Hoppa till innehåll

Med lite administration säkerställer vi seglingens frihet

FOTO: T Marthinez

Minst en halvmiljon bra skäl

20130718

Ibland får vi frågan från klubbar och privatpersoner varför Svenska Seglarförbundet, SSF, vill att det ska vara fler personer som är inlagda i IdrottOnline. Det handlar om pengar.

Riksidrottsförbundet, RF, betalar årligen ut ca 270 miljoner kronor till sina medlemsorganisationer, där SSF en av dessa organisationer. 2011 beslutade RF om en ny modell för hur dessa pengar ska fördelas. En modell som baseras på ett antal mätbara parametrar och mätverktyget är IdrottOnline.

En av parametrarna är antalet medlemmar som är inlagda i IdrottOnline, som under året deltagit i minst en aktivitet i klubben. Förutom att ha deltagit eller arrangerat kappsegling, som är en naturlig del av vår idrott, skulle det t.ex. även kunna vara ett möte, sjösättning, seglarskola eller utbildning.

SSF har idag ca 120 000 individuella medlemmar via våra ca 400 medlemsklubbar. Av dessa finns idag bara 15 100 inlagda i IdrottOnline, den 13 feb 2013. Lyckas vi inte öka den här siffran avsevärt till sommaren 2014 kommer det att påverka SSF på flera sätt, däribland den bidragsdel som baseras på storlek, dvs antal synliga medlemmar.  Uppskattningsvis skulle 15 100 inlagda medlemmar i IdrottOnline betyda en minskning på ca 0,5-1 miljoner kronor till SSF av det så kallade SF-bidraget (SF står för specialförbund). Men även andra delar såsom storleken på Idrottslyftsmedel till klubbarna och SSF:s möjlighet att påverka inom RF-familjen skulle påverkas.

Det ska vara enkelt att idrotta och segla med så lite administration som möjligt. På den punkten är vi överens inom hela idrottsrörelsen. Samtidigt är IdrottOnline en av de förutsättningar vi har för att få tillgång till de resurser som ställs till förfogande från RF/riksdagen. Vi måste därför ”gilla läget” och arbeta för att vi får in så många medlemmar som möjligt i IdrottOnline.

Andra parametrar som påverkar vårt SF-bidrag är antalet redovisade utbildningstimmar, antalet i IdrottOnline redovisade LOK-stödstimmar och hur bra vi är inom elitidrotten.

Vi har alltså över en halv miljon bra skäl till att fler blir inlagda i IdrottOnline till 2014.

Hur gör man
Du kan enkelt importera klubbens medlemmar via en importfil i excelformat i IdrottOnline. Den skall innehålla: För och efternamn, Kön, Personnummer, Gatuadress, Postnummer, Postort, Land. Läs mer
Läs mer om IdrottOnline

 

Bakgrund/Fakta:
Ur protokoll från RF:s Riksidrottsmöte 2011 om SF-bidraget
Storleksbidrag
Storleksbidraget utgör 15 procent av den totala fördelningssumman på ca 280 milj.
Fördelas som procenttal till varje SF i förhållande till det totala antalet aktiva medlemmar i SF:s föreningar som registrerats i IdrottOnline föregående år.
Med aktiv medlem menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer.

Aktiv i idrott
Begreppet ”aktiv i idrott” ska införas i IdrottOnline. Med ”aktiv i idrott” menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter.

IdrottOnline har för närvarande endast ett begränsat antal aktiva medlemmar i föreningarna registrerade i systemet. Antalet växer dock kraftigt allteftersom föreningarna ansluter sig till IdrottOnline. Tanken är att IdrottOnline redan från starten av den nya fördelningsmodellen ska kunna utgöra underlag för beräkningen av antal aktiva medlemmar inom SF.

Storleksbidraget, som föreslås till 15 procent av den totala fördelningssumman, föreslås fördelas som procenttal till varje SF i förhållande till det totala antalet aktiva medlemmar i SF:s föreningar som registreras i IdrottOnline.

För att kunna införa begreppet ”aktiv i idrott” redan från 2012 har ett beräkningssätt konstruerats där varje SF under en övergångstid på tre år, dvs. under 2012-2014, får möjlighet att se till att så många aktiva medlemmar som möjligt blir registrerade i Idrott Online. År 2014 när bidragsgrundande för 2015 då hela beloppet kommer att baseras på antalet aktiviteter i IdrottOnline.

 

Tipsa om artikeln

Tipsa någon du känner

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Samarbetspartners

Junior SM

14-0266-JSM_Ba¦èstad2015

Jr Cup

JRcup_CMYK_pos_liten

Allsvenskan

allsvenskan_litenlogga

Allsvenskan 2015

SRS Nationell Rankin...

SRS_logo-132

SRS Nationell Ranking 2015 

Läs Svensk Segelspor...

SWE Sailing Partners

SSP_Pantone_POS-135

Nyhetsbrev - Klubb

nyhetsbrev bild smal