Hoppa till sidans innehåll

Webbplatsen vår viktigaste kommunikationskanal

15 MAR 2019 07:05
I slutet av 2018 genomfördes en kommunikationsenkät av Svenska Seglarförbundets kansli. Syftet var att få ett bra underlag till ett nystartat kommunikationsarbete.
  • Skapad: 15 MAR 2019 07:05

Enkäten distribuerades via e-post till 5 400 personer varav 3 800 var ordförande, kassör eller sekreterare i medlemsklubbar, klassförbund och distriktseglarförbund och resterande tävlingslicensinnehavare och licensierade ledare. Enkäten spreds även med hjälp av en öppen webblänk via svensksegling.se och förbundets sociala mediekanaler vilket genererade ett 60-tal svar.  

Vi hade gärna nått fler medlemmar men vår begränsning är att vi endast har tillgång till kontaktuppgifter till medlemmar med förtroendeposter via vårt administrationsverktyg idrottonline. Enkätsvaren speglar därför denna målgrupp och inte alla förbundets medlemmar, säger Marit Söderström Nord som är kommunikationsansvarig på SSF:s kansli. 

Enkäten gav 1088 svar som motsvarar en svarsfrekvens på 20 % vilket är mycket högt för denna typ av enkät.  
- Det ser vi som väldigt positivt och tolkar det som att vi har en mycket engagerad målgrupp som vill hjälpa oss att bli bättre, säger Marit. 

Av respondenterna var 80 % män och 19 % kvinnor. Åldersmässigt var majoriteten över 50 år.


58 % kappseglade aktivt och 45 % hade tävlingslicens 2018 vilket innebär att man seglat på SM-nivå. 34 % uppgav att de hade styrelseuppdrag i klubb, 12 % styrelseuppdrag klassförbund och 4 % styrelseuppdrag i distriktsseglarförbund. När det gäller båtägande hade 62 % segelbåt och 23 % motorbåt. 

Generellt gott betyg för förbundets kommunikation 
På frågan hur nöjd respondenten var med informationen från SSF:s kansli blev betyget 7 av 10. På frågan vad man tyckte om SSF:s webbplats var betyget 6.8 av 10, SSF:s facebooksida 7 av 10 och SSF:s Nyhetsbrev 7 av 10. Bland kommentarerna fanns synpunkter kring webbsidan och svårigheten att hitta och söka på den. Här stack just information kring mätbrev och SRS-tal ut i mängden.  
Vi är medvetna om att webbplatsen i vissa delar är svårnavigerad. Vi kommer att ta till oss tankar, tips och idéer och på kort sikt göra de förbättringar som går med den plattform vi har och på längre sikt hoppas vi kunna skapa en helt ny webbplats, säger Marit. 

Respondenterna var mest intresserad av följande information från SSF: 
1. Nyheter
2. Kappseglingskalender
3. Kappseglingsregler
4. Kappseglingsresultat
5. Utbildningsfrågor 

De viktigaste kontaktytorna/informationskanalerna med SSF:s kansli tyckte respondenterna var: 
1. Webbplatsen svensksegling.se 
2. SSF:s digitala nyhetsbrev
3. Svenska Seglarförbundetfacebooksida 
4. Mejlkontakt med kansliets personal
5. Svensk Segelsport i tidningen Båtliv  

På frågan var respondenterna läste nyheter om svensk segling var svaren: 
1. svensksegling.se förbundets webbplats
2. Search Magazine
3. Båtliv
4. Svenska Seglarförbundetfacebooksida
5. SSF:s Nyhetsbrev 

Resultaten överraskade inte så mycket men ger oss stöd att prioritera kommunikationen långsiktigt och vidta nödvändiga förbättringsåtgärder. Vår vision, segling tillgänglig för alla och vår strategi att vi vill bli fler, gör att vi även måste rikta blicken utanför förbundet. Vi behöver bli bättre på att berätta om vad vi är bra på och vad vi kan erbjuda som att exempelvis hjälpa de som vill att lära sig segla och fortsätta utvecklas som seglare i någon av våra 330 klubbaravslutar Marit Söderström Nord.  

Läs enkätresultaten utan kommentarer (pdf)
Läs enkätresultaten med kommentarer (pdf)

 

Skribent: Marit  Söderström Nord 

Samarbetspartners

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info