Hoppa till innehåll

Samarbetspartners

20141127

SeglarTräffen inspirerar och utvecklar

SeglarTräffen i Jönköping blev en mycket givande och trivsam tillställning. Därtill också utvecklande vilket nog merparten av de drygt 230 deltagarna hålla med om.

20141126

En klubbutmaning - som ger bidrag

För att kunna påverka nästa års SF-bidrag och Idrottslyft positivt behöver vi få in så många av klubbarnas medlemmar i IdrottOnline som möjligt redan innan årsskiftet. De klubbar som har lyckats öka sitt medlemsantal med mer än 30%-enheter innan dess, får nu ett extra bidrag.

20141123

Vinn en RIB-båt till din seglarskola 2016

SSF:s projekt Gå På Vatten utlyser nu utmaningen: Vilken klubb blir "2015 års påhittigaste SSF Seglarskola"?

20141118

Ny rutin för föreningsrapporten från 2014/2015

Från årsskiftet 2014/15 förnyas systemet för hur Svenska Seglarförbundets medlemsklubbar lämnar sina föreningsrapporter. För att kunna använda det senaste årets som underlag för medlemsavgiften tidigarelägger vi rapporttiden och den ska lämnas in senast den 31 januari 2015.

20141126

Distriktsårsmöten 2014

Under oktober och november månad genomför Seglarförbundets distrikt sina årsmöten.

20141107

”Klubbarnas behov i fokus”

För att bli en mer närvarande och relevant organisation för nuvarande och blivande medlemsklubbar, kommer SSF nu att starta upp en kartläggning av klubbarnas behov.

20141105

Tre nya sailcoacher som klubbutvecklar

SSFs organisation av Regionala Sailcoacher förstärks med tre nya coacher som redan har påbörjat arbetet i sina regioner med att stötta klubbar som vill något med sin verksamhetsutveckling.

20141031

Höjda bidrag till idrotten uteblir

Riksidrottsförbundets ordförande, Karin Mattsson Weijber, är besviken när den utlovade ökningen av det statliga idrottsanslaget nu uteblir. Istället för en höjning med 272 miljoner kronor blir det inte någon höjning alls och det totala anslaget kvarstår på 1,7 miljarder kronor, vilket är samma nivå som 2010.

20141030

”Gå På Vatten” - projektet med flyt

SSF:s projekt Gå På Vatten, som drivs med omfattande stöd av Svenska PostkodLotteriet, har nu pågått i tio månader. Men vad har hänt inom projektet? Går det redan att se några resultat?

Till IdrottOnline.se

IO-logon

Nyhetsbrev - Klubb

nyhetsbrev bild smal

Arrangera SSF Seglar...

SFF_SEGLARSKOLA_4-f jpeg

Våra distrikt

          

Lämna föreningsrappo...

LOK-stöd