Hoppa till innehåll

Stadgar & reglementen

Svenska Seglarförbundets verksamhet styrs av ett antal huvuddokument.

SSF:s grundläggande verksamhetsinriktning "Fler kappseglare stark elit" ska genomsyra allt vi gör.

Stadgarna säkerställer att förbundet sköts på det sätt som SSF:s medlemmar ämnat. Stadgarna gäller före de andra dokumenten och kan endast ändras på Seglardagen, SSF:s årsmöte.

Måldokument är till för att tydligt visa vart vi vill gå och enkelt kunna mäta det vi gör. Inriktningsmålen är på fyra år och bryts ner i årliga mål.

Det administrativa reglementet ger stöd åt styrelse, kansli, kommittéer och arbetsgrupper hur man ska agera i olika frågor.

Vitboken är en form av erfarenhetsbank där vi hittar värdefull information som inte ska ligga i stadgarna eller måldokumentet. Vitboken är till för att ge en noggrannare bild av hur SSF jobbar med olika delar av verksamheten.

Dokumenten finns i sin helhet i dokumentbanken.


Tipsa om artikeln

Tipsa någon du känner

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Samarbetspartners

Jerringpriset, Rösta...

TeamAnnaKjellberg

Anmäl dig till Segla...

Svenska Mästare 2014

vinnare

SeglarTräffen 2014

Läs Svensk Segelspor...

SWE Sailing Partners

SSP_Pantone_POS-135

Nyhetsbrev - Klubb

nyhetsbrev bild smal