Hoppa till innehåll

Rapport från Styrgruppen

Rapport från styrgruppen och arbetsgrupperna:

Efter ett intensivt arbete tillsammans med SBU har SSF styrelse gått igenom de för- och nackdelar en sammanslagning skulle innebära.

För den grupp som har arbetat med frågan från Svenska Seglarförbundets sida, överväger fördelarna på ett tydligt sätt. De största fördelarna är:

  • Genom sammanslagningen skapas ett av Sveriges största idrottsförbund med över 225,000 medlemmar. Antalet medlemmar har en stor betydelse vid fördelning av de statliga och kommunala stöd som ges till idrotten Segling på både central och lokal nivå.
  • Möjligheten att kommunicera med våra medlemmar ökar betydligt då SBU idag har en tidning, Båtliv, som ges ut till samtliga medlemmar. Tidningen omformas för att tillgodose alla medlemmars intressen. Idag har vi sidorna i tidningen Segling, men den når bara ca 7-8 % av våra medlemmar. Att kunna kommunicera direkt med sina medlemmar ökar möjligheten till sponsoråtaganden och nya inkomstkällor betydligt.
  • Via tidningen får SSF direkt information om vilka medlemmarna faktiskt är, då det i dagsläget inte finns något centralt medlemsregister.
  • Det finns en hel del besparingar att göra på central nivå. Kanslikostnader, styrelse och ledningskostnader minskar.
  • Det blir många förenklingar och besparingar för alla de klubbar som är dubbelanslutna, dvs som idag är medlemmar i både SBU och SSF.
  • En sammanslagning skapar också en tydlig samarbetspartner och språkrör för både seglingssporten och båtliv generellt, gentemot myndigheter och andra intresseorganisationer.

Den punkt de flesta seglare oroar sig för är om seglingen kan komma i bakvatten, att pengarna inte längre kommer till seglingen till del och att samarbetet ska urvattna vår idrott.
Det är därför viktigt att beskriva hur våra idrottspengar fördelas.

  • Större delen av SSF:s intäkter är medel från RF och SOK som är öronmärkta för att stötta idrotten. Det är pengar vi aldrig kan använda till andra aktiviteter. I en sammanslagning skulle inte det här förändras, utan idrottspengarna för segling kommer även framgent vara öronmärkta för idrotten, vilket följd upp av RF och SOK. Ett starkare förbund, dvs ett förbund med fler medlemmar, kommer dock ha större möjligheter att genomföra aktiviteter vilket i sig renderar i ökade intäkter i form av olika idrottsstöd.

De frågetecken styrelsen idag ser kring sammanslagningen, tror vi ändå går att hantera på ett bra sätt. De är följande:

  • Flera av våra Distrikt har säkert funderingar på hur en sammanslagning ska fungera på distriktsnivå. Generellt kommer besparingsmöjligheterna vara liknande på distriktsnivå, som vi beskrivit på central nivå ovan. Vidare kommer distrikt som idag har mycket liten verksamhet få in fler medlemmar och därmed ökar möjligheten att få in nya krafter för att vitalisera distrikten. Detta kommer dock kräva en hel del kraft av organisationen på både central och distriktsnivå och kan säkert innebära en del svårigheter.
  • Att företräda alla som älskar båtliv och inte bara segling kräver naturligtvis tydlighet, taktkänsla och öppenhet. I alla sammanslagningar uppstår frågor som kräver kraft och engagemang att lösa.

 

Nästa steg i processen är:

- Dialog kring frågan på Distriktskonferensen 20 nov.
- Informationsmöten v.3 och v.4 på 6-7 platser i landet för klubbar och förbund/distrikt.
- Beslut om sammanslagning vid årsmöte våren 2012.
- Vid beslut om en sammanslagning; ett extra årsmöte under hösten.

Läs mer i dokumenten nedan:

Styrelsens brev okt 2011

Information ang. sammanslagen organisation för svenskt båtliv 2011-10-26

Bilaga 1. Nuvarande regional indelning

Bilaga 2. Förslag på ny regional indelning

Bilaga 3. Budget för ny organisation 2013 version 2

Bilaga 4. Idrottens bidragsmöjligheter

Bilaga 5. Styrgrupp och arbetsgrupper

SBU SSF Broschyr

ppt-presentation från Distriktskonferensen 20 nov

Läs mer om inbjudan till informationsmöten här

samt talarlistan på informationsmötena.

SSF SBU Presentation Infomöten 2012


Tipsa om artikeln

Tipsa någon du känner

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Samarbetspartners

Junior SM

14-0266-JSM_Ba¦èstad2015

Jr Cup

JRcup_CMYK_pos_liten

Allsvenskan

allsvenskan_litenlogga

Allsvenskan 2015

SRS Nationell Rankin...

SRS_logo-132

SRS Nationell Ranking 2015 

Läs Svensk Segelspor...

SWE Sailing Partners

SSP_Pantone_POS-135

Nyhetsbrev - Klubb

nyhetsbrev bild smal