare, utan kompensation för all framtid har rätt att använda och publicera bild-, video- och ljudupptagning från regattan. Detta gäller även bild-, video- och ljudupptagning som rapporterats av tredje person.

 

Följ JSM på Facebook.

Uppdaterad: 04 SEP 2018 21:40

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info