Hoppa till innehåll

Thord Elfström avtackas som ordförande i Regelkommittén men fortsätter som ledamot.

Regelikonen vände domarkåren

20130303

För honom var det en dröm att komma med i SSF:s Regelkommitté. Tack vare hans initiativ fick domarna en vägvisare med hjälp av Domarboken. Thord Elfström är än idag synonym med regelkunskap.

Thord Elfströms insats för svensk segling är ovärderlig. Han har tagit initiativet till Domarboken och sammanställt den populära regelkursen som ges på distans. Regelkommitténs ordförande lämnar nu efter åtta år över stafettpinnen till sin efterträdare Mats Skoting, men inte utan att först berätta om sin spännande karriär inom svensk segling.

Det började på sjön Runn
Thords intresse för segling startade för många decennier sedan. Thord, som är född 1932 i Vika utanför Falun var fram till sin pensionering 1997 bland annat skadeingenjör och regionskadechef på Skandia med stationering i Stockholm, Örebro, Gävle och Falun dit han flyttade tillbaka med sin familj så småningom.

I Falun hade Thords familj bara 800 meter från radhuset till Runns Segelsällskaps hamn. Äldste sonen Lasse blev intresserad av segling genom grannens jämnåriga grabb. Thord drogs genast med i klubbarbetet och var ordförande i Runns SS i 13 år. Under åren tävlade Thord tillsammans med sina barn på klubb- och distriktsnivå i ur och skur. Familjen hade Optimister, E-jollar, Trissjolle, Finnjolle, Minette och slutligen en H-båt i många år.

"Jag hade länge retat mig på att det som
bestämdes vid ett möte kunde vara närmast som
ett dåligt skämt året därpå." Thord Elfström.

I mitten av 80-talet gick Thord flera kurser och blev både tävlingsledare och förbundsdomare efter en kurshelg ledd av Jan Hallin:
– Det gick fort på den tiden. Licenserna fick nummer 63 respektive 62, berättar Thord.

Ganska snart blev Thord föreläsare. Det började med fortbildningskurser och fortsatte med funktionärskurser. Intresset för domarjobbet tog alltmer överhanden och Thord började ägna sig åt domaruppdrag och domarkurser.

När Nils-Örjan Engström var ordförande i SSF:s Regelkommitté 1991 bad han Thord att komma med:
– Det var lite av en dröm att bli ledamot i denna illustra församling och jag tackade genast ja. Thord fanns sedan med i diskussionerna till ordförande 1999 men det blev Charlotte Greppe den gången. Det blev Thords tur när Charlotte ville trappa ner 2005.


Thord demonstrerar inför nyfikna ögon en situation på vattnet med hjälp av små båtar.


Tack vare Thord har domarna fått handfasta direktiv.


Thords stora intresse från tonåren har varit astronomi och flyg:

– När vi i Örebro hamnade strax utanför flygfältet kunde jag inte motstå frestelsen att utbilda mig till segelflygare. Mina under åren förvärvade kunskaper i meteorologi, aerodynamik och hydrodynamik har jag tagit med mig till seglingen. I den sporten var det naturligt att man måste ha tävlingslicens för att få tävla. Det borde vara så i segling också!

Domarboken
1987 presenterade Thord ett förslag till publikation som han gav arbetsnamnet ”Domarboken”:
– Jag hade länge retat mig på att det som bestämdes vid ett möte kunde vara närmast som ett dåligt skämt året därpå.

Thords förslag var ställt till SSF:s Regelkommitté och Elitdomarkonferensen (ED) och löd i korthet: ”En av ED-konferensernas uppgifter är att vi gemensamt ska få diskutera regeltillämpningar och bestämmelser av olika slag samt hur domarna ska agera. Domarkåren är en splittrad grupp och arbetet komplicerat. Det finns därför ett stort behov av information och kunskapsförmedling.

"Men inte kan väl vi ge så konkreta
direktiv till domarna."
En första förhastade
reaktion på Thords förslag om att
sammanställa en domarbok.

Det vi kommer överens om på mötena försvinner lätt i övrig protokollstext och blir inte gripbart när det som bäst behövs. Samtidigt konstaterar jag att det saknas en konkret informationskanal från Regelkommittén till domarna. Det är anmärkningsvärt! Man klagar ju samtidigt över domarnas bristande kompetens. Mitt förslag är att vi nu inför en domarbok…”

Gensvaret blev inte odelat positivt. En invändning till förslaget var: ”Men inte kan väl vi ge så konkreta direktiv till domarna som du föreslår. Det kan bara ISAF göra. Tänk om det inte blir rätt.”
– Mitt svar var att om inte Regelkommittén kunde tala om hur domarna ska agera och hur de ska tolka reglerna, kommer varje domare att göra det på sitt eget sätt. Är det bättre? Svaret var givet.


Tillsammans med sina kollegor på domarseminariet 2011.

Det blev en trevande start 1988 i form av en pärm med lösbladssystem. Bengt O Hult och Per Henrik Adrian gav Thord stöd genom att faktagranska och ge honom tips om nytt material. Per Ulander insåg bokens potential och gav teamet möjlighet att övergå från lösbladssystem till en tryckt bok 1993, även om det då fortfarande var i mycket enkel skrud.

Den har sedan dess kommit ut mer eller mindre varje år, har alltså nu 25 år på nacken, och har blivit allmänt accepterad. Den används både vid domarutbildningen och i verksamheten. Ingen förvånas längre över att domarna får handfasta direktiv om hur de ska agera och hur de ska tolka reglerna.

Thord Elfström har utformat den populära regelkursen som har uppdaterats vid varje regeländring. 2010 utökades de sex passen med ett sjunde (”Ärlig segling och rent spel”) och 2013 med ett åttonde (”Regel 42, framdrivning”).

Distanskurs – regler
För ungefär tio år sedan fick Thord frågan om han ville vara med om att göra en regelkurs för användning på distans. Motivet var att göra det möjligt för enskilda och klubbar att få tillgång till en regelutbildning oavsett det geografiska läget.
Thord fick utforma kursen efter eget huvud med stöd av Michael Zeeck, huvudföreläsaren för domarna.
Kursen har sedan dess fått ett brett erkännande och har på senare år i allt större utsträckning använts vid kurser i klubbregi.

Efter åtta givande år måste Thord lite motvilligt konstatera att hälsan och hans stigande ålder tvingar honom att stiga av som ordförande. Mats Skoting tar istället över ordförandeklubban, men Thord kommer som ledamot i kommittén att ägna sig åt distanskursen, Domarboken och en del annat som lämpar sig för distansarbete.

Mats Skoting tar över Regelkommittén

Tipsa om artikeln

Tipsa någon du känner

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Samarbetspartners

Allsvenskan

allsvenskan_litenlogga

Allsvenskan 2015

SRS Nationell Rankin...

SRS_logo-132

SRS Nationell Ranking 2015 

Läs Svensk Segelspor...

SWE Sailing Partners

SSP_Pantone_POS-135

Nyhetsbrev - Klubb

nyhetsbrev bild smal