Hoppa till innehåll

Samarbetspartners

Nu kan ni lämna föreningsrapporten

20130118

Klubbar inom Svenska Seglarförbudet ska varje år lämna aktuella uppgifter om sitt medlemsantal och uppdatera föreningsfunktionärarnas uppgifter. Uppgifterna ska lämnas senast den 31 mars varje år.

Föreningsrapporten lämnas via respektive klubbs administrativa verktyg i IdrottOnline/Klubb.

Klubbar som inte aktiverat sin IdrottOnline sida ombeds omgående ta kontakt med supporten på www.idrottonline.se/klubb för att aktivera sidan så att man kommer åt IdrottOnlines administrativa verktyg.

Lämna föreningsrapport via IdrottOnline/klubb 2013 - handledning

Klubbuppgifterna
Kontrollera att uppgifterna stämmer.
Här anges klubbens postadress (t.ex. box eller c/o adress)

Medlemsstatistiken
Medlemstatistiken anges numera på två sätt.
Först är det den ålderfördelade statisiken för medlemmar och för ledare.Det är viktigt att dessa uppgifter fylls i!

Till sist ska ni svara på frågorna nedan om medlemsantalet vilka ligger till grund för medlemsavgiften 2014.

1. Antal individuellt betalande medlemmar i klubben per den 31/12-2012.

För klubb med brutet räkenskapsår: Uppgift från årsbokslutet 2012. (Medlemsantalet ligger till grund för debiteringsunderlag 2014)

2.Endast för klubbar med familjemedlemskap: Antalet betalande familjer per den 31/12-2012.

För klubb med brutet räkenskapsår: Uppgift från årsbokslutet 2012. (Medlemsantalet ligger till grund för debiteringsunderlag 2014)

3. Klubbens totala individuellt räknade medlemmar per den 31/12-2012.

För klubb med brutet räkenskapsår: Uppgift från årsbokslutet 2012. (Förklaring: Individuellt betalande medlemmar och familjeindivider omräknat från uppgifterna ovan, exempelvis 1 familj=2,8 individer om man inte vet exakta antalet) (Medlemsantalet ligger till grund för debiteringsunderlag 2014 och röstlängd vid distriktsårsmöten 2013)

4. Är klubben också medlem i Svenska Båtunionen - SBU?


Klubbstyrelse/funktionärsuppgifter
Om styrelsen/föreningsfunktionärerna ändrar sammansättning under året, eller om någon i styrelsen flyttar, byter e-postadress eller ändrar någon annan uppgift uppdaterarni dessa uppgifter via fliken Medlemsregister. 

Länkar:
IdrottOnline Klubb

Manualer till IdrottOnline Klubb

Skaffa IdrottOnline

Lämna föreningsrapport via IdrottOnline/klubb 2012 - handlednin

Tipsa om artikeln

Tipsa någon du känner

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Till IdrottOnline.se

IO-logon

Nyhetsbrev - Klubb

nyhetsbrev bild smal

Arrangera SSF Seglar...

SFF_SEGLARSKOLA_4-f jpeg

Våra distrikt

          

Lämna föreningsrappo...

LOK-stöd