Hoppa till innehåll

SBU frågan handlar om tillgänglighet

20130302

Det som började som en motion från ett distrikt ute i landet har nu blivit ett arbete som pågått i knappt tre år. För styrelsen har det varit en spännande resa. Framförallt för att man tvingats se på medlemsklubbarnas verksamhet på ett djupare och bredare sätt än vad som ryms inom ”Fler kappseglare och en stark elit”.

Dessutom ur ett betydligt mycket längre tidsperspektiv än det ”normala” styrelseperspektivet på tre till fem år. Det har också blivit många intressanta möten mellan klubbar, distrikt och centralorganisationerna.
Vi närmar oss nu slutet på resan oavsett om förbundets medlemmar gör valet att vår organisation skall fortsätta på egen hand eller om man väljer att vår organisation skall gå ihop i en sammanslagen organisation med Svenska Båtunionen.

Detta är en svår och mycket komplex fråga. Det är inte lätt att skapa en klar bild över vad som kommer att hända på några års sikt. Det ödet ligger i händerna på den nya organisationen, inte den gamla.
Styrelsen har med de här raderna inte för avsikt att rada upp fördelar och nackdelar ytterligare en gång. Det går att läsa om i det material som ligger på hemsidor, i rapporter med mera.
Istället är det viktigt att försöka förstå varför den ursprungliga motionen kom till: Var det ett rop på hjälp från ett distrikt där flertalet av klubbarna hade ett fåtal kappseglare och ett behov av ett bredare stöd än det som erbjöds av varje organisation för sig? Började det bli för dyrt att vara ansluten till båda organisationerna? Såg man en sammanslagning av de två verksamheterna som ett effektivt sätt att lösa detta problem?

Troligtvis var det alla de här orsakerna. Faktum är att mer än hälften av Svenska Seglarförbundets medlemmar, om man räknar antal individer, är anslutna till båda organisationerna; det vill säga att de varit beredda att betala för att vara med i båda organisationerna och få båda organisationernas utbud av tjänster och service. För dessa dubbelanslutna klubbar borde frågan vara tämligen enkel.

För oss som brinner för segling och kappsegling är detta en fråga om tillgänglighet.

•    Vi vill att alla invånare i Sverige som bor nära ett vatten, oavsett om det är hav eller insjö, ska få möjlighet att pröva på segling.
•    Vi vill att, om han eller hon tycker att det verkar roligt, ska ha möjlighet att få en samhörighet med andra med samma intressen.
•    Vi vill se till att personen ifråga ska få möjlighet att satsa på sin segling som idrott om hon eller han önskar det, och kunna få tillgång till den möjligheten lokal.

När flera klubbar på framförallt mindre orter väljer att lämna Svenska Seglarförbundet ser vi att tillgängligheten minskar radikalt, eftersom klubben inte får hjälp att utbilda ledare och instruktörer, får stöd med seglarskola, inte kan arrangera kappsegling, inte kan representera klubben vid kappseglingar utanför klubben, med mera.
Det här ser vi som en mindre bra, rentav dålig utveckling för svensk segling.
Vi ser fram emot konstruktiva diskussioner tillsammans med er som deltar på Seglardagen!

Svenska Seglarförbundets styrelse
Lena Engström, ordförande
Annika Ekman, Johan Hedberg, Patrick Lindblom, Fredrik Norén, Michael Persson, Viktor Wallenberg och Mary Westermark

Läs brevet och andra Seglardagshandlingar

Tipsa om artikeln

Tipsa någon du känner

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Samarbetspartners

Junior SM

14-0266-JSM_Ba¦èstad2015

Jr Cup

JRcup_CMYK_pos_liten

Allsvenskan

allsvenskan_litenlogga

Allsvenskan 2015

SRS Nationell Rankin...

SRS_logo-132

SRS Nationell Ranking 2015 

Läs Svensk Segelspor...

SWE Sailing Partners

SSP_Pantone_POS-135

Nyhetsbrev - Klubb

nyhetsbrev bild smal